• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Kadının Güçlenmesi Prensipleri
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (Women’s Empowerment Principles-WEPs) 2018'de imzaladık.

Özel sektörün en önemli küresel girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri çerçevesinde iş dünyasında ve toplumsal hayatta kadınların güçlenmesini destekleyen şirket politikaları oluşturmaya yönelik aşağıda sıralanan 7 temel prensibi tüm iş süreçlerimize dahil etme ve uygulama konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.

1. Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
2. Tüm kadın ve erkeklere işte adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi
3. Tüm kadın ve erkeklere sağlık, güvenlik ve refah sağlanması
4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim imkânlarıyla desteklenmesi
5. Kadınları güçlendiren girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
6. Toplumsal inisiyatifler ve destekler aracılığıyla eşitliğin teşvik edilmesi
7. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gelişimin ölçülmesi ve halka açık raporlanması

Platforma 2050’nin üzerinde işletme imzacı olmuştur. Türkiye, 300’e yakın işletme ile en fazla imzacıyla sahip olan ülkeler arasındadır.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.