• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK’İN BRÜT KÂRI YÜZDE 58 ARTTI

Anadolu Hayat Emeklilik ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Bireysel emeklilikte 7,7 milyar liralık fon büyüklüğüyle sektör lideri olan Anadolu Hayat Emeklilik; Mart 2015 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre, özkaynaklarını %19, aktif büyüklüğünü %26, brüt kârını ise %58 oranında artırdı. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “2015 yılında şirketimiz, faaliyette bulunduğu bireysel emeklilik ve hayat sigortası branşlarındaki hızlı büyümenin yanı sıra artan rekabet ortamında, elde ettiği sonuçlarla başarılı bir dönemi geride bırakmıştır” dedi

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü M. Uğur Erkan, şirketin 2015 yılı Mart dönemi konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulundu: “2015 yılında şirketimiz, faaliyette bulunduğu bireysel emeklilik ve hayat sigortası branşlarındaki hızlı büyümenin yanı sıra artan rekabet ortamında, elde ettiği sonuçlar ile başarılı bir dönemi geride bırakmıştır.

Bu dönemde bireysel emeklilik sisteminde 5,3 milyon katılımcı sayısı ve 40 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılmıştır. Hayat sigortası prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre %19 oranında artarak 945 milyon TL seviyesine yaklaşmıştır.

Halka açık ilk emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik’in 2015 yılı ilk çeyreği itibarıyla elde ettiği başarılı finansal sonuçlar; hissedarlarımız, ekiplerimiz, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin desteğiyle gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantımız düzenlenmiş ve hissedarlarımıza, net dağıtılabilen dönem kârının %67’si oranında, toplam 60 milyon TL’lik nakit temettü ödemesinde bulunulmuştur. 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla şirketimizin özkaynak ve aktif büyüklükleri sırasıyla, 595 milyon TL ve 10,5 milyar TL’ye ulaşmış ve anılan kalemlerde, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla, %19 ve %26 oranında artış sağlanmıştır. Brüt kârımız da geçen yılın aynı dönemine göre %58 oranında artarak 44 milyon TL’yi aşmıştır.

2015 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %75 oranında artan vefat sigortası prim üretiminin desteğiyle, hayat branşı toplam primi 100,4 milyon TL’ye yükselmiştir. Prim üretimimizdeki bu artış hayat branşı teknik kârına da yansımış ve hayat branşı teknik kârımız %109 artarak 20,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 1,8 milyar TL’lik hayat sigortalılarımıza ait finansal varlıklar itibarıyla, bu alandaki sektör liderliğimiz de sürdürülmüştür.

Teknik kârımıza bir diğer olumlu etki de bireysel emeklilik branşından gelmektedir. Mevzuat düzenlemelerinin, 2013 ve 2014 yıllarına ait teknik kâr üzerindeki olumsuz etkisi azalmaya devam etmiş ve 2015 yılının ilk çeyreğinde 8,3 milyon TL bireysel emeklilik teknik kârı elde edilmiştir. Hayat ve bireysel emeklilik branşlarındaki olumlu sonuçlarla birlikte toplam teknik kârımız geçen yılın aynı dönemine göre %191 artarak 29 milyon TL’ye yaklaşmıştır. Bu dönemde bireysel emeklilik branşı fon büyüklüğünde sahip olduğumuz sektör liderliği sürdürülmüş, devlet katkısı tutarı dahil 7,5 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşan ilk şirket olma başarısı gösterilmiştir. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan 31 Mart 2015 tarihli verilere göre, toplam 895.930 katılımcımız ve devlet katkısı dahil 7,7 milyar TL’lik bireysel emeklilik fon büyüklüğümüz ile sırasıyla %17 ve %19 oranında piyasa payı elde edilmiştir. Anadolu Hayat Emeklilik, güçlü ortaklık yapısı, sağlıklı mali bünyesi, sahip olduğu kurum kültürü ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sektör ve ülke ekonomisi için katma değer yaratmaya devam edecektir.”