• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Tehlikeli Hastalık Teminatlı Hayat Sigortası

Çalışanlarınızı yaşam kaybı ve kritik hastalığa yakalanma risklerine karşı güvence altına alabilirsiniz.

Tehlikeli Hastalık Teminatlı Hayat Sigortası ile, sigorta ettirdiğiniz çalışanlarınızın, bir yıl içinde yaşam kaybı veya teminat kapsamındaki hastalıklardan birine yakalanması halinde, poliçede belirlemiş olduğunuz teminat tutarlarını öderiz.

Özellikler

​18 yaş ve üstü ve sağlıklı çalışanlarınıza Tehlikeli Hastalık Teminatlı Hayat Sigortası yaptırabilirsiniz.(*) 

(*) Üst yaş sınırı çalışan sayınıza bağlı değişiklik göste​rmektedir. Çalışanlarınızın sayısı 10-39 arasında ise üst yaş sınırı 59; 40 ve üzerinde ise 64 yaştır.

Sigorta süresi 1 yıldır ve sağlıklı olma koşulu sağlandığı sürece her yıl yenilenebilir.

Tehlikeli Hastalık Teminatlı Hayat Sigortası, yaşam kaybı ve tehlikeli hastalık teminatlarını içerir.

Teminat tutarlarını sigorta başlangıç tarihinde beklenti ve tercihlerinize göre belirlersiniz.

Teminat kapsamındaki hastalıklardan birine yakalanma ya da ameliyatlardan birini olma durumunda, sigorta başlangıcında belirlediğiniz kritik hastalık teminatı tutarında ödeme yaparız.

Sigorta süresi içinde yaşam kaybı durumunda, sigorta başlangıcında belirlediğiniz yaşam kaybı teminatı tutarında ödeme yaparız.

Sigorta süresi içerisinde kritik hastalığa yakalanıp kritik hastalık teminatını almış olma durumunda; yaşam kaybı gerçekleştiğinde, yaşam kaybı ve kritik hastalık teminatı arasındaki farkı öderiz. 

Sigorta süresi içerisinde yaşam kaybı durumunda yaşam kaybı tazminatı ödenir ve sigorta sona erer. Öncelikle tehlikeli hastalık tazminatı ödenmesi halinde yaşam kaybı teminatı yenileme dönemine kadar devam eder ve risk gerçekleştiği için sigorta yenilenmez. 

Sigorta kapsamında bulunan hastalıklar tercih ettiğiniz pakete göre değişiklik gösterir. ​
Paketlerle ilgili bilgi almak için ​ tıklayınız.
Sigorta başlangıcından itibaren 3 aylık muafiyet süresi bulunuyor. Sigorta başlangıcından itibaren ilk 3 ayda içerisinde ortaya çıkan hastalıklar ile bu hastalıkların olağan sonucu oluşan rahatsızlıklar kapsam dışı olarak değerlendirilir. Kaza sonucu oluşan hastalıklarda muafiyet süresi uygulanmaz.

Sigorta başlangıç tarihinden önce var olan tıbbi durumlar; sigorta başlangıç tarihinden önce var olan bir hastalık sonucu ortaya çıkan rahatsızlık ve ameliyatlar; sigorta kapsamında bulunan rahatsızlıkların, klinik belirtilerinin varlığının, sigortalı tarafından sigorta başlangıç tarihinden önce bilindiği durumlar kapsam dışı olarak değerlendirilir.

Teminat kapsamında olan birden fazla rahatsızlığın ortaya çıkması halinde sadece bir kez ve ilk hastalık için ödeme yapılır.

Tedavi masrafları kapsam dahilinde değildir.

Avantajlar

Vergi avantajı:

Vergi indirimi ve uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Ödemeler

​Primlerinizi yıllık, 6 aylık, 3 aylık veya aylık olarak ödeyebilirsiniz.

Ödeme tutarlarını TL, ABD doları veya avroya endeksli olarak belirleyebilirsiniz. Ödemeleriniz, ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden TL olarak tahsil edilir.

Sigorta başlangıcında belirlenen para birimi daha sonra değiştirilemez.