• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

2011 Yılı Eylül Dönemi Konsolide Olmayan Sonuçları İtibariyle Aktif Büyüklüğü 5,6 Milyar TL'yi Aşan Anadolu Hayat Emeklilik'in Brüt Kârı 63,1 Milyon TL Düzeyinde Gerçekleşti...

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, Şirketin 30.09.2011 dönemi konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: 

2011 yılının üçüncü çeyreği, dünyadaki siyasi/iktisadi gelişmelerin yakından takip edildiği ve küresel ekonomi ile ilgili olumsuzlukların arttığı bir dönem olmuştur. 

Bu dönemde, ülkemiz ekonomisi açısından özel öneme haiz olan bireysel emeklilik ve hayat sigortaları branşlarındaki gelişim devam etmiş, özellikle bireysel emeklilik sektörüne ilişkin önem arz eden yasal düzenlemeler gündemdeki yerini korumuştur.

Faaliyet gösterdiği branşlar itibariyle, sektörün itici gücü olma konumunu sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, müşterilerine farklı yatırım alternatifleri sunan iki adet yeni bireysel emeklilik yatırım fonunun kurulması yönündeki çalışmalarında son aşamaya gelmiştir.

Bu dönemde, Şirketimiz, toplam fon büyüklüğü itibariyle 3 Milyar TL'yi aşan ilk ve tek bireysel emeklilik şirketi olma başarısını da göstermiştir.

30 Eylül 2011 konsolide olmayan sonuçlarına göre, 63,1 Milyon TL brüt kâr elde eden ve 433 Milyon TL'lik öz kaynak'a sahip olan Şirketimizin aktif büyüklüğü ise geçen yılın aynı dönemine göre % 13'lük artışla 5,6 Milyar TL'yi aşmıştır.

Bireysel emeklilik branşı katılımcı sayısı ve fon büyüklüğündeki sektör liderliğimiz bu dönemde de sürdürülmüş ve anılan kalemler itibariyle, sırasıyla, % 21,7 ve % 21,4 oranında piyasa payı elde edilmiştir.

2 Milyar TL'yi aşan sigortalılarına ait varlıklar itibariyle hayat sigortaları sektöründe de lider olan Şirketimiz, 2011 yılı üçüncü çeyreğinde toplam 263,8 Milyon TL'lik prim üretimi gerçekleştirmiştir.

Hisse senetleri İMKB'de işlem gören ilk ve tek bireysel emeklilik şirketi olma özelliğini koruyan Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemlerde de, dünya genelinde yaşanan finansal gelişmeleri ve faaliyet göstermekte olduğu sektörlerdeki rekabet koşullarını yakından takip ederek verimli ve kârlı büyümesini sürdürme kararlılığındadır.