• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK’İN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 14,4 MİLYAR TL'YE ULAŞTI!

Anadolu Hayat Emeklilik 2016 yıl sonu finansal sonuçları açıklandı. Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları fon büyüklüğü toplamında sektör liderliğini sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, 2016 yıl sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre, özkaynaklarını %11, aktif büyüklüğünü %21, brüt kârını ise %31 oranında artırdı. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Türkiye’nin halka açık ilk hayat sigortası ve emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, yönettiği toplam 13.042 milyon TL hayat sigortası ve emeklilik fonu ile ülkemizin ihtiyacı olan uzun vadeli tasarruflara sektörünün en çok katkıda bulunan şirketi olmuştur.” dedi.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü M. Uğur Erkan, şirketin 2016 yıl sonu konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu: “Şirketimizin faaliyette bulunduğu hayat sigortası ve bireysel emeklilik branşlarındaki gelişim ve rekabet artarak devam etmektedir. 2016 yıl sonu itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde 6,6 milyon katılımcı sayısı aşılmış ve devlet katkısı dâhil 61 milyar TL fon büyüklüğüne yaklaşılmıştır. Katılımcı tabanını önemli ölçüde genişletecek otomatik katılım uygulamasının, finansal piyasalardaki derinliği artırıp çalışanların emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını korumalarını sağlayarak gerek sektör gerekse Türkiye açısından önemli bir kazanım olacağı düşüncesindeyiz. Hayat sigortası branşı ise vefat sigortalarının etkisi ile önemli bir ivme kazanmış, prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %34 oranında artarak 5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin halka açık ilk hayat sigortası ve emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik’in 2016 yılı itibarıyla elde ettiği başarılı finansal sonuçlar, hissedarlarımız, ekiplerimiz, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin desteğiyle gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu itibarıyla Şirketimizin brüt kârı 229,8 milyon TL, net kârı ise 190,3 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Aktif büyüklüğünde 14,4 milyar TL’ye ulaşılarak bu alandaki sektör liderliği perçinlenmiş, özkaynaklarımız ise 860,9 milyon TL düzeyinde oluşmuştur.

1,7 milyar TL düzeyindeki sigortalı varlıkları itibarıyla hayat sigortaları sektöründe lider olan Anadolu Hayat Emeklilik, hayat branşında 2016 yıl sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %24 artışla toplam 500,6 milyon TL tutarında brüt prim üretimi gerçekleştirmiştir. Vefat sigortalarındaki büyüme de devam ettirilerek geçen yılın aynı dönemine göre sektör ortalamasının üzerinde %52 artışla 395 milyon TL tutarında prim üretilmiştir. Prim üretimimizdeki bu artış teknik kârımıza da yansımış ve hayat branşı teknik kârımız %30 artarak 112,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan 30 Aralık 2016 tarihli verilere göre bireysel emeklilik branşı fon büyüklüğümüz devlet katkısı dâhil 11,4 milyar TL’ye ulaşmış ve %19’luk pazar payı elde edilmiştir. Şirketimiz katılımcı sayısında da %17 oranındaki pazar payını korumuştur. Önceki dönemlerde olduğu gibi, en yüksek devlet katkısı fon büyüklüğüne sahip şirket olma özelliği de devam ettirilmiştir. Capital Dergisi tarafından düzenlenen Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 2016 Araştırması’nda beşinci kez “En Beğenilen Bireysel Emeklilik Şirketi” seçilen Şirketimizin bu başarılı performansı sonucunda 2016 yıl sonu itibarıyla 21,1 milyon TL bireysel emeklilik teknik kârı elde edilmiştir.

Türkiye’nin halka açık ilk hayat sigortası ve emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, faaliyet gösterdiği hayat sigortaları ve emeklilik branşları toplamında yönettiği 13.042 milyon TL fon ile ülkemizin ihtiyacı olan uzun vadeli tasarruflara sektörünün en çok katkıda bulunan şirketi olmuştur.”

Payları, Borsa İstanbul’da işlem gören ilk hayat sigortası ve emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemlerde de, dünya genelinde yaşanan finansal gelişmeleri ve faaliyet göstermekte olduğu sektörlerdeki rekabet koşullarını yakından takip ederek verimli ve kârlı büyümesini sürdürme kararlılığındadır.