• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi
Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda önceliklerimizi belirleyip hem iş modellerimize sürdürülebilirliği entegre etmek hem de sürdürülebilirlik kavramını kurum kültürü haline getirmek amacıyla 2017 yılında “Anadolu Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi” projesini hayata geçirdik. Sürdürülebilirlik Komitemiz tarafından yönetilen bu sistemin temeli Sürdürülebilirlik Politikalarımıza dayanmakta, sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz prosedürler aracılığıyla iç paydaşlarımız ile paylaşılmaktadır.

Anadolu Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi yapısı aşağıdaki şemada özetlenmektedir.

Sürdürülebilirlik Politikası
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Hediye ve Ağırlama Politikası
İnsan Hakları ve Kaynakları Politikası
SİSTEM DOKÜMANTASYONU
İç Çevresel
Etkilerin
Değerlendirilmesi
Prosedürü
Dış Çevresel ve
Sosyal Etkilerin
Değerlendirilmesi
Prosedürü
Amaç ve
Hedeflerin
Belirlenmesi
Prosedürü
Eğitim
Prosedürü
İç ve Dış
İletişim Prosedürü
Doküman Kontrol
Prosedürü
İç Denetim ve
Düzeltici Önleyici
Faaliyetler
Prosedürü
Yönetim
Gözden
Geçirme
Prosedürü
SYS
EL KİTABI