• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Otomatik Katılım Nedir?

Otomatik katılım, 45 yaşını doldurmamış Sosyal Sigortalar Kurumu ile Emekli Sandığı’na bağlı mevcut çalışanların ve yeni işe başlayanların, çalıştıkları şirketler aracılığıyla otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemine(BES) katılmasına olanak veren işyeri bazlı emeklilik sistemidir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Sıkça Sorulan Sorular dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Otomatik katılıma dahil olacak çalışanlar için yaş sınırı var mı?

Türk vatandaşı veya 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamında olup çalışmakta olduğu işyerinin otomatik katılım kapsamına alındığı tarihte 45 yaşını doldurmamış çalışanlar ve yeni işe başlayanlar otomatik katılım kapsamında yer alacak.​

Hangi çalışanlar otomatik katılıma dahil olur?

Sosyal Sigortalar Kurumu'na (4/a) bağlı çalışanlar ile Emekli Sandığı'na bağlı devlet memurları (4/c) otomatik katılım kapsamında yer alır.  

Bağkur’lu çalışanlar otomatik katılıma dahil olur mu?

Hayır. Bağkur sigortalıları (4/b) otomatik katılım kapsamında yer almaz.

Çalışanlar ne kadar katkı payı öder?

Katkı payı, prime esas kazanç ya da emeklilik keseneğine esas aylık üzerinden hesaplanır. İlgili tutarın %3'üne karşılık gelen tutar her ay katkı payı olarak ödenir. Örneğin 2.558,40 TL alan asgari ücretli çalışanların ödeyeceği katkı payı tutarı aylık 76 TL olacaktır.

Çalışanlar tarafından ödenecek katkı payına ilişkin bir üst sınır var mı?

Hâlihazırda prime esas kazancın üst sınırı 2019 yılı için 19.188,00 TL olmakla birlikte, çalışanlar tarafından ödenebilecek katkı payına ilişkin bir üst sınır henüz belirlenmemiştir. Daha yüksek emeklilik birikimine ulaşabilmek için çalışan, daha yüksek tutarda katkı payı ödemeyi de talep edebilecektir. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu prime ya da emeklilik keseneğine esas kazancın %3'ü olarak belirlenen bu oranı değiştirme veya katkı payına maktu limit getirme yetkisine sahip olacaktır.

Otomatik katılımda %25 devlet katkısı avantajı var mı?

Evet. Mevcut sistemdeki %25 devlet katkısı avantajı, çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına aynı hak ediş koşullarıyla sağlanır.

Otomatik katılımın başka avantajları var mı?

%25 devlet katkısı avantajının yanı sıra çalışanlara, sisteme girişte 1.000 TL tutarında ilave devlet katkısı sağlanır. Cayma hakkını kullanmayan çalışanlara sağlanan bu avantaj Kanun'da belirtilen devlet katkısı hak kazanma ve ödeme koşullarına tabidir. Ayrıca emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıl boyunca, yıllık gelir sigortası kapsamında düzenli gelir olarak almayı tercih eden çalışana birikiminin %5'i karşılığında ek devlet katkısı ödemesi yapılır.

Katkı payı ödemeye devam etmek istemeyenler ne yapar?

Çalışanlar, ilk katkı payının emeklilik şirketi hesabına nakden intikal ettiği tarihi takip eden işgünü bilgilendirilirler. Bu bildirimi müteakip 2 ay içerisinde cayma hakkını kullanabilirler.

Cayma durumunda ödenen katkı paylarından kesinti yapılır mı?

Hayır. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesapta bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 işgünü içinde çalışana iade edilir.

Çalışanların cayma hakkı dolduktan sonra ayrılma hakkı var mı? Ayrılmaya ilişkin bir kısıtlama ya da ek koşul söz konusu mudur?

Ayrılma koşulları mevcut sistemdeki gibi belirlenmiştir. Sistemden çıkış durumunda, sistemde elde edilen yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden, sistemde geçirilen süreye bağlı olarak değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. 

Katkı payı ödemelerine ara verilebilir mi?

Evet. Cayma hakkını kullanmayan çalışan ara vermeyi talep edebilir. Ara verme süresinin tamamlanmasının ardından işveren tarafından ücret üzerinden yapılan katkı payı kesintisine devam edilir.

Emeklilik şirketleri tarafından giriş aidatı ya da yönetim gider kesintisi alınır mı?

Hayır. Fon işletim gider kesintisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaz.

Çalışanın şirketinde oluşabilecek haciz ve iflas durumlarında çalışan katkı payları korunur mu?

Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde, imtiyazlı bir alacak olarak nitelendirilecektir. İşverenler ilgili yükümlülükler bakımından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetlenecek ve yükümlülüklere uymayan işverenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır.

Çalışanlar otomatik katılım için emeklilik şirketlerine bizzat mı başvurur?

Hayır. İşverenler emeklilik şirketlerine başvurarak çalışanlarının emeklilik planına dahil olmalarını sağlar.

Birden fazla işverenle çalışanlar için otomatik katılım kapsamında her bir işvereni ile birden fazla emeklilik sözleşmesi açılabilir mi?

Çalışanın her bir işvereni nezdinde otomatik katılım sözleşmesi açılır.

Çalışanın maaşı üzerinde haciz/nafaka gibi yasal kesintiler varsa (maaşın %25’i düzeyinde) katkı payı ödemesi için maaşından kesinti yapılabilir mi?

Prime esas kazanç ve emeklilik keseneği etkilenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.​

Bireysel emeklilik sisteminde sözleşmesi bulunan çalışanların, hem BES hem de otomatik katılım kapsamında katkı payı ödemelerinin avantajı nedir?

Otomatik katılım kapsamında ödenecek katkı payları üzerinden Kanun’da belirtilen usul ve esaslara göre bireysel emeklilikten bağımsız olarak devlet katkısı kazanılacaktır.

Otomatik katılım kapsamındaki sözleşmeler için devlet katkısı üst sınırı ile BES sözleşmelerinin devlet katkısı limiti ayrıdır. Örneğin, 2019 yılı için otomatik katılım kapsamı dışındaki sözleşme için azami 7.675,20 TL devlet katkısı hesaplanırken, otomatik katılım kapsamındaki sözleşme için ayrıca 7.675,20 TL devlet katkısı hesap edilir. Hâlihazırda bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanlar, bu sözleşme kapsamında ayrıca devlet katkısı kazanmaya devam edecek ve burada bulunan devlet katkısı tutarına ilişkin kazanılmış süre hakları aynen korunacaktır.

Söz konusu çalışanlar için; otomatik katılım sözleşmesinin yanı sıra, mevcut bireysel emeklilik sözleşmesine de katkı payı ödemeye devam edilmesi oldukça avantajlı olacaktır. Böylece daha fazla devlet katkısına hak kazanılabilecek ve daha yüksek bir emeklilik birikimine ulaşılabilecektir.

Çalışanın işyeri değişikliği durumunda otomatik katılım kapsamında düzenlenen sözleşmesi ne olur?

Çalışan, işyeri değişikliği durumunda dilerse Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarda katkı payı ödemeye devam edebilir ya da yeni işyerinde otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planı varsa, birikiminin ve sistemde kazandığı emekliliğe esas sürenin yeni işyerindeki emeklilik planına aktarılmasını talep edebilir. Çalışanın herhangi bir talepte bulunmaması durumunda ilgili sözleşme askıya alınır.

Çalışan işsiz kaldığında otomatik katılım kapsamındaki sözleşmesi devam edebilir mi?

Çalışan ilgili emeklilik planına devam etmek isterse bu sözleşmeye ilişkin tasarrufta bulunma hakkı çalışandadır.​

Çalışanın işten ayrılması durumunda bildirimleri kime yapacaktır? Ödemeye dışarıdan devam etmesi mümkün müdür?

Çalışan işten ayrılması durumunda, doğrudan emeklilik şirketi ile tüm iş ve işlemlerini gerçekleştirecektir. Çalışan katkı payı ödemeye dışarıdan devam edebilir veya hesabını sonlandırabilir.​

Çalışanlar, sisteme giriş esnasında herhangi bir fon tercihinde bulunmazsa katkı payları hangi fonlarda yatırıma yönlenecektir? Fon dağılım değişikliği yapılmasının bir sınırı var mıdır?

Çalışanların birikimleri tercihe göre "faiz içeren" veya "faiz içermeyen" başlangıç fonunda yatırıma yönlendirilir. Cayma süresini dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimleri, takip eden 10 ay boyunca(toplam 1 yıl) başlangıç fonunda değerlendirilmeye devam eder. ​​​


1 yılını dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimleri başlangıçtaki "faiz içeren" veya "faiz içermeyen" fon tercihlerine göre standart fonda yatırıma yönlendirilir. Çalışanlar yılda 6 defa fon dağılım değişikliği yapabilir.

Otomatik katılımdan ayrılan çalışanlar, otomatik katılıma tekrar dahil olabilir mi?

Otomatik katılımdan cayma veya ayrılma hakkını kullanarak ayrılan çalışanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 yıl içinde bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilir.

İşyerlerinin hangi tarihe kadar otomatik katılıma dahil olmaları gerekiyor?

5 ve üzeri çalışanı olan tüm kurumlar kademeli olarak otomatik katılıma dahil edilecektir.

​ ​​
Geçiş Tarihi
Özel Sektör için Çalışan Sayısı Aralığı
Kamu Kurumları
1 Ocak 2017
1.000 ve üzerinde
1 Nisan 2017
250-999
5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurumları*
1 Temmuz 2017
100-249
1 Ocak 2018
50-99​
Mahalli idareler + Kamu İktisadi Teşebbüsleri
1 Temmuz 2018​
10-49
1 Ocak 2019
5-9


​ *İlgili Kanunun, I, II, III ve IV sayılı cetvellerini ifade etmektedir.​​

İşveren katkı payı ödeyecek mi?

Hayır. Otomatik katılım uygulaması kapsamında yalnızca çalışanlar katkı payı ödeyecek.​

İşverenler otomatik katılım çerçevesinde kapsama dahil olup olmadıkları açısından, çalışan sayısını nasıl hesaplamalıdır?

Çalışanların otomatik katılıma dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın (45 yaş altı ve üstü çalışan sayısı ayrımı yapılmaksızın) işverene bağlı tüm çalışan sayısı dikkate alınır. ​

Bir işyerinde çalışan sayısının, otomatik katılım kapsamında yer alacak işyeri kriterinin dışında kalacak şekilde azalması durumunda nasıl bir yol izlenir?

Bir defa kapsama alınan işyerinin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen değişiklikler dikkate alınmaz.​

Şirketler topluluğu veya holding niteliğinde olan yapılarda şirketler topluluğunun tek bir çatı altında otomatik katılım kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olacak mı?

Otomatik katılım kapsamında her bir işveren bazında çalışan sayısı dikkate alınır.​

Aynı veya farklı lokasyonlarda birden fazla işyeri bulunan işverenlerin tek bir çatı altında otomatik katılım kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olacak mı?

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulur.​

İşverenin otomatik katılım kapsamındaki yükümlülükleri nelerdir?

a. Emeklilik şirketinin seçimi:  Her işveren, çalışanları adına, bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. İşverenin şirket seçiminde, çalışanları için en uygun bireysel emeklilik şirketini dikkate alması gerekmektedir. 

b. Fonların seçimi: İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar​.

c. Katkı payının ödenmesi:  İşveren, katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür. Maaş ödemelerini Hazine ve Maliye Bakanlığınca işletilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi’ni kullanarak yapan kamu kurumları aynı sistemi kullanarak katkı payı ödemelerini gerçekleştirebilecektir. 

​ ​d. Devir imkânı: İşveren operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını emeklilik şirketine bırakabilir.​

Otomatik katılımda sisteme dahil olmak üzere işverenler tarafından hangi formlar doldurulacak?

İşverenle şirket arasında tarafların yükümlülüklerini detaylandıran bir sözleşme imzalanacaktır. ​

Otomatik katılımda sisteme dahil etmek üzere işverenler çalışanlarından hangi formları imzalamalarını isteyecektir?

Otomatik katılım kapsamında işverenler çalışanlarından herhangi bir imza almayacaktır.​

Otomatik katılım kapsamında işverene ek fayda ya da promosyon uygulaması yapılabilir mi?

​Hayır yapılamaz.​

İşverenler emeklilik şirketini değiştirebilir mi?

İşveren 2 yıl süresince emeklilik şirketini değiştiremez. İzleyen dönemde ise emeklilik şirketini yeniden değiştirebilmesi için ilgili şirkette en az 1 yıl kalması gerekir.

Mevsimlik işçiler otomatik katılım kapsamında mıdır?

Kanun’a göre kişilerin otomatik katılım kapsamına girebilmesi için 4/a veya 4/c sigortalılık niteliğinin ve bu kişileri çalıştıran bir işverenlerinin bulunması gerekmektedir. Buna göre, kamuda veya özel sektörde 4/a statüsünde bir işverene bağlı olarak hizmet akdine/iş sözleşmesine istinaden çalışan mevsimlik işçiler otomatik katılım kapsamındadır.​
Ayrıca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki 5. ek maddede sigortalılıkları düzenlenmiş olan süreksiz tarım işçileri vardır. İlgili işçiler 4/a statüsünde sigortalı sayılmakla birlikte, bir işverenleri bulunmamaktadır. Yevmiyeli tarım işçiliği yapan bu kişiler primlerini kendileri ödediklerinden ilgili Kanun’un ek 5. maddesindeki tarım sigortalıları otomatik katılım kapsamında değildir.​

İşveren otomatik katılım kapsamında katkı payı ödemelerini ne zaman gerçekleştirmelidir?

Katkı payı, en geç çalışanın ücret ödeme gününü takip eden işgünü, işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılmalıdır. Örneğin; ücret ödemesi 31 Ocak’ta yapılan bir çalışan için katkı payı, en geç takip eden ilk iş günü olan 1 Şubat’ta emeklilik şirketine aktarılmalıdır.​

Otomatik katılım