• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

Eylül 2013 Döneminde Anadolu Hayat Emeklilik’in Aktif Büyüklüğü 7,8 Milyar TL’ye Ulaştı.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, Şirketin 30.09.2013 dönemi finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulundu: 

Dünyadaki ekonomik gelişmeler, her dönem olduğu gibi gündemdeki yerini muhafaza etmiş ve üçüncü çeyrekte, küresel ekonomiye ilişkin dalgalanmalar önemli düzeyde artmıştır. 

“En İyi Bireysel Yatırım Aracı” olarak tanımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin; gelecekte sermaye piyasalarına uzun vadeli kaynak aktaracak en önemli unsurlardan bir tanesi olduğu yönündeki değerlendirmeler, yeni yasal mevzuat düzenlemelerinin de hayata geçmesi ile birlikte güç kazanmıştır.

Bu kapsamda, ürünlerimizin tanıtımına ve toplumsal bilincin oluşturulmasına yönelik faaliyetler yoğun biçimde devam etmiş, köklü şekilde değişen mevzuata ilişkin uyum süreçleri de büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Sektörümüzün hızlı bir gelişme kaydedeceği ve Şirket karlılıklarının orta vadede artmaya başlayacağına dair öngörüler de, ilgili tüm finansal birimler tarafından dile getirilmeye devam etmiştir. 

Yıl içinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 50 Milyon TL artırılarak 350 Milyon TL’ye yükseltilmiş, ayrıca, hissedarlarımıza 2012 yılı karından 40 Milyon TL tutarında nakit temettü ödemesinde bulunulmuştur. 

2013 yılı Eylül ayı itibariyle, istikrarlı ve karlı büyümemiz devam ettirilmiş, hayat ve bireysel emeklilik branşlarında sektörün itici gücü olma vasfımız pekiştirilmiştir.

2013 yılı üçüncü çeyreği itibariyle, Şirketimizin özkaynak ve aktif büyüklükleri sırasıyla, 519,3 Milyon TL ve 7,8 Milyar TL’ye ulaşmış ve anılan kalemlerde, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla, %7 ve %14 oranında artış sağlanmıştır. Net karımız da geçen yılın aynı dönemine göre % 3,4 oranında artarak 62,9 Milyon TL’ye yükselmiştir. 

Hayat branşı teknik karımızın gelişimi, özellikle bankacılık ürünleri ile bağlantılı hayat ve işsizlik sigortası ürünlerimize yönelik talep artışına da bağlı olarak olumlu seyrini sürdürmüş ve bu branşta 46,8 Milyon TL teknik kar elde etme başarısı gösterilmiştir.

Yılın başından itibaren geçerli olan yeni mevzuat düzenlemeleri ile gelirlerin azalması ve müşteri kazanımı, insan kaynağı, eğitim, alt yapı kurulumu/iyileştirmesi vb. maliyetlerde meydana gelen artışın etkisiyle yılın ilk yarısında, beklentilere paralel olarak gerilemiş olan bireysel emeklilik branşı teknik karımız, bu dönemde, daha olumlu bir performans sergilemiştir. 

Bu dönemde, Şirketimiz, Bireysel Emeklilik Branşı toplam fon büyüklüğü itibariyle 5 Milyar TL'yi aşan ilk ve tek bireysel emeklilik şirketi olma başarısını göstermiş, fon büyüklüğündeki sektör liderliğimiz, sahip olduğumuz % 20’lik pazar payı ile sürdürülmüştür. Ayrıca, bu dönemde, Şirketimizce 700 Bin katılımcı sayısı aşılmıştır. 

Şirketimiz, Eylül ayı itibariyle 306 Milyon TL toplam prim üretimi gerçekleştirmiş, 2 Milyar TL’ye yaklaşan hayat sigortalılarına ait varlıkları ile, bu konudaki liderliğini de sürdürmüştür.

Ülkemizin halka açık ilk ve tek emeklilik şirketi olma özelliğini koruyan Anadolu Hayat Emeklilik, güçlü ortaklık yapısı, finansal alandaki başarılı performansı, sahip olduğu kurum kültürü ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektör ve ülke ekonomisi için katma değer yaratmaya devam edecektir.