• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

Anadolu Hayat Emeklilik İstikrarlı Büyümesini Sürdürüyor

Anadolu Hayat Emeklilik 2016 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları fon büyüklüğü toplamında sektör liderliğini sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik 2016 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre, özkaynaklarını %14, aktif büyüklüğünü %22, brüt kârını ise %16 oranında artırdı. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “İstikrarlı, dengeli ve kârlı büyümesini sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, 2016 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla başarılı bir dönemi geride bırakmıştır.” dedi.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü M. Uğur Erkan, şirketin 2016 yılı üçüncü çeyreği konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu: “Şirketimizin faaliyette bulunduğu hayat sigortası ve bireysel emeklilik branşlarındaki gelişim ve rekabet artarak devam etmektedir. 2016 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde 6,5 milyon katılımcı sayısına yaklaşılmış ve devlet katkısı dâhil 58 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılmıştır. Katılımcı tabanını önemli ölçüde genişletecek otomatik katılım uygulamasının, finansal piyasalardaki derinliği artırıp çalışanların emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını korumalarını sağlayarak gerek sektör gerekse Türkiye açısından önemli bir kazanım olacağı düşüncesindeyiz. Hayat sigortası branşı ise vefat sigortalarının etkisi ile önemli bir ivme kazanmış, prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %21 oranında artarak 3,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

İstikrarlı, dengeli ve kârlı büyümesini sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, 2016 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla başarılı bir dönemi geride bırakmıştır. Şirketimizin brüt kârı 163 milyon TL, net kârı ise 130 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Şirketimizin mali gücünü ve müşterilerimizin bize duyduğu güveni yansıtan aktif büyüklüğünde 13,8 milyar TL’ye ulaşılarak bu alandaki sektör liderliği perçinlenmiştir. Özsermayemiz ise 824,8 milyon TL düzeyinde oluşmuştur. Bu dönemde bireysel emeklilik branşı fon büyüklüğümüz devlet katkısı dâhil 10,8 milyar TL seviyesini aşmış ve %19’luk pazar payı elde edilmiştir. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan 30 Eylül 2016 tarihli verilere göre, Şirketimiz yıl içerisinde katılımcı sayısını 77.282 kişi artırarak, %17 oranındaki pazar payını korumuştur.

Önceki dönemlerde olduğu gibi, en yüksek devlet katkısı fon büyüklüğüne sahip şirket olma özelliği de devam ettirilmiştir.

Bireysel emeklilik branşında sergilenmekte olan başarılı performans devam etmiş, 2016 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 21,2 milyon TL teknik kâr elde edilmiştir.

1,7 milyar TL düzeyindeki sigortalı varlıkları itibarıyla hayat sigortaları sektöründe lider olan Anadolu Hayat Emeklilik, hayat branşında 2016 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %9 artışla toplam 329 milyon TL tutarında brüt prim üretimi gerçekleştirmiştir. Vefat sigortalarındaki büyüme de devam ettirilerek geçen yılın aynı dönemine göre %34 artışla 255 milyon TL tutarında prim üretilmiştir.

Bu dönemde Anadolu Hayat Emeklilik’in hayat branşı teknik kârı %22 artarak 82,2 milyon TL düzeyine ulaşmıştır.”

Payları, Borsa İstanbul’da işlem gören ilk emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemlerde de, dünya genelinde yaşanan finansal gelişmeleri ve faaliyet göstermekte olduğu sektörlerdeki rekabet koşullarını yakından takip ederek verimli ve kârlı büyümesini sürdürme kararlılığındadır.