• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yatırımcı İlişkileri

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yatırımcı İlişkileri sayfasına hoş geldiniz.

Bu sayfada Kurumumuzun, yönetim süreçlerinde benimsediği şeffaflık anlayışı gereği, hissedarlarımızın zamanında ve doğru bilgi edinme haklarını temin etmek amacıyla idari ve finansal bilgiler yer almaktadır.

HABERLER

Şirketimizin 01.01.2019-31.03.2019 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 181.361.848,15.-TL, hayat dışı 308.999,44.-TL olmak üzere toplam 181.670.847,59.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır (No)
Konuya ilişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2019 - 31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.03.2019
Tescil Tarihi
16.04.2019
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve No.su
-

AÇIKLAMALAR: 21 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanan kararlar doğrultusunda, Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Özet Bilgi
2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
16.04.2019

EK AÇIKLAMALAR:Şirketimizin 21 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir. ​​​

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 21 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

21 Mart 2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

-Denetimden Sorumlu Komite'ye M. Rafet Akgünay’ın başkanlık etmesine, Ahmet D. Erelçin’in üyeliğe seçilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Şebnem Ergün’ün başkanlık etmesine, Kemal Emre Sayar'ın ve N. Cem Özcan'ın üyeliğe seçilmesine,

-Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Erda Gerçek'in başkanlık etmesine ve Kemal Emre Sayar'ın üyeliğe seçilmesine karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
21 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Yalçın Sezen’in ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Hasan Koçhan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Özet Bilgi
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
21.03.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
Peşin
0,3023256
30,23256
0,2569768
25,69768
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Peşin
0,3023256
30,23256
0,2569768
25,69768


Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.03.2019
25.03.2019
27.03.2019
26.03.2019


(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.


Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
0
0
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
0
0


Eklenen Dökümanlar

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
430.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
153.833.566
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.


SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı (*)
329.470.182
328.407.251
4. Vergiler ( - )
68.607.000
68.607.000
5. Net Dönem Kârı
260.863.182
259.800.251
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) (**)
5.635.719
5.635.719
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
255.227.463
254.164.532
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
255.227.463
254.164.532
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
860
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
255.228.323
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
51.045.665
0
- Nakit
51.045.665
0
- Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
6.125.454
0
- Çalışanlara
6.125.454
0
- Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
78.954.335
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
11.462.545
0
17. Statü Yedekleri
19.805.634
19.805.634
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedekler (***)
87.833.830
86.770.899
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0


Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
256.976,74
0
0,1
0,2569768
25,69768
B Grubu
110.243.023,26
0
43,19
0,2569768
25,69768
TOPLAM
110.500.000
0
43,29
0
0


Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2018 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 6.200.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı da eklenmiştir.

(**) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33/a maddesi uyarınca yıllık net karın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılabilmektedir. Bu sınıra ulaşılması sebebiyle 5.635.719 TL tutarında birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmıştır.

(***) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 86.770.899 TL dikkate alınacaktır.

(****) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Özet Bilgi
2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
26.02.2019
Genel Kurul Tarihi
21.03.2019
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.03.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330
Levent-Beşiktaş / İstanbul
Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.

2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.

3 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.

5 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.

10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

11 - 2019 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 2
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile,

* 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması oybirliği ile,

* 2018 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oybirliği ile,

* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oybirliği ile,

* 2018 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile,

* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oybirliği ile,

* 2019 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir.


Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;


* 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

* Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.


Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2019-28.02.2019 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 84.946.560,74.-TL, hayat dışı 266.808,02.-TL olmak üzere toplam 85.213.368,76.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
21.03.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
Peşin
0,3023256
30,23256
0,2569768
25,69768
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Peşin
0,3023256
30,23256
0,2569768
25,69768


Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.03.2019
 
27.03.2019
26.03.2019


(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.


Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
0
0
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
0
0


Eklenen Dökümanlar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
430.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
153.833.566
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.


*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
329.470.182
328.407.251
4. Vergiler ( - )
68.607.000
68.607.000
5. Net Dönem Kârı
260.863.182
259.800.251
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
5.635.719
5.635.719
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
255.227.463
254.164.532
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
255.227.463
254.164.532
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
860
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
255.228.323
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
51.045.665
0
* Nakit
51.045.665
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
6.125.454
0
* Çalışanlara
6.125.454
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
78.954.335
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
11.462.545
0
17. Statü Yedekleri
19.805.634
19.805.634
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
87.833.830
86.770.899
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0


Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
256.976,74
0
0,1
0,2569768
25,69768
B Grubu
110.243.023,26
0
43,19
0,2569768
25,69768
TOPLAM
110.500.000
0
43,29
0
0


Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2018 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 6.200.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı da eklenmiştir.

(**) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33/a maddesi uyarınca yıllık net karın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılabilmektedir. Bu sınıra ulaşılması sebebiyle 5.635.719 TL tutarında birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmıştır.

(***) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 86.770.899 TL dikkate alınacaktır.

(****) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
26.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 26.12.2016 tarih ve 682/7 sayılı kararı çerçevesinde, 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin, bağımsız denetim kuruluşu "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den (a member firm of Ernst & Young Global Limited) temin edilmesine ve seçilen denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
26.02.2019
Genel Kurul Tarihi
21.03.2019
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.03.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.

2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.

3 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.

5 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.

10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

11 - 2019 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 2

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Şubat 2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
2018 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 21 Mart 2019 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2019-31.01.2019 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 40.430.738,87.-TL, hayat dışı 224.194,22.-TL olmak üzere toplam 40.654.933,09.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
“Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 639.213.081,66.-TL, hayat dışı 982.910,67.-TL olmak üzere toplam 640.195.992,33.-TL olarak gerçekleşmiştir.“

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-30.11.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 580.011.629,94.-TL, hayat dışı 938.340,44.-TL olmak üzere toplam 580.949.970,38.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-31.10.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 530.219.946,24.-TL, hayat dışı 883.957,17.-TL olmak üzere toplam 531.103.903,41.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-30.09.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 481.054.465,97.-TL, hayat dışı 885.997,27.-TL olmak üzere toplam 481.940.463,24.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-31.08.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 420.530.885,79.-TL, hayat dışı 790.159,60.-TL olmak üzere toplam 421.321.045,39.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-31.07.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 374.246.248,40.-TL, hayat dışı 735.923,39.-TL olmak üzere toplam 374.982.171,79.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-30.06.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 322.202.834,00.-TL, hayat dışı 676.754,82.-TL olmak üzere toplam 322.879.588,82.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-31.05.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 255.967.383,67.-TL, hayat dışı 413.264,03.-TL olmak üzere toplam 256.380.647,70.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Koordinatörlerimizden Sn. Fatma Demet Işıksaçan, 31.05.2018 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki görevinden ayrılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimiz ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.01.2018 - 31.12.2019 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 23.05.2018 tarihinde imzalanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-30.04.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 201.131.128,10.-TL, hayat dışı 367.413,62.-TL olmak üzere toplam 201.498.541,72.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
“Şirketimizin 01.01.2018-31.03.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 150.973.723,31.-TL, hayat dışı 313.452,89.-TL olmak üzere toplam 151.287.176,20.-TL olarak gerçekleşmiştir.“

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bağımsız Denetim Kuruluşu Tescilinin İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır (No)
Konuya ilişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2018 - 31.12.2018
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2018
Tescil Tarihi
09.04.2018
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2018 / 9558

AÇIKLAMALAR: Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 13 Nisan 2018 tarihli ve 9558 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır (No)
Konuya ilişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2018 - 31.12.2018
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2018
Tescil Tarihi
09.04.2018
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve No.su
-

AÇIKLAMALAR: 26 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanan kararlar doğrultusunda, Şirketimizin 2018 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Özet Bilgi
2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.04.2018

EK AÇIKLAMALAR:Şirketimizin 26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir. ​​​

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 26 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2018 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
26 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;
-Denetimden Sorumlu Komite'ye M. Rafet Akgünay’ın başkanlık etmesine, Ahmet D. Erelçin’in üyeliğe seçilmesine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Şebnem Ergün’ün başkanlık etmesine, Kemal Emre Sayar'ın ve N. Cem Özcan'ın üyeliğe seçilmesine,
-Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Erda Gerçek'in başkanlık etmesine ve Kemal Emre Sayar'ın üyeliğe seçilmesine
karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
26 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Hasan Koçhan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Özet Bilgi
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.02.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.03.2018
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
Peşin
0,3953488
39,53488
0,3360465
33,60465
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Peşin
0,3953488
39,53488
0,3360465
33,60465


Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
28.03.2018
28.03.2018
30.03.2018
29.03.2018


1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.


Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
0
0
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
0
0


Eklenen Dökümanlar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
430.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
126.944.038
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
KAR DAĞITIMINDA İMTİYAZ YOKTUR


*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
287.198.810
285.309.693
4. Vergiler ( - )
-55.107.000
-55.107.000
5. Net Dönem Kârı
232.091.810
230.202.693
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
11.510.135
11.510.135
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
220.581.675
218.692.558
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
220.581.675
218.692.558
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.331
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
220.586.006
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
44.117.201
0
* Nakit
44.117.201
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
5.293.934
0
* Çalışanlara
5.293.934
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
125.882.799
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
15.379.393
0
17. Statü Yedekleri
17.117.054
17.117.054
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
12.791.294
10.902.177
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0


Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grupu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
336.046,51
0
0,15
0,3360465
33,60465
B Grubu
144.163.953,49
0
65,36
0,3360465
33,60465
TOPLAM
144.500.000
0
65,51
0
0


Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 yılı Ocak ayında yayımladığı Kar Payı Rehberi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2017 dönem karı tespit edilirken, TMS 19 uyarınca ayrılan 5.500.000 TL tutarındaki "Personele Ödenecek Temettü Karşılığı" dönem karına eklenmiştir.
(**) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 10.902.177 TL dikkate alınacaktır.
(***) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Özet Bilgi
2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
27.02.2018
Genel Kurul Tarihi
26.03.2018
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.03.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12 - 2018 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile,
* 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması oybirliği ile,
* 2017 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oybirliği ile,
* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması oybirliği ile,
* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oyçokluğu ile,
* 2017 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile,
* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oybirliği ile,
* 2018 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;
* 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
* Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - 26.03.2018 - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
​​​
Şirketimizin 01.01.2018-28.02.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 88.447.354,86.-TL, hayat dışı 284.638,74.-TL olmak üzere toplam 88.731.993,60.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimiz ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.01.2018 - 31.12.2019 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün itibarıyla başlamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
27.02.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;
Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 26.12.2016 tarih ve 682/7 sayılı kararı çerçevesinde, 2018 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin, bağımsız denetim kuruluşu "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den (a member firm of Ernst & Young Global Limited) temin edilmesine ve seçilen denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.02.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.03.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
Peşin
0,3953488
39,53488
0,3360465
33,60465
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Peşin
0,3953488
39,53488
0,3360465
33,60465


Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
28.03.2018
 
30.03.2018
29.03.2018


(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.


Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
0
0
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
0
0


EK AÇIKLAMA:Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
430.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
126.944.038
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
KAR DAĞITIMINDA İMTİYAZ YOKTUR


*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
287.198.810
285.309.693
4. Vergiler ( - )
-55.107.000
-55.107.000
5. Net Dönem Kârı
232.091.810
230.202.693
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
11.510.135
11.510.135
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
220.581.675
218.692.558
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
220.581.675
218.692.558
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.331
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
220.586.006
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
44.117.201
0
* Nakit
44.117.201
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
5.293.934
0
* Çalışanlara
5.293.934
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
125.882.799
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
15.379.393
0
17. Statü Yedekleri
17.117.054
17.117.054
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
12.791.294
10.902.177
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0


Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
336.046,51
0
0,15
0,3360465
33,60465
B Grubu
144.163.953,49
0
65,36
0,3360465
33,60465
TOPLAM
144.500.000
0
65,51
0
0


Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 yılı Ocak ayında yayımladığı Kar Payı Rehberi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2017 dönem karı tespit edilirken, TMS 19 uyarınca ayrılan 5.500.000 TL tutarındaki "Personele Ödenecek Temettü Karşılığı" dönem karına eklenmiştir.

(**) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 10.902.177 TL dikkate alınacaktır.

(***) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
27.02.2018
Genel Kurul Tarihi
26.03.2018
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.03.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12 - 2018 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1

EK AÇIKLAMALAR:Şirketimizin 27 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
2017 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 26 Mart 2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına
karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
​​​
Şirketimizin 01.01.2018-31.01.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 44.635.934,64.-TL, hayat dışı 113.087,81.-TL olmak üzere toplam 44.749.022,45.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 574.747.972,80.-TL, hayat dışı 925.329,78.-TL olmak üzere toplam 575.673.302,58.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-30.11.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 519.304.726,91.-TL, hayat dışı 854.658,13.-TL olmak üzere toplam 520.159.385,04.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-31.10.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 471.067.799,16.-TL, hayat dışı 818.607,53.-TL olmak üzere toplam 471.886.406,69.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-30.09.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 420.394.063,81.-TL, hayat dışı 812.736,07.-TL olmak üzere toplam 421.206.799,88.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-31.08.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 373.404.311,67.-TL, hayat dışı 797.262,87.-TL olmak üzere toplam 374.201.574,54.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-31.07.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 324.853.243,61.-TL, hayat dışı 437.670,67.-TL olmak üzere toplam 325.290.914,28.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimiz, sigortacılık mevzuatının gerektirdiği şartları yerine getirerek 11 Temmuz 2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2007/1 sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ'de yer alan hastalık ve sağlık sigortaları branşlarında faaliyet göstermek üzere ruhsat almış bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-30.06.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 282.573.254,27.-TL, hayat dışı 405.822,71.-TL olmak üzere toplam 282.979.076,98.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-31.05.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 231.337.200,03.-TL, hayat dışı 350.847,84.-TL olmak üzere toplam 231.688.047,87.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
12 Haziran 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın F. Cem Eyüboğlu'nun istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Hüseyin Emre Yılmaz'ın seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine ve yetkilerini Şirketimiz İç Yönergesi çerçevesinde kullanmasına

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-30.04.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 186.321.555,16.-TL, hayat dışı 310.252,65.-TL olmak üzere toplam 186.631.807,81.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
28 Nisan 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Murat Doğan'ın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Hasan Koçhan'ın seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine ve yetkilerini Şirketimiz İç Yönergesi çerçevesinde kullanmasına

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-31.03.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 140.795.189,19.-TL, hayat dışı 181.210,38.-TL olmak üzere toplam 140.976.399,57.-TL olarak gerçekleşmiştir.“

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bağımsız Denetim Kuruluşu Tescilinin İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır (No)
Konuya ilişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2017
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.03.2017
Tescil Tarihi
05.04.2017
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve No.su
11.04.2017 / 9303

AÇIKLAMALAR: Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 11 Nisan 2017 tarihli ve 9303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
​​​

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır (No)
Konuya ilişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2017
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.03.2017
Tescil Tarihi
05.04.2017
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve No.su
-

AÇIKLAMALAR:22 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanan karar doğrultusunda, Şirketimizin 2017 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.
​​​

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Özet Bilgi
2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
05.04.2017

EK AÇIKLAMALAR:Şirketimizin 22 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.
​​​

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Özet Bilgi
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.02.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
22.03.2017
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
Peşin
0,3255814
32,55814
0,2767442
27,67442
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Peşin
0,3255814
32,55814
0,2767442
27,67442


Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
24.03.2017
24.03.2017
28.03.2017
27.03.2017


(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.


Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
0
0
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
0
0


Eklenen Dökümanlar

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
430.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
104.906.965
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
KAR DAĞITIMINDA İMTİYAZ YOKTUR


*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
235.326.870
234.344.456
4. Vergiler ( - )
-39.530.000
-39.530.000
5. Net Dönem Kârı
195.796.870
194.814.456
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
9.740.722
9.740.722
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
186.056.148
185.073.734
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
306.314
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
186.362.462
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
37.272.492
0
* Nakit
37.272.492
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
4.463.510
0
* Çalışanlara
4.463.510
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
102.727.508
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
12.296.351
0
17. Statü Yedekleri
14.432.015
14.432.015
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
14.864.272
13.881.858
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0


Kar Payı Oranları Tablosu