• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Sürdürülebilirlik Komitemiz
Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisinin, hedeflerinin ve ilgili politikalarının oluşturulmasından, bunların şirketin iş süreçlerine entegre edilmesinden, sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmaların koordinasyonundan ve performansının takibinden, sürdürülebilirlik kapsamında gerekli eğitimlerin belirlenmesinden sorumlu komitedir. Komite altı ayda bir toplanır.

Komite Başkanı
Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Komite Üyeleri
Destek Hizmetleri ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
İnsan Kaynakları ve Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Destek Hizmetleri ve Satın Alma Müdürü
Fon Yönetimi Müdürü
İletişim Müşaviri
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Pazarlama Müdürü
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürü
Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Müdürü