• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

Anadolu Hayat Emeklilik İstikrarlı Büyümesini Sürdürüyor

Anadolu Hayat Emeklilik 2016 yılı ilk yarısı finansal sonuçları açıklandı. Bireysel emeklilikte katılımcı sayısını 60.246 kişi artıran Anadolu Hayat Emeklilik, bu alanda sektördeki lider konumunu sürdürürdü. 2016 yılı ilk yarısı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre, özkaynaklarını %9, aktif büyüklüğünü %21, brüt kârını ise %9 oranında artırdı. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “İstikrarlı, dengeli ve kârlı büyümesini sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, 2016 yılı ilk yarısı itibarıyla başarılı bir dönemi geride bırakmıştır.” dedi.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü M. Uğur Erkan, şirketin 2016 yılı ilk yarısı konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu: “Şirketimizin faaliyette bulunduğu hayat sigortası ve bireysel emeklilik branşlarındaki gelişim ve rekabet artarak devam etmektedir. 2016 yılının ilk yarısı itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde 6,3 milyon katılımcı sayısı aşılmış ve devlet katkısı dâhil 54,8 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılmıştır. Hayat sigortası prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre %19 oranında artarak 2,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

İstikrarlı, dengeli ve kârlı büyümesini sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, 2016 yılı ilk yarısı itibarıyla başarılı bir dönemi geride bırakmıştır. Bu dönemde, Şirket’in 410 milyon TL olan ödenmiş sermayesi 20 milyon TL tutarında artırılarak 430 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Şirketimizin brüt kârı 109 milyon TL, net kârı ise 86,3 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Şirketimizin mali gücünü ve müşterilerimizin bize duyduğu güveni yansıtan aktif büyüklüğünde 13,2 milyar TL aşılarak bu alandaki sektör liderliği perçinlenmiştir. Özsermayemiz ise 789,1 milyon TL düzeyinde oluşmuştur. Bu dönemde bireysel emeklilik branşı fon büyüklüğümüz devlet katkısı dâhil 10,2 milyar TL seviyesini aşmış ve %19’luk pazar payı elde edilmiştir. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan 30 Haziran 2016 tarihli verilere göre, Şirketimiz yıl içerisinde katılımcı sayısını 60.246 kişi artırarak, %17 oranında pazar payı ile bu alanda sektör lideri konumunu sürdürmektedir.

Önceki dönemlerde olduğu gibi, en yüksek devlet katkısı fon büyüklüğüne sahip şirket olma özelliği de devam ettirilmiştir.

Bireysel emeklilik branşında katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü itibarıyla ulaşılan ölçeğin gelir ve maliyetlerimiz üzerindeki olumlu etkisi sayesinde, sergilenmekte olan başarılı performans devam etmiş ve 2016 yılı ilk yarısında 11,3 milyon TL teknik kâr elde edilmiştir.

1,7 milyar TL düzeyindeki sigortalı varlıkları itibarıyla hayat sigortaları sektöründe lider olan Anadolu Hayat Emeklilik, hayat branşında geçen yılın aynı dönemine paralel bir performans sergilemiş ve 2016 yılı ilk yarısında toplam 215 milyon TL tutarında brüt prim üretimi gerçekleştirmiştir. Bu dönemde hayat branşı teknik kârımız %19 artarak 51,8 milyon TL düzeyine ulaşmıştır.

Payları, Borsa İstanbul’da işlem gören ilk emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemlerde de, dünya genelinde yaşanan finansal gelişmeleri ve faaliyet göstermekte olduğu sektörlerdeki rekabet koşullarını yakından takip ederek verimli ve kârlı büyümesini sürdürme kararlılığındadır.