Fon Alım-Satım Esasları

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Fon Payı Alım ve Satım Esasları
Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarında iş günlerinde saat 11:00’e kadar verilen alım ve satım talimatları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, fon toplam değer tablosu ve tedavüldeki pay sayısı ile talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü ilişkilendirilmekte ve fon alım satım işlemlerinde kullanılacak fiyat olarak talimatı takip eden ilk iş günü geçerli olan fiyat kullanılmaktadır. (*)

(*) Geri fiyat uygulaması olan AHE Para Piyasası Fonu, AHE Başlangıç Fonu ev AHE Başlangıç Katılım Fonu’nda ise iş günlerinde saat 11:00’e kadar verilen alım ve satım talimatları, fon toplam değer tablosu ve tedavüldeki pay sayısı ile talimatın verildiği iş günü ilişkilendirilmekte ve fon alım satım işlemlerinde kullanılacak fiyat olarak talimat günü geçerli olan fiyat kullanılmaktadır.

Fon Pay Alımına İlişkin Örnek:

07.01.2022 Cuma günü saat 10:00’da AHE Bono Fonu alım talimatı vermiş bir katılımcımızın alım talimatı, 07.01.2022 Cuma günü AH2 Para Piyasası Fonu’nda nemalandırılmak suretiyle (**) 10.01.2022 tarihinde geçerli olan AHE Bono Fonu fiyatı ile 10.01.2022 Pazartesi günü gerçekleştirilmektedir.

07.01.2022 Cuma günü saat 15:00’te AHE Bono Fonu alım talimatı vermiş bir katılımcımızın alım talimatı, 10.01.2022 Pazartesi günü AH2 Para Piyasası Fonu’nda nemalandırılmak suretiyle (**) 11.01.2022 tarihinde geçerli olan AHE Bono Fonu fiyatı ile 11.01.2022 Salı günü gerçekleştirilmektedir.

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verilen Saat 11:00 öncesi verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü, 11:00 sonrası verilen pay alım talimatları ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.

(**) Geri fiyat uygulaması olan fonlar, katılım fonları ve katkı fonları hariç olmak üzere alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar AH2 Para Piyasası Fonu veya AO1 Başlangıç Fonu’nda nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, pay alımında kullanılmaktadır.

Fon Pay Satımına İlişkin Örnek:

07.01.2022 Cuma günü saat 10:00’da AHE Hisse Fon satım talimatı vermiş bir katılımcımızın satım talimatı, 10.01.2022 Pazartesi günü geçerli olan fon fiyatı ile gerçekleştirilmekte, fon satışına ilişkin nakit ise fonun satım valörü olan 11.01.2022 Salı günü fon hesaplarına yansıtılmaktadır.

07.01.2022 Cuma günü saat 15:00’te AHE Hisse Fon satım talimatı vermiş bir katılımcımızın satım talimatı, 11.01.2022 Salı günü geçerli olan fon fiyatı ile gerçekleştirilmekte, fon satışına ilişkin nakit ise fonun satım valörü olan 12.01.2022 Çarşamba günü fon hesaplarına yansıtılmaktadır.

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verilen Saat 11:00 öncesi verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 11:00 sonrası verilen pay alım talimatları ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarımıza ait alım satım valör tablosu yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Ek: 1. Emeklilik Yatırım Fonları Valör Tablosu

Fon Şirket Kodu Fon Borsa
İstanbul Kodu
Fon İşletme Adı Alım Satım
201 AH1 AHE Bono Fonu T + 1 T + 1
202 AH2 AHE Para Piyasası Fonu T T
203 AH3 AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu T + 1 T + 2
204 AH4 AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu T + 1 T + 2
205 AH5 AHE Hisse Fonu T + 1 T + 2
206 AH6 AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon T + 1 T + 3
208 AH8 AHE Temkinli Değişken Fon T + 1 T + 1
209 AH9 AHE Dengeli Değişken Fon T + 1 T + 1
210 AH0 AHE Atak Değişken Fon T + 1 T + 1
211 AGE AHE Katılım Standart Fon T + 1 T + 2
212 ABE AHE S&P 500 Fon Sepeti Fonu T + 1 T + 3
213 AHC AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu T + 1 T + 1
214 AHL AHE Agresif Değişken Fon T + 1 T + 2
215 AET AHE Katkı Fonu T + 1 T + 2
216 AER AHE Katılım Katkı Fonu T + 1 T + 2
217 AEA AHE Altın Katılım Fonu T + 1 T + 1
218 BHS AHE Sürdürülebilirlik Hisse Fon T + 1 T + 2
219 BHT AHE Teknoloji Sektörü Hisse Fon T + 1 T + 2
220 BNO AHE Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Fonu T + 1 T + 2
221 BGL AHE Altın Fonu T + 1 T + 1
301 AG1 AHE Grup Bono Fonu T + 1 T + 1
302 AG2 AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu T + 1 T + 2
303 AG3 AHE Grup Hisse Fonu T + 1 T + 2
304 AG4 AHE Grup İstikrar Fonu T + 1 T + 1
401 HS1 AHE Borçlanma Araçları Fonu T + 1 T + 1
402 AHB AHE İkinci Hisse Senedi Fonu T + 1 T + 2
501 ATK AHE Standart Fon T + 1 T + 1
502 ATE AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu T + 1 T + 2
601 AO1 AHE Başlangıç Fonu T T
602 AO2 AHE Başlangıç Katılım Fonu T T
603 AJA AHE OKS Agresif Fon T + 1 T + 2
604 AJB AHE OKS Atak Fon T + 1 T + 2
605 AJC AHE OKS Dengeli Fon T + 1 T + 2
606 AJF AHE OKS Temkinli Fon T + 1 T + 1
607 AJG AHE OKS Agresif Katılım Fonu T + 1 T + 2
608 AJH AHE OKS Atak Katılım Fonu T + 1 T + 2
609 AFH AHE OKS Standart Fon T + 1 T + 1
610 AFP AHE OKS Katılım Standart Fon T + 1 T + 1


(***) T talimatın verildiği günü ifade etmektedir.

(****) 11:00 sonrası verilen talimatlar bir iş günü sonrası valör ile ilişkilendirilmektedir.