• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Soru Cevap Videoları

Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenilir midir?

​​Bireysel emeklilik sisteminde denetim mekanizması son derece sağlam ve güvenlidir.

Sistemde yer alan tüm emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenir. Günlük faaliyetler ise kamu otoriteleri tarafından yetkilendirilen Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından elektronik ortamda izlenir. Katılımcıların bireysel emeklilik hesapları, emeklilik şirketlerinin hesaplarında değil Takasbank’ta saklanır.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olduğunuzda birikiminizi internet ve mobil şubemizden veya Takasbank aracılığıyla günlük olarak takip edebilirsiniz. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir.

Bireysel Emeklilik Mevzuatı gereği fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dâhil edilemez.

Bireysel emeklilik hakkında detaylı bilgi için tıklayın: http://www.anadoluhayat.com.tr/bireysel-emeklilik/sikca-sorulan-sorular/bireysel-emeklilik-hakkinda
Daha Fazla Göster