• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Sürdürülebilirlik Stratejimiz
Sürdürülebilirlik stratejimiz;

• Tüm etkinliklerimizle uzun vadede ekonomik, çevresel ve sosyal değer yaratmayı gözetmek,
• İklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon kapsamında üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmek, etkilerini azaltmak için projeler geliştirmek,
• Faaliyetlerinde sorumlu yatırım anlayışını gözeterek pozitif etkiyi arttırmayı amaçlamak,
• Toplumun sürdürülebilirliği için ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak finansal çözümler sunmak,
• Paydaş iletişim çalışmalarımız ile toplumda geleceği güvence altına alma bilincini geliştirmek,
• Uzun vadeli istikrarlı emeklilik fonları yaratmak,
• İnsan hakları ve çalışan haklarına saygılı, adil bir çalışma ortamı sunmak,
• Sürekli müşteri memnuniyeti sağlamak,
• Sürdürülebilirlik kavramını kurum içinde içselleştirmek, bu eksendeki uygulamalarımızı sürekli geliştirmek ve tüm paydaşlarımız ile paylaşmak

gibi çok katmanlı hedefler üzerine kuruludur.