AHE Kariyer

Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımızla sektörün en çok tercih edilen şirketlerinden biri olarak çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini destekliyoruz.

Açık Pozisyonlar

Uzman Yardımcısı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’de kariyerine başlayacak Uzman Yardımcıları arıyoruz… Şirketimizin Genel Müdürlük birimlerinde görevlendirilmek üzere Uzman Yardımcısı pozisyonunda alım yapılacaktır.Veri Tabanı Uzmanı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde veri tabanı yönetimi, güvenlik ve performans ayarlamalarının yapılması, tablo yapılarının optimize edilmesinde görevlendirilmek üzere Veri Tabanı Uzmanı pozisyonunda alım yapılacaktır.Orta Katman Uzmanı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde uygulama sunucuları ve diğer orta katman araçlarının yönetilmesi ile Uygulama/Altyapı izleme ve performans araçları altyapısının oluşturulmasında görevlendirilmek üzere Orta Katman Uzmanı pozisyonunda alım yapılacaktır.Gelecek Planlama Uzmanı

Banka sigortacılığı kapsamında, Türkiye İş Bankası A.Ş. şubelerinde Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası ürünlerimizi tanıtıp satışını yapacak, temsil ve satış yeteneğine güvenen, dinamik bir ortamda çalışmak isteyen adayları GELECEK PLANLAMA UZMANI olmaya davet ediyoruz.Başvur

İK Politikamız

İnsan kaynakları politikamızı, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları ışığında tanımlıyor ve yürütüyoruz. Fırsat eşitliği temelinde kurguladığımız insan kaynakları uygulamalarımızla, din, mezhep, dil, ırk, cinsiyet, yaş ve siyasal düşünce ayrımı yapmadan tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunuyoruz.

Bu kapsamda;
 • İşin özelliğine uygun nitelikte çalışma arkadaşı seçimi ve görevlendirmesi vizyonuyla, sektörün yoğun rekabetçi özelliğine uygun, yenilikçi, yaratıcı ve ekip çalışmasına yatkın bireylere iş imkanı sunuyoruz.
 • Çalışma arkadaşlarımızın eğitim, atama ve yükselme kararlarında objektif verilerin kullanılmasına özen gösteriyoruz.
 • Çalışma arkadaşlarımızın yeteneklerine değer veriyor, gelişimine destek olanaklar sağlıyoruz.
 • Çalışma arkadaşlarımızın haklarını koruyor ve gözetiyoruz.
 • Görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanakları sağlıyoruz.
 • Çalışma arkadaşlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmasına izin vermiyor; insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratılması ve her çalışanımızın şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alıyoruz.
 • Çalışma arkadaşlarımızı başarıya özendirmek, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim olanakları sağlıyor, başarıyı ödüllendiriyoruz.
 • Çalışma arkadaşlarımızı ilgilendiren konuları zamanında duyurmaya özen gösteriyoruz.
 • Çalışma arkadaşlarımızın çalışma isteklerini artırıcı nitelikte ve sosyal ilişkiler kurmalarına olanak sağlayan bir iş ortamı sunuyoruz.
 • Çağdaş, başarılı, mutlu, sürekli öğrenen, gelişen, işine ve kurumuna bağlı insan gücüne inanıyoruz.
 • Hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik alanında, nitelikli insan gücünün en fazla tercih ettiği sektör şirketi olmak üzere, etkin yetenek geliştirme ve yedekleme sistemlerini kuruyor, çalışan memnuniyetini şirket hedefleri doğrultusunda en üst düzeyde tutma hedefiyle çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız kurumumuza, işimize ve vizyonumuza inandıkları sürece; kazanmaya, kazandırmaya ve büyümeye devam edeceğimizi biliyoruz.

İK Değerlerimiz

 • Çalışanlarımızın kendilerini mutlu hissettiği, bireysel gelişimlerini destekleyen, iş yaşam dengesini gözeten ortamlarda çalışırız.
 • Özgüveni yüksek çalışanlarımız ile katılım ve paylaşımı destekleyen, pozitif iletişim ve saygıyı temel alan ekipler olmanın gücüne inanırız.
 • Başarıya disiplinli çalışma, işimizi sahiplenme ve çözüm odaklı yaklaşımla ulaşılacağını bilir, işimizin sorumluluğunu titizlikle yerine getiririz.
 • Kurumumuza ve işimize duyulan güvenin en temel varlığımız olduğu bilinciyle çalışmalarımızı gerçekleştiririz.
 • Kurum kültürümüzün, politika ve ilkelerimizin yol göstericiliğinde çevik yaklaşımlarla sürekli gelişimi hedefleriz.
 • Liderlerimizin yenilikleri geliştirme ve deneme cesareti, bilgi ve deneyimi kurumumuzun liderliğinin güvencesidir.
 • Her zaman daha iyisini, yenisini ve uzun soluklu faydayı gözeterek tüm paydaşlarımızla olan yolculuğumuzda kalıcı değere odaklanırız.

İK Uygulamalarımız

Kariyer Yönetimi
​Anadolu Hayat Emeklilik’te kariyer yolu; müfettiş yardımcısı, stajyer uzman yardımcısı/stajyer yazılım uzman yardımcısı ve memurluktan başlayarak genel müdürlük pozisyonuna kadar uzanıyor. Burada yolculuğumuz; performans, kıdem ve şirketimizce uygulanan çeşitli sınavlarda alınan başarı esaslarına dayanıyor. Çalışma arkadaşlarımızın kariyerinde gelişim alanlarına destek olmak ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla çeşitli eğitim fırsatları sunuyoruz.
Performans Değerlendirme Sistemi
​Kurumsal hedeflerimize ulaşırken çalışma arkadaşlarımızın bireysel katkısını doğru ölçmeyi önemsiyoruz. Bu amaçla uyguladığımız performans değerlendirme sistemi aynı zamanda kariyer gelişim alanlarına eğilirken objektif kriterlerle hareket etmemizi ve eğitim ihtiyaçlarını doğru belirlememizi mümkün kılıyor.
İş Güvencesi
Tüm çalışma arkadaşlarımız, sendika (Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası - BASİSEN) ve şirketimizce oluşturulan sendikal düzen çerçevesinde belirlenen iş güvencesi ile çalışıyor.
Ücret Politikası ve Sosyal Haklar
Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızın ücretlerini, günün şartlarını ve sektör ücretlerini dikkate alarak; mevcut çalışma arkadaşlarımızın ücretlerini ve tazminatlarını ise toplu iş sözleşmeleriyle belirliyoruz.

Çalışan Profilimiz

Bireysel emeklilik ve sigorta ürünleri konusunda uzman çalışma arkadaşlarımızın eğitim, cinsiyet ve yaş dağılımlarını resmeden bir infografik hazırladık.
Cinsiyet Dağılımı

AHE Akademi

​Çalışma arkadaşlarımızın eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına, kültürel boyutu da dâhil ederek yanıt verme amacıyla hayata geçen AHE Akademi, ancak ve ancak insan sermayesine yatırım yaparak müşteri odaklı bir şirket kültürünün sürdürülebilir kılınabileceği fikrinden besleniyor.
Bu vizyonla, çalışma arkadaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişim alanlarını destekleyerek kariyer planlarına uygun çeşitli aktiviteler sunuyor ve farklı perspektifler kazandırıyor.
AHE Akademi Eğitim Programları
Çalışanlara yönelik programlar
Yöneticilerimizi mevcut insan gücümüzden yetiştirme vizyonuyla çalışma arkadaşlarımızın mesleki eğitimlerine ayrı bir önem veriyoruz.
Bu kapsamda, tüm çalışma arkadaşlarımız işe başladıklarında kendilerine sunulan fonksiyonel eğitim programları ile Temel Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi konularında kendini geliştirme imkanı buluyor. Bu temel eğitimleri, hepimizin çalışma hayatlarımız boyunca her aşamada ihtiyaç duyacağı yetkinliklere yönelik; pazarlama, yöneticilik, beceri, yazılım ve bilgisayar eğitimleri ile destekliyoruz.
“Şirketlerin en önemli sermayeleri insan kaynaklarıdır.” anlayışıyla ve sektöre öncülük etme, yol gösterme misyonu ile yolumuza devam ederken aynı zamanda, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeye ilgili tüm çalışma arkadaşlarımıza yurtdışı eğitim programlarına katılım imkanı sunuyoruz.
Acentelerimiz ve iş ortaklarımıza yönelik programlar
Bireysel emeklilik ve sigorta ürünlerimizin tanıtımı ve pazarlanması konusunda faaliyet gösteren acenteler, bankalar ve broker firmalarından oluşan iş ortaklarımızın çalışanlarına yönelik eğitim programları da düzenliyoruz.
Amacımız, bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunabilmek ve sigorta ürünlerini satabilmek için alınması zaruri fonksiyonel gelişim eğitimlerinin yanında, müşterilerimize daha nitelikli hizmet verebilmesi için kişisel gelişim programlarını da eğitimlerimize dâhil ederek, iş ortaklarımıza ve çalışanlarına değer sunmak. Kurum içi veya kurum dışı eğitimler olarak uyguladığımız bu eğitimlerde hem yurt içi hem de uluslararası kaynaklardan faydalanıyoruz.

Fırsat Eşitliği Modeli (FEM)

PLS
Anadolu Hayat Emeklilik olarak, KAGİDER'in iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınların üretkenliğini artırmak için Dünya Bankası teknik desteği ile geliştirdiği 'Fırsat Eşitliği Modeli (FEM)' sertifikasını, KAGİDER’in yönlendirdiği bir bağımsız denetim firmasının değerlendirme sürecinden geçerek 2024 yılında almaya hak kazandık.
7 ana kriter ile birlikte toplam 22 kriterin bağımsız denetim kuruluşu tarafından incelendiği denetleme sonucunda Şirketimiz Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını almaya hak kazanmıştır.
FEM
Detaylı Bilgi Al
Bize ulaşın
​İnsan kaynakları uygulamalarımızla ilgili detaylı bilgi ve her türlü sorunuz için bize aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.