• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yatırımcı İlişkileri

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yatırımcı İlişkileri sayfasına hoş geldiniz.

Bu sayfada Kurumumuzun, yönetim süreçlerinde benimsediği şeffaflık anlayışı gereği, hissedarlarımızın zamanında ve doğru bilgi edinme haklarını temin etmek amacıyla idari ve finansal bilgiler yer almaktadır.

HABERLER

“Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 639.213.081,66.-TL, hayat dışı 982.910,67.-TL olmak üzere toplam 640.195.992,33.-TL olarak gerçekleşmiştir.“

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-30.11.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 580.011.629,94.-TL, hayat dışı 938.340,44.-TL olmak üzere toplam 580.949.970,38.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-31.10.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 530.219.946,24.-TL, hayat dışı 883.957,17.-TL olmak üzere toplam 531.103.903,41.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-30.09.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 481.054.465,97.-TL, hayat dışı 885.997,27.-TL olmak üzere toplam 481.940.463,24.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-31.08.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 420.530.885,79.-TL, hayat dışı 790.159,60.-TL olmak üzere toplam 421.321.045,39.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-31.07.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 374.246.248,40.-TL, hayat dışı 735.923,39.-TL olmak üzere toplam 374.982.171,79.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-30.06.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 322.202.834,00.-TL, hayat dışı 676.754,82.-TL olmak üzere toplam 322.879.588,82.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-31.05.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 255.967.383,67.-TL, hayat dışı 413.264,03.-TL olmak üzere toplam 256.380.647,70.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Koordinatörlerimizden Sn. Fatma Demet Işıksaçan, 31.05.2018 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki görevinden ayrılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimiz ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.01.2018 - 31.12.2019 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 23.05.2018 tarihinde imzalanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2018-30.04.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 201.131.128,10.-TL, hayat dışı 367.413,62.-TL olmak üzere toplam 201.498.541,72.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
“Şirketimizin 01.01.2018-31.03.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 150.973.723,31.-TL, hayat dışı 313.452,89.-TL olmak üzere toplam 151.287.176,20.-TL olarak gerçekleşmiştir.“

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bağımsız Denetim Kuruluşu Tescilinin İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır (No)
Konuya ilişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2018 - 31.12.2018
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2018
Tescil Tarihi
09.04.2018
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2018 / 9558

AÇIKLAMALAR: Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 13 Nisan 2018 tarihli ve 9558 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır (No)
Konuya ilişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2018 - 31.12.2018
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2018
Tescil Tarihi
09.04.2018
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve No.su
-

AÇIKLAMALAR: 26 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanan kararlar doğrultusunda, Şirketimizin 2018 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Özet Bilgi
2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.04.2018

EK AÇIKLAMALAR:Şirketimizin 26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir. ​​​

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 26 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2018 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
26 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;
-Denetimden Sorumlu Komite'ye M. Rafet Akgünay’ın başkanlık etmesine, Ahmet D. Erelçin’in üyeliğe seçilmesine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Şebnem Ergün’ün başkanlık etmesine, Kemal Emre Sayar'ın ve N. Cem Özcan'ın üyeliğe seçilmesine,
-Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Erda Gerçek'in başkanlık etmesine ve Kemal Emre Sayar'ın üyeliğe seçilmesine
karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
26 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Hasan Koçhan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Özet Bilgi
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.02.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.03.2018
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
Peşin
0,3953488
39,53488
0,3360465
33,60465
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Peşin
0,3953488
39,53488
0,3360465
33,60465


Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
28.03.2018
28.03.2018
30.03.2018
29.03.2018


1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.


Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
0
0
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
0
0


Eklenen Dökümanlar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
430.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
126.944.038
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
KAR DAĞITIMINDA İMTİYAZ YOKTUR


*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
287.198.810
285.309.693
4. Vergiler ( - )
-55.107.000
-55.107.000
5. Net Dönem Kârı
232.091.810
230.202.693
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
11.510.135
11.510.135
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
220.581.675
218.692.558
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
220.581.675
218.692.558
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.331
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
220.586.006
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
44.117.201
0
* Nakit
44.117.201
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
5.293.934
0
* Çalışanlara
5.293.934
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
125.882.799
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
15.379.393
0
17. Statü Yedekleri
17.117.054
17.117.054
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
12.791.294
10.902.177
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0


Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grupu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
336.046,51
0
0,15
0,3360465
33,60465
B Grubu
144.163.953,49
0
65,36
0,3360465
33,60465
TOPLAM
144.500.000
0
65,51
0
0


Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 yılı Ocak ayında yayımladığı Kar Payı Rehberi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2017 dönem karı tespit edilirken, TMS 19 uyarınca ayrılan 5.500.000 TL tutarındaki "Personele Ödenecek Temettü Karşılığı" dönem karına eklenmiştir.
(**) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 10.902.177 TL dikkate alınacaktır.
(***) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Özet Bilgi
2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
27.02.2018
Genel Kurul Tarihi
26.03.2018
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.03.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12 - 2018 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile,
* 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması oybirliği ile,
* 2017 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oybirliği ile,
* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması oybirliği ile,
* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oyçokluğu ile,
* 2017 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile,
* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oybirliği ile,
* 2018 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;
* 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
* Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - 26.03.2018 - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
​​​
Şirketimizin 01.01.2018-28.02.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 88.447.354,86.-TL, hayat dışı 284.638,74.-TL olmak üzere toplam 88.731.993,60.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimiz ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.01.2018 - 31.12.2019 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün itibarıyla başlamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
27.02.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;
Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 26.12.2016 tarih ve 682/7 sayılı kararı çerçevesinde, 2018 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin, bağımsız denetim kuruluşu "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den (a member firm of Ernst & Young Global Limited) temin edilmesine ve seçilen denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.02.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.03.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
Peşin
0,3953488
39,53488
0,3360465
33,60465
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Peşin
0,3953488
39,53488
0,3360465
33,60465


Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
28.03.2018
 
30.03.2018
29.03.2018


(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.


Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
0
0
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
0
0


EK AÇIKLAMA:Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
430.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
126.944.038
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
KAR DAĞITIMINDA İMTİYAZ YOKTUR


*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
287.198.810
285.309.693
4. Vergiler ( - )
-55.107.000
-55.107.000
5. Net Dönem Kârı
232.091.810
230.202.693
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
11.510.135
11.510.135
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
220.581.675
218.692.558
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
220.581.675
218.692.558
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.331
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
220.586.006
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
44.117.201
0
* Nakit
44.117.201
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
5.293.934
0
* Çalışanlara
5.293.934
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
125.882.799
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
15.379.393
0
17. Statü Yedekleri
17.117.054
17.117.054
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
12.791.294
10.902.177
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0


Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
336.046,51
0
0,15
0,3360465
33,60465
B Grubu
144.163.953,49
0
65,36
0,3360465
33,60465
TOPLAM
144.500.000
0
65,51
0
0


Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 yılı Ocak ayında yayımladığı Kar Payı Rehberi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2017 dönem karı tespit edilirken, TMS 19 uyarınca ayrılan 5.500.000 TL tutarındaki "Personele Ödenecek Temettü Karşılığı" dönem karına eklenmiştir.

(**) Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 10.902.177 TL dikkate alınacaktır.

(***) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
27.02.2018
Genel Kurul Tarihi
26.03.2018
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.03.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12 - 2018 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1

EK AÇIKLAMALAR:Şirketimizin 27 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
2017 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 26 Mart 2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına
karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
​​​
Şirketimizin 01.01.2018-31.01.2018 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 44.635.934,64.-TL, hayat dışı 113.087,81.-TL olmak üzere toplam 44.749.022,45.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 574.747.972,80.-TL, hayat dışı 925.329,78.-TL olmak üzere toplam 575.673.302,58.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-30.11.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 519.304.726,91.-TL, hayat dışı 854.658,13.-TL olmak üzere toplam 520.159.385,04.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-31.10.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 471.067.799,16.-TL, hayat dışı 818.607,53.-TL olmak üzere toplam 471.886.406,69.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-30.09.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 420.394.063,81.-TL, hayat dışı 812.736,07.-TL olmak üzere toplam 421.206.799,88.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-31.08.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 373.404.311,67.-TL, hayat dışı 797.262,87.-TL olmak üzere toplam 374.201.574,54.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-31.07.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 324.853.243,61.-TL, hayat dışı 437.670,67.-TL olmak üzere toplam 325.290.914,28.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimiz, sigortacılık mevzuatının gerektirdiği şartları yerine getirerek 11 Temmuz 2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2007/1 sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ'de yer alan hastalık ve sağlık sigortaları branşlarında faaliyet göstermek üzere ruhsat almış bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-30.06.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 282.573.254,27.-TL, hayat dışı 405.822,71.-TL olmak üzere toplam 282.979.076,98.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-31.05.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 231.337.200,03.-TL, hayat dışı 350.847,84.-TL olmak üzere toplam 231.688.047,87.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
12 Haziran 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın F. Cem Eyüboğlu'nun istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Hüseyin Emre Yılmaz'ın seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine ve yetkilerini Şirketimiz İç Yönergesi çerçevesinde kullanmasına

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-30.04.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 186.321.555,16.-TL, hayat dışı 310.252,65.-TL olmak üzere toplam 186.631.807,81.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
28 Nisan 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Murat Doğan'ın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Hasan Koçhan'ın seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine ve yetkilerini Şirketimiz İç Yönergesi çerçevesinde kullanmasına

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Şirketimizin 01.01.2017-31.03.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 140.795.189,19.-TL, hayat dışı 181.210,38.-TL olmak üzere toplam 140.976.399,57.-TL olarak gerçekleşmiştir.“

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bağımsız Denetim Kuruluşu Tescilinin İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır (No)
Konuya ilişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2017
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.03.2017
Tescil Tarihi
05.04.2017
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve No.su
11.04.2017 / 9303

AÇIKLAMALAR: Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 11 Nisan 2017 tarihli ve 9303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
​​​

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır (No)
Konuya ilişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2017
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.03.2017
Tescil Tarihi
05.04.2017
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve No.su
-

AÇIKLAMALAR:22 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanan karar doğrultusunda, Şirketimizin 2017 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.
​​​

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Özet Bilgi
2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
05.04.2017

EK AÇIKLAMALAR:Şirketimizin 22 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.
​​​

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Özet Bilgi
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.02.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
22.03.2017
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
Peşin
0,3255814
32,55814
0,2767442
27,67442
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Peşin
0,3255814
32,55814
0,2767442
27,67442


Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
24.03.2017
24.03.2017
28.03.2017
27.03.2017


(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.


Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
0
0
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
0
0


Eklenen Dökümanlar

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
430.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
104.906.965
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
KAR DAĞITIMINDA İMTİYAZ YOKTUR


*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
235.326.870
234.344.456
4. Vergiler ( - )
-39.530.000
-39.530.000
5. Net Dönem Kârı
195.796.870
194.814.456
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
9.740.722
9.740.722
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
186.056.148
185.073.734
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
306.314
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
186.362.462
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
37.272.492
0
* Nakit
37.272.492
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
4.463.510
0
* Çalışanlara
4.463.510
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
102.727.508
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
12.296.351
0
17. Statü Yedekleri
14.432.015
14.432.015
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
14.864.272
13.881.858
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0


Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grupu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
276.744,19
0
0,15
0,2767442
27,67442
B Grubu
118.723.255,81
0
63,81
0,2767442
27,67442
TOPLAM
119.000.000
0
63,96
0
0


Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 yılı Ocak ayında yayımladığı Kar Payı Rehberi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2016 dönem karı tespit edilirken, TMS 19 uyarınca ayrılan 4.540.000 TL tutarındaki "Personele Ödenecek Temettü Karşılığı" dönem karına eklenmiştir.
-Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 13.881.858 TL dikkate alınacaktır.
-Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için tüm çaba gösterdiğimiz ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Şirketimizin 01.01.2017-28.02.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 79.908.608,91.-TL, hayat dışı 60.522,29.-TL olmak üzere toplam 79.969.131,20.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
22 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;
-Denetimden Sorumlu Komite'ye Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın üyeliğe seçilmesine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Dr. M. Rafet Akgünay'ın başkanlık etmesine, Kemal Emre Sayar'ın ve N. Cem Özcan'ın üyeliğe seçilmesine,
-Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Erda Gerçek'in başkanlık etmesine ve Kemal Emre Sayar'ın üyeliğe seçilmesine
karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
22 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Burak Sezercan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Özet Bilgi
2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2016
Karar Tarihi
23.02.2017
Genel Kurul Tarihi
22.03.2017
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.03.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12 - 2017 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
EK: 3
YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARI VE ÖZGEÇMİŞ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile,
* 2016 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oybirliği ile,
* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması oybirliği ile,
* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oybirliği ile,
* 2016 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oybirliği ile,
* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oybirliği ile,
* 2017 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;
* 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
* Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
EK: 2
2016 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
​​​
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2016
Karar Tarihi
23.02.2017
Genel Kurul Tarihi
22.03.2017
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.03.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12 - 2017 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1

EK AÇIKLAMALAR:Şirketimizin 23 Şubat 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 22 Mart 2017 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
​​​
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.02.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
22.03.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
Peşin
0,3255814
32,55814
0,2767442
27,67442
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Peşin
0,3255814
32,55814
0,2767442
27,67442


Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
24.03.2017
 
28.03.2017
27.03.2017


(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.


Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
0
0
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
0
0


EK AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2017 tarihli ve 686/2 sayılı kararı ile; 2016 yılı karından ortaklara nakit olarak 140.000.000.-TL brüt kar payı dağıtılması, kar payı dağıtımına 24 Mart 2017 tarihinde başlanması, işlemlerin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar tamamlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen Dökümanlar

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
430.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
104.906.965
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
KAR DAĞITIMINDA İMTİYAZ YOKTUR


*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
235.326.870
234.344.456
4. Vergiler ( - )
-39.530.000
-39.530.000
5. Net Dönem Kârı
195.796.870
194.814.456
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
9.740.722
9.740.722
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
186.056.148
185.073.734
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
306.314
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
186.362.462
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
37.272.492
0
* Nakit
37.272.492
0
* Bedelsiz
37.272.492
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
4.463.510
0
* Çalışanlara
4.463.510
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
102.727.508
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
12.296.351
0
17. Statü Yedekleri
14.432.015
14.432.015
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
14.864.272
13.881.858
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
276.744,19
0
0,15
0,2767442
27,67442
B Grubu
118.723.255,81
0
63,81
0,2767442
27,67442
TOPLAM
119.000.000
0
63,96
0
0


Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 yılı Ocak ayında yayımladığı Kar Payı Rehberi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2016 dönem karı tespit edilirken, TMS 19 uyarınca ayrılan 4.540.000 TL tutarındaki "Personele Ödenecek Temettü Karşılığı" dönem karına eklenmiştir.
-Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 13.881.858 TL dikkate alınacaktır.Şirketimizin 01.01.2017-31.01.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 40.796.765,19.-TL, hayat dışı 34.760,32.-TL olmak üzere toplam 40.831.525,51.-TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 500.565.011,71.-TL, hayat dışı 835.356,35.-TL olmak üzere toplam 501.400.368,06.-TL olarak gerçekleşmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 26.12.2016 tarihinde aldığı karar ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat yükümlülükleri uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreye kadar Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin, ilgili yıllarda yapılacak Genel Kurul Toplantıları'nda onaya sunulmasına karar verilmiştir.​​​
Şirketimizin 01.01.2016-30.11.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 439.843.503,90.-TL, hayat dışı 802.684,36.-TL olmak üzere toplam 440.646.188,26.-TL olarak gerçekleşmiştir. ​
Şirketimizin 01.01.2016-31.10.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 383.454.020,35 .-TL, hayat dışı 703.177,81.-TL olmak üzere toplam 384.157.198,16.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
Şirketimizin 01.01.2016-30.09.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 329.275.235,64.-TL, hayat dışı 676.653,25.-TL olmak üzere toplam 329.951.888,89.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
Şirketimizin 01.01.2016-31.08.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 284.171.414,87.-TL, hayat dışı 665.218,67.-TL olmak üzere toplam 284.836.633,54.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

​Şirketimizin 01.01.2016-31.07.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 245.445.723,85.-TL, hayat dışı 589.112,98.-TL olmak üzere toplam 246.034.836,83.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

Şirketimiz ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.05.2016 - 31.12.2017 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 29.07.2016 tarihinde imzalanmıştır.​
Yönetim Kurulumuzun 28 Temmuz 2016 tarihli toplantısında;
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Engin Topaloğlu'nun istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına, istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Burak Sezercan'ın seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine ​karar verilmiştir.

​Şirketimizin 01.01.2016-30.06.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 215.338.711,91.-TL, hayat dışı 330.217,83.-TL olmak üzere toplam 215.668.929,74.-TL olarak gerçekleşmişt​ir.​

Sermaye Artırımı Tescili
Özet Bilgi
Sermaye Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
410.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
430.000.000


Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
1.000.000
48.780,488
4,87804
 
 
B Grubu
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Nâma
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
409.000.000
19.951.219,512
4,87804
 
 
B Grubu
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Nâma


 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
410.000.000
20.000.000,000
4,87804
 
 


Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
29.06.2016


İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL)
20.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
24.06.2016
SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
24.06.2016
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.07.2016 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
30.06.2016 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
13.07.2016


EK AÇIKLAMA:
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 410.000.000.-TL'den 430.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi 13.07.2016 tarihinde tamamlanmış ve 19.07.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. ​
​​​
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Özet Bilgi
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
410.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
430.000.000


Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu,İşlem Görmüyor, TREADHE00018
1.000.000
48.780,488
4,87804
 
 
B Grubu
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Nâma
B Grubu,ANHYT, TRAANHYT91O3
409.000.000
19.951.219,512
4,87804
 
 
B Grubu
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Nâma


 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
410.000.000
20.000.000,000
4,87804
 
 


Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
29.06.2016


İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL)
20.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
24.06.2016
SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
24.06.2016
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.07.2016 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
30.06.2016 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.


EK AÇIKLAMA:
Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde, ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 29.06.2016 tarihinde başlanacaktır. ​
​​
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
410.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
430.000.000


Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu,İşlem Görmüyor, TREADHE00018
1.000.000
48.780,488
4,87804
 
 
B Grubu
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Nama
B Grubu,ANHYT, TRAANHYT91O3
409.000.000
19.951.219,512
4,87804
 
 
B Grubu
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Nama


 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
409.000.000
20.000.000,000
4,87804
 
 


İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL)
20.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
24.06.2016
SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
24.06.2016
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay


EK AÇIKLAMA:
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 410.000.000.-TL'den 430.000.000.-TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek 20.000.000.-TL nominal değerli paylara ilişkin ek'teki ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2016 tarih ve 20/685 sayılı kararı ile onaylanmıştır. karşılanmasına karar verilmiştir. ​
​​
Şirketimizin 01.01.2016-31.05.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 165.236.634,63.-TL, hayat dışı 272.327,73.-TL olmak üzere toplam 165.508.962,36.-TL olarak gerçekleşmiştir.”​
Şirketimiz ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.05.2016 - 30.04.2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün itibarıyla başlamıştır.​
Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu


Mevcut Sermaye (TL)
410.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
430.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
20.000.000,000
SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016


EK AÇIKLAMALAR:
29 Nisan 2016 tarihli KAP açıklamalarımız kapsamında, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 410.000.000.-TL'den 430.000.000.-TL'ye yükseltilmesi için bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.​
Esas Sözleşme Tadili
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
Tel: 0212 317 70 70 Faks: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Tel: 0212 317 71 04 - 0212 317 70 18 Faks: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
-
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği


EK AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun sermaye artırımına ilişkin 29 Nisan 2016 tarihli ve 665/3 sayılı kararı kapsamında;

Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı "altıncı" maddesinde ilişikteki değişikliklerinin yapılmasına ve ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. ​
​​
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2016
Mevcut Sermaye (TL)
410.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
430.000.000,000


Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet
B Grubu,ANHYT(Eski), TRAANHYT91O3
409.000.000,000
19.951.219,512
4,87804
B
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREADHE00018
1.000.000,000
48.780,488
4,87804
B
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER
410.000.000,000
20.000.000,000
4,87804


Yedek Akçeler (TL)
20.000.000,000


EK AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2016 tarihli toplantısında;
410.000.000.-TL (DörtyüzonmilyonTL) olan çıkarılmış sermayemizin, 900.000.000.-TL'lik (DokuzyüzmilyonTL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000.-TL (YirmimilyonTL) artırılarak 430.000.000.-TL'ye (DörtyüzotuzmilyonTL) çıkarılmasına,
Artırılacak sermayenin;
•10.000.000.-TL'lik (OnmilyonTL) kısmının statü yedeklerinden,
•10.000.000.-TL'lik (OnmilyonTL) kısmının da olağanüstü yedeklerden
karşılanmasına karar verilmiştir. ​
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili


Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
22.03.2016 10:00
Tescil Tarihi
15.04.2016


Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi
31.12.2020


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 22 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2016 tarihinde tescil edilmiş olup, konuya ilişkin ilan 21 Nisan 2016 tarihli ve 9059 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. ​
Şirketimizin 01.01.2016-31.03.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 96.985.698,96.-TL, hayat dışı 183.294,53.-TL olmak üzere toplam 97.168.993,49.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
22 Mart 2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

-Denetimden Sorumlu Komite'ye Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın üyeliğe seçilmesine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Dr. M. Rafet Akgünay'ın başkanlık etmesine, Kemal Emre Sayar'ın ve N. Cem Özcan'ın üyeliğe seçilmesine,
​ -Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Erda Gerçek'in başkanlık etmesine ve Kemal Emre Sayar'ın üyeliğe seçilmesine karar verilmiştir.
22 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Engin Topaloğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.​
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi


Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin


Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3
0,2439024
0,2073171
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018
0,2439024
0,2073171


Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
24.03.2016


​​​
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları


Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
22.03.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Alınan Kararlar
Şirketimizin bugün saat 10:00'da İş Kuleleri Kule:1 Kat:41 34330 Levent-İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile,
* 2015 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oybirliği ile,
* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oybirliği ile,
* 2015 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile,
*Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000.-TL'ye (DokuzyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesinin ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesinin onaylanması oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile,
* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oyçokluğu ile,
* 2016 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;
* 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
* Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır


Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?
Evet
Kabul Edildi mi?
Evet
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
450.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi
31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin


Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3
0,2439024
0,2073171
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018
0,2439024
0,2073171


Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
24.03.2016


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?
Hayır
​​​
Şirketimizin 01.01.2016-29.02.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 58.356.272,42.-TL, hayat dışı 178.271,04.-TL olmak üzere toplam 58.534.543,46.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
Bağımsız Denetim Firması Seçimi Hakkında
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
E-posta Adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Tel: 0212 317 71 04 - 0212 317 70 18 Faks: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bağımsız Denetim Firması Seçimi Hakkında
​ Yönetim Kurulumuzun 16 Mart 2016 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin, bağımsız denetim kuruluşu "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."den temin edilmesine, söz konusu kuruluş ile sözleşme imzalanması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve seçilen denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2016
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi
22.03.2016


Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin


Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3
0,2439024
0,2073171
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018
0,2439024
0,2073171


Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
24.03.2016


Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3
0,000
0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018
0,000
0,00000


EK AÇIKLAMALAR: Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2016 tarihli ve 658/3 sayılı kararı ile; 2015 yılı karından ortaklara nakit olarak 100.000.000.-TL brüt kar payı dağıtılması, kar payı dağıtımına 24 Mart 2016 tarihinde başlanması, işlemlerin 31 Mayıs 2016 tarihine kadar tamamlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. ​
​​
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Karar Tarihi
23.02.2016
Genel Kurul Türü
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2015
Tarihi ve Saati
22.03.2016 10:00
Adresi
İş Kuleleri Kule 1 Kat 41 Levent 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi.
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3. 2015 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6. Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000.-TL'ye (DokuzyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesinin ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
11. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
13. 2016 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır


Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı


EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 23 Şubat 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 22 Mart 2016 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:00'da İş Kuleleri Kule 1 Kat:41 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. ​
​​​
Şirketimizin 01.01.2016-31.01.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 28.589.787,09.-TL, hayat dışı 86.079,89.-TL olmak üzere toplam 28.675.866,98.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
Esas Sözleşme Tadili
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
Tel: 0212 317 70 70 Faks: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Tel: 0212 317 71 04 - 0212 317 70 18 Faks: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
27.11.2015 / 19.01.2016 / 21.01.2016
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Kapsamındaki Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzni


EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz tarafından 21 Ocak 2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması'na konu olan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Ocak 2016 tarihli ve 29833736-100-E.640 sayılı onay yazısına istinaden; Şirketimiz esas sözleşmesinin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesinin ilişikteki şekilde değiştirilmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10 Şubat 2016 tarihli 67300147-431.02 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanı artışı ve buna bağlı esas sözleşme değişiklikleri, Şirketimizin ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır ​
​​
Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı Hakkında SPK Onayının Alınması


İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
19.01.2016
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
450.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi
31.12.2020
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000,00


EK AÇIKLAMALAR: - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 450.000.000.-TL'den (DörtyüzellimilyonTürkLirası) 900.000.000.-TL'ye (DokuzyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesine,
- Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesi'nin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına uygun olarak değiştirilmesine ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ek'te yer alan 19 Ocak 2016 tarihli ve 29833736-100-E.640 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. ​
Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı


İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
450.000.000,00
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi
31.12.2020
SPK Başvuru Tarihi
18.01.2016


EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 450.000.000.-TL'den (DörtyüzellimilyonTürkLirası) 900.000.000.-TL'ye (DokuzyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesi için 18 Ocak 2016 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. ​
Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 402.108.156,06.-TL, hayat dışı 444.082,75.-TL olmak üzere toplam 402.552.238,81.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
Şirketimizin 01.01.2015-30.11.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 357.498.909,90.-TL, hayat dışı 419.882,16.-TL olmak üzere toplam 357.918.792,06.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 70 70 FAKS: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 71 04, 0212 317 70 18 FAKS: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.11.2015
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
450.000.000,00
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi
31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6


EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Kasım 2015 tarihli toplantısında;

- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 450.000.000.-TL'den (DörtyüzellimilyonTürkLirası) 900.000.000.-TL'ye (DokuzyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesine,
- Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesi'nin, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına uygun olarak ilişikteki şekilde değiştirilmesine,
- Bu konularda ilgili mercilerin onayının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
Esas Sözleşme tadil tasarısı ilişikte yer almaktadır. ​
Yönetim Kurulu Komiteleri
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 70 70 FAKS: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 71 04, 0212 317 70 18 FAKS: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
26.03.2015
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Değişikliği


AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 27.11.2015 tarihli toplantısında;

Sayın Recai Semih Nabioğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılması nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sayın Kemal Emre Sayar'ın seçilmesine karar verilmiştir.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 70 70 FAKS: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 71 04, 0212 317 70 18 FAKS: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Üye Seçimi


AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 27.11.2015 tarihli toplantısında;

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Recai Semih Nabioğlu'nun istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi ve Şirket İç Yönergesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Kemal Emre Sayar'ın seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. ​
Şirketimizin 01.01.2015-31.10.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 329.211.063,45.-TL, hayat dışı 403.853,56.-TL olmak üzere toplam 329.614.917,01.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
Şirketimizin 01.01.2015-30.09.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 303.311.922,98.-TL, hayat dışı 383.095,89.-TL olmak üzere toplam 303.695.018,87.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
Şirketimizin 01.01.2015-31.08.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 269.137.065,28.-TL, hayat dışı 381.273,58.-TL olmak üzere toplam 269.518.338,86.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
“İç Anadolu II. Bölge Satış Müdürlüğü Şubemizin kuruluşuna ilişkin tescil işlemleri 15 Eylül 2015 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve faaliyete başlanmıştır.”​