• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

Anadolu Hayat Emeklilik’in Brüt Kârı Yüzde 30 Arttı!

Anadolu Hayat Emeklilik 2015 yıl sonu finansal sonuçları açıklandı. Bireysel Emeklilikte 163 bin kişi ile 2015 yılında toplam katılımcı sayısında en yüksek artışı gerçekleştiren Anadolu Hayat Emeklilik, 1 milyon katılımcı sayısını aşan ilk şirket olarak sektördeki lider konumunu pekiştirdi. 2015 yıl sonu itibarıyla geçen yıla göre, özkaynaklarını %11, aktif büyüklüğünü %16, brüt kârını ise %30 oranında artırdı. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “İstikrarlı, dengeli ve kârlı büyümesini sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, 2015 yıl sonu itibarıyla başarılı bir dönemi geride bırakmıştır” dedi.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü M. Uğur Erkan, şirketin 2015 yıl sonu dönemi konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu: “Şirketimizin faaliyette bulunduğu hayat sigortası ve bireysel emeklilik branşlarındaki gelişim ve rekabet artarak devam etmektedir. 2015 yılında bireysel emeklilik sisteminde 6 milyon katılımcı sayısına ve devlet katkısı dâhil 48 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılmıştır. Hayat sigortası prim üretimi ise geçen yıla göre %15 oranında artarak 3,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

İstikrarlı, dengeli ve kârlı büyümesini sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, 2015 yıl sonu itibarıyla başarılı bir dönemi geride bırakmıştır. Bu dönemde, şirketimiz çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 30 milyon TL artırılarak 410 milyon TL’ye yükseltilmiş, pay sahiplerimize 2014 yılı kârından 60 milyon TL tutarında nakit temettü ödemesinde bulunulmuştur.

Şirketimizin brüt kârı geçen yıla göre %30 oranında artışla 175,8 milyon TL, net kârı da %36 oranında artışla 145,1 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Faaliyet göstermekte olduğumuz hayat, hayat dışı sigortalar ve bireysel emeklilik branşlarına ilişkin toplam teknik kârımız da %60 artarak 108,3 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirketimizin aktif büyüklüğü ve özsermayesi ise sırasıyla 11,9 milyar TL ve 778,2 milyon TL düzeyinde oluşmuştur. Bu dönemde bireysel emeklilik branşı fon büyüklüğümüz devlet katkısı dâhil 8,9 milyar TL seviyesine ulaşmış ve %19’luk pazar payı elde edilmiştir. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan 1 Ocak 2016 tarihli verilere göre, yıl içerisinde katılımcı sayısını en yüksek adette artırarak 1 milyon katılımcı sayısını aşan şirketimiz, %17 oranında pazar payı ile bu alanda sektör lideri konumunda bulunmaktadır.

Önceki dönemlerde olduğu gibi, en yüksek devlet katkısı fon büyüklüğüne sahip olan şirket olma özelliğimiz de devam ettirilmiştir.

Bireysel emeklilik branşında katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü itibarıyla ulaşılan ölçeğin gelir ve maliyetlerimiz üzerindeki olumlu etkisi sayesinde, sergilenmekte olan başarılı performans devam etmiş ve 22 Milyon TL teknik kâr elde etme başarısı gösterilmiştir.

1,7 milyar TL düzeyindeki sigortalı varlıkları itibarıyla hayat sigortaları sektöründe lider olan Anadolu Hayat Emeklilik, 2015 yılında toplam 402 milyon TL tutarında brüt prim üretimi gerçekleştirmiştir. Hayat branşı toplam prim üretimimiz, özellikle vefat sigortası ürünlerinin satışında sağlanan gelişime bağlı olarak geçen yıla göre %10 oranında artış göstermiştir. Prim üretimimizdeki bu artışın da etkisiyle hayat branşı teknik kârımız 86,5 milyon TL düzeyine ulaşmıştır.

Payları, Borsa İstanbul’da işlem gören ilk emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemlerde de, dünya genelinde yaşanan finansal gelişmeleri ve faaliyet göstermekte olduğu sektörlerdeki rekabet koşullarını yakından takip ederek verimli ve kârlı büyümesini sürdürme kararlılığındadır.