• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK’İN BRÜT KÂRI YÜZDE 122 ARTTI

Anadolu Hayat Emeklilik ilk yarıyıl finansal sonuçları açıklandı. Bireysel emeklilikte 937 bin katılımcı sayısıyla sektör lideri olan Anadolu Hayat Emeklilik; Haziran 2015 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre, özkaynaklarını %19, aktif büyüklüğünü %20, brüt kârını ise %122 oranında artırdı. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “İstikrarlı, dengeli ve kârlı büyümesini sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, 2015 yılının ilk yarısı itibarıyla başarılı bir dönemi geride bırakmıştır” dedi.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü M. Uğur Erkan, şirketin 2015 yılı Haziran dönemi konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu: “Şirketimizin faaliyette bulunduğu hayat ve bireysel emeklilik branşlarındaki gelişim ve rekabet artarak devam etmektedir. Bu dönemde bireysel emeklilik sisteminde 5,6 milyon katılımcı sayısına ve 42,5 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılmıştır. Hayat sigortası prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre %21 oranında artarak yaklaşık 1,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

İstikrarlı, dengeli ve karlı büyümesini sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, 2015 yılının ilk yarısı itibarıyla başarılı bir dönemi geride bırakmıştır. Bu dönemde, şirketimiz çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 30 milyon TL artırılarak 410 milyon TL’ye yükseltilmiş, pay sahiplerimize 2014 yılı karından 60 milyon TL tutarında nakit temettü ödemesinde bulunulmuştur.

Şirketimizin brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre %122 oranında artışla 91,8 milyon TL, net kârı da %139 oranında artışla 75,3 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Faaliyet göstermekte olduğumuz hayat, hayat dışı ve bireysel emeklilik branşlarına ilişkin toplam teknik kârımız da %438 artarak 59,3 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirketimizin aktif büyüklüğü ve özsermayesi ise sırasıyla 10,8 milyar TL ve 626,5 milyon TL düzeyinde oluşmuştur.

Bu dönemde bireysel emeklilik branşı fon büyüklüğümüz devlet katkısı tutarı dahil 8,1 milyar TL seviyesine ulaşmış ve %19’luk pazar payı elde edilmiştir. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan 30 Haziran 2015 tarihli verilere göre 937 binin üzerinde katılımcısı bulunan şirketimiz, %17 oranında pazar payı ile bu alanda sektör lideri konumunda bulunmaktadır.

Önceki dönemlerde olduğu gibi, devlet katkı payı tutarını en fazla artıran ve en yüksek devlet katkısı fon büyüklüğüne sahip olan şirket olma özelliğimiz de devam ettirilmiştir.

Bireysel emeklilik branşında katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü itibarıyla ulaşılan ölçeğin gelir ve maliyetlerimiz üzerindeki olumlu etkisi sayesinde ilk çeyrekte olduğu gibi olumlu bir performans sergilenmiş ve 15,9 milyon TL teknik kâr elde etme başarısı gösterilmiştir.

1,7 milyar TL’ye yaklaşan sigortalı varlıkları itibarıyla hayat sigortaları sektöründe lider olan Anadolu Hayat Emeklilik, 2015 yılının ilk altı ayında toplam 207 milyon TL tutarında brüt prim üretimi gerçekleştirmiştir. Hayat branşı toplam prim üretimimiz, özellikle vefat sigortası ürünlerinin satışında sağlanan gelişime bağlı olarak %22 oranında artış göstermiştir. Prim üretimimizdeki bu artışın da etkisiyle hayat branşı teknik karımız 43,4 milyon TL düzeyine ulaşmıştır.

Payları, Borsa İstanbul’da işlem gören ilk emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemlerde de, dünya genelinde yaşanan finansal gelişmeleri ve faaliyet göstermekte olduğu sektörlerdeki rekabet koşullarını yakından takip ederek verimli ve kârlı büyümesini sürdürme kararlılığındadır.”