• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

Haziran 2013 Dönemi İtibariyle Anadolu Hayat Emeklilik’in Brüt Kârı 48,1 Milyon TL Düzeyinde Gerçekleşti.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, Şirketin 30.06.2013 dönemi finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: 

2013 yılının ilk yarısı, ülkemizdeki ve dünyadaki siyasi/iktisadi gelişmelerin yakından takip edildiği ve küresel ekonomiyle ilgili dalgalanmaların arttığı bir dönem olmuştur. 

Bu dönemde, ülkemiz ekonomisi açısından özel öneme haiz olan bireysel emeklilik ve hayat sigortaları branşlarındaki gelişim devam etmiş, özellikle Bireysel Emeklilik Sistemi’nin, hitap ettiği katılımcı kitlesi, küçük tasarrufların değerlendirilmesine imkan veren yapısı ve yeni başlayan %25’lik Devlet Katkısı uygulaması ile birlikte “En İyi Bireysel Yatırım Aracı” olduğu değerlendirmeleri kuvvet kazanmıştır.

Bu kapsamda, ürünlerimizin bilinirliğinin artırılmasına ve toplumsal bilincin oluşturulmasına yönelik yoğun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri devam etmiş, köklü şekilde değişen mevzuata ilişkin uyum süreçleri büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Bahse konu değişiklikler çerçevesinde, sektörümüzün hızlı bir gelişme kaydedeceği ve Şirket karlılıklarının orta vadede artmaya başlayacağı öngörüsü devam etmektedir. 

Uzun vadeli, sürekli ve kaliteli ürünler sunulması yönündeki çalışmalarımız, bu dönemde de devam etmiş, ikisi “Devlet Katkısı” ile ilgili olan ve birisi “Altın” yatırımına imkan veren toplam üç yeni emeklilik yatırım fonu kurulmuştur. 

2013 yılının ilk yarısında, Şirketimiz çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 50 Milyon TL artırılarak 350 Milyon TL’ye yükseltilmiş, ayrıca, hissedarlarımıza 2012 yılı karından 40 Milyon TL tutarında nakit temettü ödemesinde bulunulmuştur. 

Bu dönemde, Şirketimizin özkaynak ve aktif büyüklükleri sırasıyla, 510,1 Milyon TL ve 7,5 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet gösterdiğimiz branşlarla ilgili olarak toplam 23,7 Milyon TL teknik kar elde edilmiş, net karımızı da geçen yılın aynı dönemine göre % 7,3 oranında artırarak 41,8 Milyon TL’ye yükseltme başarısı gösterilmiştir.

Bankacılık ürünleri ile bağlantılı hayat ve işsizlik sigortası ürünlerimizin satışında, özellikle son yıllarda yaşanan talep artışına da bağlı olarak hayat branşı teknik karımızın gelişimine ilişkin olumlu seyir devam etmiştir. Bireysel emeklilik branşı teknik karımız ise, yılın başından itibaren geçerli olan yeni mevzuat düzenlemeleri ile gelirlerin azalması ve müşteri kazanımı, insan kaynağı, eğitim, alt yapı kurulumu/iyileştirmesi vb. maliyetlerde meydana gelen artışın sonucunda beklendiği gibi gerilemiştir. 

Bireysel emeklilik branşı fon büyüklüğündeki sektör liderliğimiz, sahip olduğumuz % 20’lik pazar payı ile sürdürülmüş, toplam katılımcı sayımız ise yılbaşından bu yana yaklaşık % 10 oranında artış göstererek 691 Bin kişiye ulaşmıştır. 

2 Milyar TL’yi aşan sigortalılarına ait varlıklar itibariyle hayat sigortaları sektöründe de lider olan Şirketimiz, 2013 yılının ilk yarısında, 1,5 Milyona yaklaşan sigortalılarından toplam 222,6 Milyon TL’lik prim üretimi gerçekleştirmiştir.

Hisse senetleri İMKB’de işlem gören ilk ve tek bireysel emeklilik şirketi olma özelliğini koruyan Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemlerde de, dünya genelinde yaşanan finansal gelişmeleri ve faaliyet göstermekte olduğu sektörlerdeki rekabet koşullarını yakından takip ederek verimli ve kârlı büyümesini sürdürme kararlılığındadır.