• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

2013 Yılı İlk Çeyreği İtibariyle Anadolu Hayat Emeklilik’in Konsolide Olmayan Brüt Kârı 28,1 Milyon TL Olarak Gerçekleşti.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, Şirketin 2013 yılı Mart dönemi konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

2013 yılının ilk çeyreği, geçmiş yıllara paralel şekilde, dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmelerin yakından izlendiği bir dönem olmuştur. Ayrıca, bireysel emeklilik ve hayat sigortaları branşlarının işleyişi ve gelişimi açısından son derece önem arz eden yasal düzenlemeler de bu dönemde hayata geçmeye devam etmiştir. Özellikle, % 25’lik Devlet Katkısı uygulaması ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi’nin, daha geniş bir katılımcı kitlesine hitap edeceği ve küçük tasarrufların değerlendirilmesi açısından en iyi bireysel yatırım aracı haline geleceği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, toplumsal bilincin yaygınlaştırılmasına yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri artarak sürdürülmüş, köklü şekilde değişen mevzuata ilişkin uyum süreçleri de büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeler paralelinde, sektörümüzün hızla gelişmesi ve büyümesi, şirket karlılıklarının da orta vadede artmaya başlaması öngörülmektedir.

Kuruluşundan bu yana, güven, itibar, kaliteli hizmet sunumu ve müşteri memnuniyeti hususlarını her zaman ön planda tutan Şirketimiz, finansal açıdan başarılı bir dönemi daha geride bırakmıştır.

2013 yılının ilk çeyreği itibariyle, 505,8 Milyon TL özkaynağa sahip olan Anadolu Hayat Emeklilik, 28,1 Milyon TL brüt dönem kârı elde etmiş ve aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre % 22 oranında artışla 7,4 Milyar TL seviyesine ulaştırmayı başarmıştır. Şirketimizin net dönem karı da, geçen yılın aynı dönemine göre %11’lik artışla 23,8 Milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde, önem arz eden diğer bir husus ise, faaliyet göstermekte olduğumuz branşlarla ilgili toplam teknik karımızın geçen yılın aynı dönemine göre %21 artışla 12,3 Milyon TL seviyesine yükselmiş olmasıdır.

Bu dönemde de, özellikle bankacılık ürünleri ile bağlantılı hayat ve işsizlik sigortası satışlarındaki gelişimimiz devam etmiş, hayat branşı teknik karımız, Şirketimizin, son yıllarda konuya verdiği önem ve gösterdiği gayret doğrultusunda artış göstermiştir. Bireysel emeklilik branşı teknik karımızda ise, mevzuat düzenlemelerine bağlı olarak azalan gelirlerin ve hızla artan yeni katılımcı girişinin müşteri kazanım maliyetlerinde yarattığı artışın sonucunda beklendiği gibi gerileme yaşanmıştır.

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan 31.03.2013 tarihli verilere göre, Şirketimiz, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde sahip olduğu 4,5 Milyar TL fon büyüklüğü ile sektör liderliğini sürdürmüştür. Aynı dönemde, katılımcı sayımız da yılsonuna göre %4,3’lük artışla 657.231’e ulaşmıştır. Anılan kalemler itibariyle pazar payımız sırasıyla % 20,5 ve % 19,1 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılının ilk çeyreğinde, 1,5 Milyon hayat sigortası müşterimizden toplam 103,8 Milyon TL prim üretimi sağlanmış, 2 Milyar TL’yi aşan hayat sigortalılarımıza ait varlıklar (matematik karşılıklar) itibariyle sektör liderliğimiz korunmuştur.

Ülkemizin halka açık ilk ve tek emeklilik şirketi olma özelliğini koruyan Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemlerde de finansal gelişmeleri ve rekabet koşullarını yakından takip ederek büyüme potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmayı sürdürecektir.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.