• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kredi Kartı Destek Sigortası

İş Bankası kredi kartı sahibiyseniz, gelirinizi kaybetme olasılığına karşı bugünden önlem alabilirsiniz.

Ödeme güçlüğüne düşmeniz durumunda kredi kartı borçlarınızı, nasıl karşılayacağınızı düşünmeyin. Kredi Kartı Destek Sigortası ile maddi durumunuzda herhangi bir sorun olursa, bu durumun da üstesinden rahatlıkla gelebileceğinizi unutmayın!

Yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık ile istem dışı işsizlik, geçici sakatlık veya hastaneye yatış gibi risklerle karşı karşıya kalmanız durumunda, son kredi kartı hesap özetinizdeki borç tutarını İş Bankası’na ödüyoruz.

Hayatın beklenmedik oyunlarına hazırlıksız yakalanmamak için Kredi Kartı Destek Sigortası yaptırmayı ihmal etmeyin.

Kredi Kartı Destek Sigortası başvurularını İş Bankası şubelerinden yapabilirsiniz.

Özellikler

18 ila 64 yaşları arasında ve sağlıklıysanız Kredi Kartı Destek Sigortası yaptırabilirsiniz.

Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta kapsamında yer alan bir riskin gerçekleşmesine, sigortanın iptal edilmesine ya da 65 yaşına kadar otomatik olarak yenilenir.

Kredi Kartı Destek Sigortası, yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık teminatlarının yanı sıra meslek durumunuza göre;

  • İstihdam ilişkisi içinde çalışansanız, istem dışı işsizlik,
  • Serbest meslek sahibi, köy ve mahalle muhtarı veya devlet memuru iseniz; geçici sakatlık,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna dahil değilseniz veya emekliyseniz (çalışmayan); hastaneye yatırılma teminatlarını içerir.
Teminat tutarı, kredi kartı başına en fazla 5.000 TL olabilir.

Yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık, istem dışı işsizlik, geçici sakatlık ve hastaneye yatış hallerinde kredi kartı borcunuzun tamamını İş Bankası'na öderiz. Yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık, istem dışı işsizlik, geçici sakatlık veya hastanede yatış durumlarından birinin gerçekleşmesi hâlinde, siz veya sevdikleriniz, poliçe veya İş Bankası müşteri numaranızı belirterek 0850 724 55 00 Bilgi Hattı'mıza tazminat talebinde bulunabilir.

Avantajlar

Vergi avantajı:

Kendiniz, eş ve küçük çocuklarınız için yaptığınız ödemelerde ödediğiniz primin tamamını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ila %35 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Vergi indirimi ve uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız
Gelir vergisi matrahından indirim için kredi kartı hesap özetlerinizi kullanabilirsiniz.

Ödemeler

Sigorta bedeli, riskin ilk meydana geldiği tarihten önceki son kredi kartı hesap özetinizdeki gecikme faizi ve limit aşımı hariç olmak üzere toplam borç tutarından oluşmakta olup 5.000 TL'yi geçemez (gelecek aylara ilişkin hesap özetinde bulunan taksitler dahil olmak üzere).

​Primleriniz aylık olarak ve TL şeklinde, kredi kartınıza alışveriş işlemi olarak yansıtılarak tahsil edilir. Hesap özeti borcunuzun olmadığı aylarda prim tahsilâtı yapılmaz.