• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

İstikrarlı, Dengeli ve Karlı Büyümesini Sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik’in 2012 Yılı Konsolide Olmayan Brüt Karı 105,7 Milyon TL Seviyesinde Gerçekleşti..

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, sürdürülmekte olan istikrarlı, dengeli ve karlı büyümeye dikkat çekerek Şirketin 2012 yılı konsolide olmayan finansal sonuçlarına ve gösterdiği performansa ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

2012 yılı, başta Euro Bölgesi olmak üzere, küresel ekonomiye ve finansal istikrara ilişkin endişelerin devam ettiği bir dönem olmuştur. Ülkemiz ekonomisi açısından özel öneme haiz olan Hayat Sigortacılığı ve Bireysel Emeklilik sektörleri, bu dönemde de gelişimlerini sürdürmüş, devlet katkısı ve vergi uygulamaları gibi uzun süredir gündemde olan yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiştir.

Hayat Sigortacılığı ve Bireysel Emeklilik branşlarında, sektörün öncülerinden olan, müşterilerine uzun vadeli, sürekli ve kaliteli ürünler sunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem gören ilk ve tek şirket olma özelliğini koruyan Anadolu Hayat Emeklilik, gösterdiği finansal performans itibariyle oldukça başarılı bir seneyi geride bırakmıştır.

Konsolide olmayan finansal sonuçlarımıza göre, 105,7 Milyon TL brüt dönem karı elde edilerek geçen senenin aynı dönemine göre %35’lik bir gelişme kaydedilmiş, aktif büyüklüğümüz 7,2 Milyar TL’ye, öz sermayemiz de 525 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Teknik karımız, geçen yılın aynı dönemine göre sağlanan %53,7 oranındaki artışla 52,9 Milyon TL seviyesine yükselirken, toplam net karımız da 79,6 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, bu dönemde, 1,4 Milyonun üzerindeki hayat sigortası müşterilerinden toplam 367 Milyon TL prim üretimi sağlayarak piyasa payını %13,5’e yükseltmiş ve özellikle bankacılık ürünleri ile bağlantılı hayat sigortası satışlarında gelişme kaydetmiştir. Hayat sigortalılarımıza ait finansal varlıkların toplamı da, 2.206 Milyon TL’ye yükselmiştir.

Bu dönemde önem arz eden bir husus da, bireysel emeklilik sisteminde 600.000 katılımcıya ulaşan ilk şirket unvanını kazanmış olmamızdır. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan 4 Ocak 2013 tarihli sektör verilerine göre, bireysel emeklilik branşındaki katılımcı sayımız 630.253’e ulaşmış olup, katılımcılarımıza ait toplam fon büyüklüğü, 2012 yılında % 42 oranında artış göstererek 4,3 Milyar TL’ye yükselmiştir. Söz konusu kalemler itibariyle, pazar paylarımız da sırasıyla % 20 ve %21 olarak gerçekleşmiştir.

Sahip olduğu güçlü ortaklık yapısı ve sermaye birikimi ile finansal alandaki başarılı performansını sürdürmekte olan Anadolu Hayat Emeklilik, faaliyet gösterdiği branşlardaki öncü konumunu ve geleceğe dair büyüme planlarını, sahip olduğu kurum kültürü ile birlikte sürdürme kararlılığındadır.