Çocuğum için BES

Çocuğum hayata bir adım önde başlasın diyenler için
600 TL’den başlayan aylık ödemelerle, 18 yaşından küçüklere bireysel emeklilik ürünü ile çocuklarınızın geleceğini bugünden güvence altına alın. Çocuğunuz büyürken birikimi de onunla birlikte büyüsün. Üstelik %30 devlet katkısı avantajıyla!

Ürün Broşürü
Avantajları Neler?
Giriş aidatı ödemeyin.
ile tasarruflarınız daha da büyüsün.
Katkı payı ödeme teminatı ile anne veya babanın vefatı veya tam ve daimi maluliyeti halinde, çocuk adına yapılan katkı payı ödemelerini güvence altına alın.
Birikiminiz profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilsin.
İhtiyaç duyduğunuz her an sosyal güvenlik danışmanlığı hizmetinden faydalanın.
İş Kültür Yayınları internet sitesinden çocuğunuz adına yaptığınız alışverişlerde %30 indirimden yararlanın.
Yatırımlarınızı, İş Portföy Yönetimi tarafından hazırlanan yatırım danışmanlığı bülteni ile güçlendirin.
Acil durumlarda S.O.S. International Ambulans Servisi A.Ş.'nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmetinden ücretsiz faydalanın. Ayrıca, acil kapsamına girmeyen durumlarda kendiniz; acil olan ya da olmayan tüm durumlarda birinci derece yakınlarınız için ambulans hizmetinden %30 indirimli yararlanın.
Anadolu Sigorta ürünlerinde indirim hakkı kazanın.
Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirimli hizmet alın.
Çocuğunuzun geleceğini güvence altına alacak diğer ek fayda ve hizmetlerimizden yararlanın.
Katkı Payı Ödeme Teminatı

Katkı payı ödeme teminatıyla, siz yanında olmasanız da çocuğunuz adına katkı payını 10 yıla kadar biz ödüyor, geleceği için birikim yapmaya devam ediyoruz.

Bu teminat ile bireysel emeklilik sözleşmesinin başlangıcından sonra gerçekleşen, anne veya babanın yaşam kaybı veya tam ve kalıcı sakatlığı durumlarına karşı, çocuğunuz adına yapılan katkı payı ödemeleri güvence altına alınmış olur.

Teminat altına alınan aylık katkı payı tutarı, yaşam kaybı ya da tam ve kalıcı sakatlığın gerçekleştiği tarih itibarıyla Çocuğum için BES Planı kapsamında tanımlı olan asgari katkı payıdır. Planın asgari katkı payında artış olması halinde, ödemeler yeni tutar üzerinden yapılır.

Bu teminattan sadece Çocuğum için BES Planı kapsamında düzenli katkı payı ödenen ve yaşam kaybı veya tam ve kalıcı sakatlığın gerçekleştiği tarih itibarıyla, geriye dönük olarak sözleşmedeki son 12 aylık dönemde en az bir katkı payı ödemesi yapılmış olan bireysel emeklilik sözleşmelerinin katılımcıları yararlanabilir.

Katkı Payı Ödeme Teminatı kapsamında, bireysel emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, anne veya babanın yaşam kaybı ya da tam ve kalıcı sakatlık durumunun gerçekleştiği tarihe kadar ödenmesi gereken katkı paylarına isabet eden süre, 10 yıllık süreden indirildikten sonra kalan süreye isabet eden katkı payları düzenli olarak Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından karşılanır.

Teminattan yararlanmak için Çocuğum için BES Planı Teminat Talep Formu’nun doldurulması ve istenen belgelerle birlikte Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. Tam ve kalıcı sakatlık durumu nedeniyle teminat talebinde bulunulabilmesi için resmi sağlık kuruluşlarından alınmış ve sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre tam ve kalıcı sakatlık halinin oluştuğunu gösteren belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Teminattan yararlanılabilmesi için bireysel emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce katılımcının anne veya babasının yaşam kaybı veya tam ve kalıcı sakatlığa neden olacak bir rahatsızlığının olmaması ve yaşam kaybı veya tam ve kalıcı sakatlığın sözleşme süresi içinde gerçekleşmesi gerekir.

Katılımcı adına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının anne veya babası olmadığı durumda katkı payı ödeme teminatı kapsamında ödeme yapılmaz. Katılımcı kanunen ergin olduğu veya ergin kılındığı durumda katkı payı ödeme teminatı geçersiz hale gelir.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin bu ek faydanın içeriği ve koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

TEMA Vakfı İş Birliği

Çocuğum için BES, çocuğunuza gelecek doğaya umut oluyor.


Çocuğum için BES planımız ile çocuğunuzun geleceğini bugünden güvence altına alırken, aynı zamanda ortaokul ve lise öğrencilerinin doğa eğitimlerine de destek olduğunuzu biliyor muydunuz?

Anadolu Hayat Emeklilik olarak Çocuğum için BES planı ile çocukların geleceğini bugünden güvence altına alırken TEMA Vakfı’na destek oluyoruz. Böylelikle vakfın ortaokul ve lise öğrencilerinin ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü doğa eğitimi çalışmalarına katkı sağlıyoruz.

Ekolojik okuryazarlık eğitimleri ile çocuklar ve gençler doğadaki canlıları daha yakından tanıyor ve günlük yaşamdaki tercihlerinin doğayı nasıl etkilediği konusunda bilinçlenerek çözüm üretebiliyorlar.

İş birliğimiz kapsamında Türkiye genelinde ortaokul ve lise seviyesindeki yaklaşık 20 bin* çocuğun ve gencin toprak, su, hava, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği gibi konularda bilgi sahibi olarak doğayı tanıyan, seven ve koruyan bireyler olarak yetişmelerine yönelik doğa eğitimleri ve etkinliklerin gerçekleştirilmesine destek olduk.

Siz de Çocuğum için BES ile çocuğunuzun geleceğini güvence altına alın, sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayın!

Detaylı bilgi için: https://www.tema.org.tr/bagis-ve-destek/kurumsal-isbirliklerimiz/is-birligi-projelerimiz

*31.12.2023 tarihi itibarıyla 19.967 çocuğun ve gencin doğa eğitimlerine katılmasına destek olduk.

Ne Kadar Ödemeliyim?

Bu planın aylık katkı payı tutarı en az 600 TL’dir. Daha yüksek ödeme yaparak birikiminizi artırabilirsiniz.

Katkı payı ödemelerinizi, ABD doları veya avroya endeksli; aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemlerle; kredi kartı, otomatik ödeme talimatı ile ya da nakit gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Aidatı, Kesintiler ve Fonlarla İlgili Detaylı Bilgi
Giriş Aidatı
Başlangıçta
Alınmaz
Bireysel emeklilik mevzuatına göre sözleşme başlangıç tarihinde uygulanabilen başlangıç giriş aidatını almıyoruz.
0-60 ay arasında
Alınır
İlk 60 ay içinde hesabınızı sonlandırmanız durumunda, birikiminizden ertelenmiş giriş aidatı olarak yapılacak kesinti, sözleşmenizin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçen süreye göre farklılık gösterir. Bu durumda gerçekleşecek kesinti tutarını, aylık brüt asgari ücretin %8,5'inin 5 katından, ayrılma tarihinize kadar gerçekleşen kesinti toplamını çıkararak hesaplıyoruz.
60. aydan sonra
Alınmaz
Sözleşme yürürlük tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik hesabınızın 5 yıl şirketimizde kalması durumunda ve ayrıca yaşam kaybı veya sakatlık durumlarına bağlı ayrılmalarda ise giriş aidatı kesintisi yapmıyoruz.
Yönetim Gider Kesintisi
Yönetim gider kesintisi; sözleşmenizin başlangıcından 5. yılın sonuna kadar, aylık brüt asgari ücretin %6,5’inin on ikide biri kadar tutarın birikiminizden aylık olarak alınması işlemidir. 6. yıl ve sonrasında ise yönetim gider kesintisi almıyoruz.
Katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde bireysel emeklilik hesabınıza herhangi bir ödeme yapmamanız halinde, sizi ödemeye ara vermiş kabul ediyoruz. Ödemeye ara vermeniz durumunda, ara verdiğiniz süre boyunca birikiminizden, ara verdiğiniz her tam ay için, aylık brüt asgari ücretin %8,5'inin on ikide biri tutarında ek yönetim gider kesintisi alıyoruz.
Sözleşmenizin ilgili yılında yapılan yönetim gider kesintisi, ek yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı kesintilerinin toplamı her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5'ini geçemez.
Dikkatinize: Brüt asgari ücret tutarlarını mevzuatta belirlendiği şekilde uyguluyoruz. Sözleşmenizin ilk 5 yılı içinde alamadığımız yönetim gider kesintisi ve başlangıç giriş aidatı olması halinde bu tutarları, sözleşmenizin 5. yılını takip eden yıllarda tahsil ediyoruz.
Fon Toplam Gider Kesintisi
Bireysel emeklilik mevzuatına göre; emeklilik şirketleri, emeklilik yatırım fonlarına ilişkin giderleri karşılamak için fon net varlık değeri üzerinden fon toplam gider kesintisi (fon işletim gideri kesintisi ve fona ilişkin saklama, denetim, işlem masrafları vb. giderler) yapabilir.
Çocuğum için BES Planı'ndaki her bir emeklilik yatırım fonundan, aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda fon işletim gideri ve toplam gider kesintisi uyguluyoruz.
Fon Adı
Fon İşletim Gideri Kesintisi
Fon Toplam Gider Kesintisi (Azami)
Bono Fonu (AH1) % 0,00510 günlük
(% 1,85 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
Para Piyasası Fonu (AH2) % 0,00275 günlük
(% 0,99 yıllık)
%0,003 günlük
(%1,09 yıllık)
Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu (AH3) % 0,00510 günlük
(% 1,85 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu (AH4) % 0,00510 günlük
(% 1,85 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
Hisse Fonu (AH5) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon (AH6) % 0,00550 günlük
(% 2,00 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Temkinli Değişken Fon (AH8) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Dengeli Değişken Fon (AH9) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Atak Değişken Fon (AH0) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Katılım Standart Fon (AGE) % 0,00521 günlük
(% 1,90 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
S&P 500 Fon Sepeti Fonu (ABE) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Altın Fonu (BGL) % 0,002877 günlük
(% 1,05 yıllık)
% 0,00300 günlük
(% 1,09 yıllık)
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (AHC) % 0,00510 günlük
(% 1,85 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
Agresif Değişken Fon (AHL) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Standart Fon (ATK) % 0,00510 günlük
(% 1,85 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
Altın Katılım Fonu (AEA) % 0,00296 günlük
(% 1,07 yıllık)
% 0,003 günlük
(% 1,09 yıllık)
İş Bankası İştirak Endeksi Fonu (ATE) % 0,00520 günlük
(% 1,89 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
Sürdürülebilirlik Hisse Fon (BHS) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Teknoloji Sektörü Hisse Fon (BHT) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu (TVG) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Dikkatinize:
  • Uyguladığımız fon toplam gider kesintisini, sözleşmenizin yılına göre belirli oranlar dahilinde hesabınıza iade ediyoruz (Kesintinin hesaplanma tarihi itibarıyla mevcut birikiminizin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulamıyoruz).
  • İade işlemini, sözleşmenizin 6. yılı itibarıyla %2,5 oranında uyguluyoruz.
  • Sözleşmenizin 7. ve 14. yılları arasında, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranını 2,5 puan artırıyoruz.
  • 15. yıl ve sonrasında ise sabit olarak %25 oranında iade uyguluyoruz.
  • İade işlemine 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlanmıştır.
  • İade oranını belirlerken, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren sözleşmenizin geçerli olduğu tüm süreyi dikkate alacağız.
Bilgi Bankası
İhtiyaçlarınız hakkında daha fazlası için inceleyin.
Merak ettiğiniz her şey
BES Soru-cevap videoları
Açık ve anlaşılır bilgi kaynağı
AHE Sözlük
Sıkça Sorulan Sorular