• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

Anadolu Hayat Emeklilik Mart 2012 Döneminde 21,3 Milyon TL Net Kar Elde Ederken Aktif Büyüklüğü de 6,1 Milyar TL’ye Ulaşmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, 2012 yılı Mart dönemi konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

2012 yılının ilk çeyreğinde, dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler ile ülkemizdeki bireysel emeklilik sistemini geliştirmeye yönelik mevzuat değişikliği beklentileri gündemdeki yerini korumuştur. İstikrarlı ve karlı büyümemizin devam ettiği bu dönemde, hayat ve bireysel emeklilik branşlarında sektörün itici gücü olma vasfımız pekiştirilmiştir.

Bu dönemde Şirketimizin öz kaynak ve aktif büyüklükleri sırasıyla 427,4 Milyon TL ve 6,1 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet göstermekte olduğumuz branşlar itibariyle toplam 10,2 Milyon TL teknik kar elde etme başarısı gösterilirken, net karımız da 21,3 Milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, 30 Mart 2012 itibariyle, hissedarlarımıza, 2011 yılı karından toplam 40 Milyon TL’lik nakit temettü ödemesinde bulunulmuştur.

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan 31.03.2012 tarihli verilere göre, toplam 587.560 katılımcımız ve 3,4 Milyar TL’lik fon büyüklüğümüz itibariyle sektör liderliğimiz devam ettirilmiş, her iki kalemde de % 21,5 oranında piyasa payı elde edilmiştir.

Bu dönemde, 1,2 Milyonu aşan hayat sigortası müşterilerimizden elde edilen toplam prim üretimi 82,3 Milyon TL düzeyinde gerçekleşmiş, sigortalılarımıza ait toplam 2 Milyar TL’lik finansal varlıklar itibariyle liderliğimiz sürdürülmüştür.

Ülkemizin halka açık ilk ve tek emeklilik şirketi olma özelliğini koruyan Anadolu Hayat Emeklilik, güçlü ortaklık yapısı, sağlıklı mali bünyesi, sahip olduğu kurum kültürü ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektör ve ülke ekonomisi için katma değer yaratmaya devam edecektir.