• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

İstikrarlı ve Dengeli Büyümesini Sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik’in Eylül 2012 Dönemi Konsolide Olmayan Brüt Karı 79,7 Milyon TL Seviyesinde Gerçekleşti..

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, Şirketin Eylül 2012 dönemi konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelerin yakından takip edildiği bu dönemde, bireysel emeklilik ve hayat sigortaları branşlarına yönelik yeni yasal düzenlemeler de gündemin en önemli konuları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, sektörümüze ilişkin yeni teşvikler ve vergi uygulamaları belirginleşmeye başlamış, kaliteli hizmet sunumu, verimlilik ve sürdürülebilir karlılık gibi hususlar sektör şirketlerinin öncelikleri arasında yer almaya devam etmiştir.

Hayat Sigortacılığı ve Bireysel Emeklilik branşlarında, sektörün öncülerinden olan ve hisse senetleri İMKB’de işlem gören ilk ve tek şirket olma özelliğini koruyan Anadolu Hayat Emeklilik, 2012 yılında da, istikrarlı ve dengeli büyümesini devam ettirmektedir.

Konsolide olmayan finansal sonuçlarımıza göre, 60,9 Milyon TL net dönem karı elde edilerek geçen senenin aynı dönemine göre %18’lik bir gelişme kaydedilmiş, aktif büyüklüğümüz 6,8 Milyar TL’ye, öz sermayemiz de 485 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Toplam teknik karımız ise, geçen yılın aynı dönemine göre sağlanan %74,7 oranındaki artışla 43,9 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, bu dönemde, 1,4 Milyona yaklaşan hayat sigortası müşterilerinden toplam 269 Milyon TL prim üretimi sağlamış, özellikle bankacılık ürünleri ile bağlantılı hayat sigortası satışlarında gelişme kaydedilmiştir. Hayat sigortalılarımıza ait finansal varlıkların toplamı da, 2.117 Milyon TL’ye yükselmiştir.

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, bireysel emeklilik branşındaki katılımcı sayımız 617.983’e ulaşmış olup, katılımcılarımıza ait toplam fon büyüklüğü, 2012 yılında %31 oranında artış göstererek 3,97 Milyar TL’ye yükselmiştir. Söz konusu kalemler itibariyle, pazar paylarımız da sırasıyla %20,8 ve %21,4 olarak gerçekleşmiştir.

Sahip olduğu güçlü ortaklık yapısı ve sermaye birikimi ile finansal alandaki başarılı performansını sürdürmekte olan Anadolu Hayat Emeklilik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da faaliyetlerine mevcut vizyonu ve misyonu doğrultusunda devam edecektir.