• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

2011 Yılı Haziran Döneminde, Anadolu Hayat Emeklilik'in Net Kârı 35,5 Milyon TL'ye, Aktif Büyüklüğü de 5.512 Milyon TL'ye Ulaştı..

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, Şirketin 2011 yılı Haziran dönemi sonuçlarına ve performansına ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: 

2011 yılının ilk yarısı, özellikle dünya ekonomisi ile ilgili olumlu beklentilerin azaldığı bir dönem olmuş ve bu dönemde tüm ekonomik aktörler, dünyadaki siyasi ve iktisadi gelişmeleri yakından ve ihtiyatlı bir biçimde izlemeyi sürdürmüşlerdir. 

Yılın ilk yarısında Türkiye sigorta sektörü büyümesini sürdürmüş ve toplam prim üretimi %25'in, hayat sigortaları prim üretimi ise %39'un üzerinde artmıştır. Bireysel emeklilik sisteminde ise, katılımcı sayısı artışında geride kalan sekiz yılın en başarılı ilk yarı sonucuna ulaşılmıştır. Hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik branşlarına yönelik bilincin yaygınlaştırılması ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması da sektörün öncelikleri arasında yer almaya devam etmiştir. 

Anadolu Hayat Emeklilik, 2011 yılı ilk yarısı itibariyle 35,5 Milyon TL net dönem kârı elde etmiş ve aktif büyüklüğünü geçen yılsonuna göre % 4 oranında artışla 5.512 Milyon TL seviyesine ulaştırmayı başarmıştır. 

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 300 Milyon TL'den 450 Milyon TL'ye, Çıkarılmış Sermayesi'nin de 250 Milyon TL'den 300 Milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin yasal işlemler sırasıyla 18.04.2011 ve 01.07.2011 tarihleri itibariyle tamamlanmıştır. 

Gelişim potansiyeli ve ülkemiz ekonomisine yarattığı katma değer açısından önemi giderek artan Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki öncü konumumuz devam etmiş, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan 30.06.2011 tarihli verilere göre 549.014 katılımcımıza ait toplam fon büyüklüğü 2.909 Milyon TL'ye ulaşmıştır. 

30.06.2011 itibariyle, bireysel emeklilik katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü itibariyle liderliği devam eden Şirketimizin piyasa payı sırasıyla %22,0 ve % 21,7 seviyelerinde oluşmuştur. Önceki dönemlerde olduğu gibi katkı payı üretimi ve fon büyüklüğü açısından sisteme en fazla katılımı sağlayan Şirket olma özelliğimiz de muhafaza edilmiştir. 

Bu dönemde, Şirketimizin hayat sigortaları toplam prim üretimi 185 Milyon TL düzeyinde gerçekleşmiş, sigortalılarımıza ait 2.031 Milyon TL'lik finansal varlıklar itibariyle liderliğimiz sürdürülmüştür. 

Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemde de finansal gelişmeleri ve rekabet koşullarını yakından takip ederek, istikrarlı ve dengeli büyümesini sürdürecektir.