• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Üst Yönetim

İcra Kurulu

M. Uğur ERKAN

M. Uğur ERKAN

Genel Müdür

1964, Ankara. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. 1986 yılında Türkiye İş Bankası’ndaki kariyerine Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 1994 tarihinde Bankanın Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı, 1995‑1998 yılları arasında Yazılım Geliştirme Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, 1998 yılında Yazılım Geliştirme Müdürlüğünde Grup Müdürü olmuştur. 14.07.2003 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik’te Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen M. Uğur Erkan, 25.07.2014 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmıştır.
Orhan BOZKURT

Orhan BOZKURT

Genel Müdür Yardımcısı

1956, Rize. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Galatasaray İktisat ve İşletmecilik Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur. 1982 yılında Anadolu Sigorta’da Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 12.06.2007 tarihinden bu yana Anadolu Hayat Emeklilik’te Genel Müdür Yardımcılığı görevine devam etmektedir.
Haldun AYDOĞDU

Haldun AYDOĞDU

Genel Müdür Yardımcısı

1973, Ankara. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1995 yılında Türkiye İş Bankası’nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlamıştır. 1999-2003 yılları arasında Yazılım Ekibi Lideri, 2003-2006 yılları arasında Proje Yöneticisi, 2007-2010 yılları arasında Mikro Servisler Geliştirme biriminde Müdür Yardımcısı, 2010-2011 yıllarında aynı bölümde Birim Müdürü olarak görev almıştır. 1 Temmuz 2011 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik’te Koordinatör olarak göreve başlamıştır. 01.02.2013 tarihinden bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Murat ATALAY

Murat ATALAY

Genel Müdür Yardımcısı

1973, Ankara. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun olmuştur. Türkiye İş Bankası’na 1996 yılında Uzman Yardımcısı olarak katılmış ve çeşitli Şube ve Genel Müdürlük birimlerinde uzman ve yönetici olarak görev yapmıştır. Türkiye İş Bankası’nı temsilen, 24.05.2011 – 31.10.2014 tarihleri arasında Anadolu Hayat Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2011 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü Müdürü olan Atalay, 01.11.2014 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
M. Cengiz AYTEKİN

M. Cengiz AYTEKİN

Genel Müdür Yardımcısı

1964, Safranbolu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1995 yılında Anadolu Hayat Emeklilik’te Avukat olarak göreve başlamıştır. 1999 yılında Hukuk Müşavir Yardımcılığı, 2004 yılında Hukuk Müşavirliği, 2014 yılında ise Hukuk Başmüşavirliği görevlerine terfi etmiştir. M. Cengiz Aytekin 29.12.2014 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Tuna UĞUN

Tuna UĞUN

Genel Müdür Yardımcısı

1972, Adana. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. 1994 yılında Anadolu Hayat Emeklilik Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü’nde Fon Yönetimi Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2000 yılında Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde II. Müdürlüğe atanmıştır. 2003 yılında Bireysel Emeklilik Müdürlüğü’nde göreve başlayan Tuna Uğun, 2004 yılında aynı müdürlükte Müdür Yardımcısı, 2007 yılında da Müdürlük görevlerine terfi etmiştir. 2008-2014 yılları arasında Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüten Tuna Uğun, 29.12.2014 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Koordinatör

İsmail Hakkı ALTAY

İsmail Hakkı ALTAY

Koordinatör

1970, Trabzon. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 04.08.1997 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik’te Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 05.04.2004 tarihinde Marmara Bölge Müdürlüğü’nde II. Sınıf Müfettiş, 01.04.2006 tarihinde aynı müdürlükte Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 01.05.2007 tarihinde Müşteri İlişkileri ve Operasyon Müdürlüğü’ne atanan ve 01.04.2009 tarihinde Müdür olarak görev alan İsmail Hakkı Altay, 09.10.2013 tarihinden bu yana görevine Koordinatör olarak devam etmektedir.