• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

Fon Alım-Satım Esasları

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Fon Payı Alım ve Satım Esasları

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1223390-300-99-1159 sayı ve 24 Aralık 2013 tarihli yazısı uyarınca, gerçekleşen alım ve satım talimatlarının; fon toplam değer tablosu ve tedavüldeki pay sayısı ile talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarında alım ve satım talimatları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, fon toplam değer tablosu ve tedavüldeki pay sayısı ile talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü ilişkilendirilmekte ve fon alım satım işlemlerinde kullanılacak fiyat olarak talimatı takip eden ilk iş günü geçerli olan fiyat kullanılmaktadır. (*) (**)

* AHE Başlangıç Fonu, AHE Başlangıç Katılım Fonu ve AHE Para Piyasası Fonu’nda katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’e kadar verilen pay alım ve satım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’den sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

** AHE OKS Agresif Fon, AHE OKS Atak Fon, AHE OKS Dengeli Fon, AHE OKS Temkinli Fon, AHE OKS Agresif Katılım Fonu, AHE OKS Atak Katılım Fonu, AHE OKS Standart Fon ve AHE OKS Katılım Standart Fon’da katılımcılar için BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’e kadar verilen pay alım ve pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’den sonra verilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.

Fon Pay Alımına İlişkin Örnek:

27.10.2017 Cuma günü, T alım valörüne sahip AHE Bono Fonu alım talimatı vermiş bir katılımcımızın alım talimatı, 30.10.2017 tarihinde geçerli olan AHE Bono Fonu fiyatı ile 30.10.2017 Pazartesi günü gerçekleştirilmektedir.

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.

Fon Pay Satımına İlişkin Örnek:

27.10.2017 Cuma günü T+2 satım valörüne sahip AHE Hisse Fon satım talimatı vermiş bir katılımcımızın satım talimatı, 30.10.2017 Pazartesi günü geçerli olan fon fiyatı ile gerçekleştirilmekte, fon satışına ilişkin nakit ise fonun satım valörü olan 01.11.2017 Çarşamba günü fon hesaplarına yansıtılmaktadır.

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarımıza ait alım satım valör tablosu yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,Ek: 1. Emeklilik Yatırım Fonları Valör Tablosu

Fon Şirket Kodu
Fon Borsa İstanbul Kodu
Fon İşletme Adı
Alım
Satım
201
AH1
AHE Bono Fonu
T
T+1
202
AH2
AHE Para Piyasası Fonu
T
T
203
AH3
AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu
T
T+2
204
AH4
AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu
T
T+2
205
AH5
AHE Hisse Fon
T
T+2
206
AH6
AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon
T
T+3
208
AH8
AHE Temkinli Değişken Fon
T
T+1
209
AH9
AHE Dengeli Değişken Fon
T
T+1
210
AH0
AHE Atak Değişken Fon
T
T+1
211
AGE
AHE Katılım Standart Fon
T
T+2
212
ABE
AHE BRIC Plus Fon
T
T+3
213
AHC
AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
T
T+1
214
AHL
AHE Agresif Değişken Fon
T
T+2
215
AET
AHE Katkı Fonu
T
T+1
216
AER
AHE Katılım Katkı Fonu
T
T+1
217
AEA
AHE Altın Fonu
T
T+1
301
AG1
AHE Grup Bono Fonu
T
T+1
302
AG2
AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu
T
T+2
303
AG3
AHE Grup Hisse Fon
T
T+2
304
AG4
AHE Grup İstikrar Fonu
T
T+1
401
HS1
AHE HSBC Portföy Borçlanma Araçları Fonu
T
T+1
402
AHB
AHE İkinci Hisse Senedi Fonu
T
T+2
501
ATK
AHE Standart Fon
T
T+1
502
ATE
AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu
T
T+2
601
AO1
AHE Başlangıç Fonu
T
T
602
AO2
AHE Başlangıç Katılım Fonu
T
T
603
AJA
AHE OKS Agresif Fon
T
T+2
604
AJB
AHE OKS Atak Fon
T
T+2
605
AJC
AHE OKS Dengeli Fon
T
T+2
606
AJF
AHE OKS Temkinli Fon
T
T+1
607
AJG
AHE OKS Agresif Katılım Fonu
T
T+2
608
AJH
AHE OKS Atak Katılım Fonu
T
T+2
609
AFH
AHE OKS Standart Fon
T
T+1
610
AFP
AHE OKS Katılım Standart Fon
T
T+1