• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin; 1.000.000 TL'si her biri 1 Kr nominal değerde 100.000.000 adet (A) Grubu, 429.000.000 TL'si her biri 1 Kr nominal değerde 42.900.000.000 adet (B) grubu paylardan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin 7'si (A) Grubu, 4'ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

(A) Grubu pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Ana sözleşmeye göre, sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihraç edilemez.