• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Tam Kapsamlı Kritik Hastalık Sigortası

Kritik hastalıklar sebebiyle maddi ve manevi olarak sıkıntılı geçen dönemlerde Kritik Hastalık Sigortası’nın sunduğu maddi destekten faydalanabilirsiniz.

Ürünümüzün sağladığı yaşam kaybı teminatıyla, sevdiklerinizin kendilerini tam olarak güvende hissetmelerine de olanak tanırsınız. Kritik Hastalık Sigortası, bir sağlık sigortası değildir. Bu sigorta kapsamında sağlık giderleriniz oluştukça değil, tek seferde toplu olarak yaptığımız ödemeden faydalanabilirsiniz.

Özellikler

18-60 yaş arasında ve sağlıklıysanız, Tam Kapsamlı Kritik Hastalık Sigortası'ndan faydalanabilirsiniz. Sigorta süresi 1 yıldır. Ürün kritik hastalık ve yaşam kaybı teminatlarını içerir.Kritik hastalık ve yaşam kaybı teminat tutarlarını sigorta başlangıç tarihinde siz belirlersiniz. (Kritik hastalık teminatı, yaşam kaybı teminatının yarısına eşittir.)

​Kanser, kalp krizi (myokard enfarktüsü), ameliyatı gerçekleştirilmiş koroner arter by-pass cerrahisi, ameliyatı gerçekleştirilmiş kalp kapakçığı cerrahisi, inme, böbrek yetmezliği, ameliyatı gerçekleştirilmiş organ nakli, MS-multiple skleroz, körlük, paralizi, ameliyatı gerçekleştirilmiş aort greftleme cerrahisi, uzuv kaybı, koma, işitme kaybı, iyi huylu beyin tümörleri, kan transfüzyonu yolu ile HIV, Parkinson, konuşma kaybı, motor nöron hastalığı, kardiyomiyopati ve aplastik anemi ürünümüz kapsamındadır. Kritik hastalığa yakalanma durumunda başlangıçta belirlediğiniz teminat tutarını öderiz. Sigorta süresi içinde yaşam kaybı durumunda, belirlediğiniz yaşam kaybı teminat tutarını sevdiklerinize öderiz. Sigorta süresi içerisinde kritik hastalığa yakalanıp kritik hastalık teminatını almış olmanız durumunda; yaşam kaybı gerçekleştiğinde, yaşam kaybı ve kritik hastalık teminatı arasındaki farkı sevdiklerinize öderiz.

Avantajlar

Otomatik yenileme:

Yenileme koşullarını sağladığınız sürece, poliçeniz otomatik olarak yenilenir.

Vergi avantajı:

: Kendiniz, eş ve küçük çocuklarınız için yaptığınız ödemelerde ödediğiniz primin tamamını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ila %35 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Vergi indirimi ve uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Ödemeler

Ödemeler Prim tutarınız yaşınıza, cinsiyetinize ve seçeceğiniz teminat tutarınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir. Prim ödemelerinizi TL şeklinde peşin ya da aylık taksitle yapabilirsiniz.​