Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Veri Sorumlusu’nun Kimliği
​ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası: 265737
Büyük Mükellefler V.D. 0680064936
MERSİS Numarası: 0068006493600013
İş Kuleleri, Kule 2 Kat:16-20
Levent, İstanbul
0212 317 70 77