Fon Alım-Satım Esasları

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Fon Payı Alım ve Satım Esasları
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1223390-300-99-1159 sayı ve 24 Aralık 2013 tarihli yazısı uyarınca, gerçekleşen alım ve satım talimatlarının; fon toplam değer tablosu ve tedavüldeki pay sayısı ile talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarında alım ve satım talimatları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, fon toplam değer tablosu ve tedavüldeki pay sayısı ile talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü ilişkilendirilmekte ve fon alım satım işlemlerinde kullanılacak fiyat olarak talimatı takip eden ilk iş günü geçerli olan fiyat kullanılmaktadır. (*) (**)

* AHE Başlangıç Fonu, AHE Başlangıç Katılım Fonu ve AHE Para Piyasası Fonu’nda katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’e kadar verilen pay alım ve satım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’den sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

** AHE OKS Agresif Fon, AHE OKS Atak Fon, AHE OKS Dengeli Fon, AHE OKS Temkinli Fon, AHE OKS Agresif Katılım Fonu, AHE OKS Atak Katılım Fonu, AHE OKS Standart Fon ve AHE OKS Katılım Standart Fon’da katılımcılar için BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’e kadar verilen pay alım ve pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’den sonra verilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.

Fon Pay Alımına İlişkin Örnek:

27.10.2017 Cuma günü, T alım valörüne sahip AHE Bono Fonu alım talimatı vermiş bir katılımcımızın alım talimatı, 30.10.2017 tarihinde geçerli olan AHE Bono Fonu fiyatı ile 30.10.2017 Pazartesi günü gerçekleştirilmektedir.

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.

Fon Pay Satımına İlişkin Örnek:

27.10.2017 Cuma günü T+2 satım valörüne sahip AHE Hisse Fon satım talimatı vermiş bir katılımcımızın satım talimatı, 30.10.2017 Pazartesi günü geçerli olan fon fiyatı ile gerçekleştirilmekte, fon satışına ilişkin nakit ise fonun satım valörü olan 01.11.2017 Çarşamba günü fon hesaplarına yansıtılmaktadır.

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarımıza ait alım satım valör tablosu yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,Ek: 1. Emeklilik Yatırım Fonları Valör Tablosu

Fon Şirket Kodu Fon Borsa
İstanbul Kodu
Fon İşletme Adı Alım Satım
201 AH1 AHE Bono Fonu T T + 1
202 AH2 AHE Para Piyasası Fonu T T
203 AH3 AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu T T + 2
204 AH4 AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu T T + 2
205 AH5 AHE Hisse Fonu T T + 2
206 AH6 AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon T T + 3
208 AH8 AHE Temkinli Değişken Fon T T + 1
209 AH9 AHE Dengeli Değişken Fon T T + 1
210 AH0 AHE Atak Değişken Fon T T + 1
211 AGE AHE Katılım Standart Fon T T + 2
212 ABE AHE Bric Plus Fon T T + 3
213 AHC AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu T T + 1
214 AHL AHE Agresif Değişken Fon T T + 2
215 AET AHE Katkı Fonu T T + 1
216 AER AHE Katılım Katkı Fonu T T + 1
217 AEA AHE Altın Fonu T T + 1
301 AG1 AHE Grup Bono Fonu T T + 1
302 AG2 AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu T T + 2
303 AG3 AHE Grup Hisse Fonu T T + 2
304 AG4 AHE Grup İstikrar Fonu T T + 1
401 HS1 AHE Borçlanma Araçları Fonu T T + 1
402 AHB AHE İkinci Hisse Senedi Fonu T T + 2
501 ATK AHE Standart Fon T T + 1
502 ATE AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu T T + 2
601 AO1 AHE Başlangıç Fonu T T
602 AO2 AHE Başlangıç Katılım Fonu T T
603 AJA AHE OKS Agresif Fon T T + 2
604 AJB AHE OKS Atak Fon T T + 2
605 AJC AHE OKS Dengeli Fon T T + 2
606 AJF AHE OKS Temkinli Fon T T + 1
607 AJG AHE OKS Agresif Katılım Fonu T T + 2
608 AJH AHE OKS Atak Katılım Fonu T T + 2
609 AFH AHE OKS Standart Fon T T + 1
610 AFP AHE OKS Katılım Standart Fon T T + 1