Ev Hanımları Emeklilik Planı

Sosyal güvencesi olmayan veya geleceğine yatırım yapmak isteyen kadınlar için
Bu plan sosyal güvencesi olmayan veya geleceğine yatırım yapmak isteyen kadınlara özel. Başka hiçbir planda bulunmayan katkı payı ödeme teminatı ile beklenmeyen durumlar karşısında katkı payı ödemeleriniz güvencemiz altında.

Ürün Broşürü
Avantajları Neler?
ndan faydalanın.
Birikiminizi dilerseniz toplu bir şekilde, dilerseniz emeklilikte düzenli maaş olarak alın.
Profesyonel portföy yöneticileri birikiminizi yönetsin.
Katkı payı ödeme teminatı ile eşinizin vefatı veya tam ve daimi maluliyeti halinde, ya da bekar olmanız durumunda sizin tam ve daimi maluliyetiniz halinde katkı payı ödemelerinizi güvenceye alın.
İhtiyaç duyduğunuz her an sosyal güvenlik danışmanlığı hizmetinden faydalanın.
Yatırımlarınıza, İş Portföy Yönetimi tarafından hazırlanan Yatırım Danışmanlığı Bülteni ile yön verin.
İş Kültür Yayınları internet sitesinden %30 indirimli alışveriş yapın.
Acil durumlarda S.O.S International Ambulans Servisi A.Ş.'nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmetinden ücretsiz faydalanın. Ayrıca, acil kapsamına girmeyen durumlarda kendiniz; acil olan ya da olmayan tüm durumlarda birinci derece yakınlarınız için ambulans hizmetinden %30 indirimli yararlanın.
Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirimli hizmet alın.
Katkı Payı Ödeme Teminatı

Katkı payı ödeme teminatıyla, sizin adınıza katkı payınızı 10 yıla kadar biz ödüyor, geleceğiniz için birikim yapmaya devam ediyoruz.

Bu teminat ile bireysel emeklilik sözleşmesinin başlangıcından sonra gerçekleşen, evli katılımcılar için eşin yaşam kaybı veya tam ve kalıcı sakatlığı durumlarına; bekar katılımcılar için ise katılımcının tam ve kalıcı sakatlığı durumuna karşı, katkı payı ödemeleri güvence altına alınmış olur.


Teminat altına alınan aylık katkı payı tutarı, yaşam kaybı ya da tam ve kalıcı sakatlığın gerçekleştiği tarih itibarıyla Ev Hanımları Emeklilik Planı kapsamında tanımlı olan asgari katkı payıdır. Planın asgari katkı payında artış olması halinde, ödemeler yeni tutar üzerinden yapılır.

Bu teminattan sadece Ev Hanımları Emeklilik Planı kapsamında düzenli katkı payı ödenen ve yaşam kaybı veya tam ve kalıcı sakatlığın gerçekleştiği tarih itibarıyla, geriye dönük olarak sözleşmedeki son 12 aylık dönemde en az bir katkı payı ödemesi yapılmış olan bireysel emeklilik sözleşmelerinin katılımcıları yararlanabilir.

Katkı Payı Ödeme Teminatı kapsamında bireysel emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra katılımcının evli olması durumunda evlilik birliği devam ederken eşinin yaşam kaybı ya da tam ve kalıcı sakatlık durumunun gerçekleştiği halinde; katılımcının bekar olması durumunda ise, kendisinin tam ve kalıcı sakatlık durumunun gerçekleştiği tarihe kadar ödenmesi gereken katkı paylarına isabet eden süre, 10 yıllık süreden indirildikten sonra kalan süreye isabet eden katkı payları düzenli olarak Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından karşılanır.

Teminattan yararlanmak için Ev Hanımları Emeklilik Planı Teminat Talep Formu’nun doldurulması ve istenen belgelerle birlikte Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. Tam ve kalıcı sakatlık durumu nedeniyle teminat talebinde bulunulabilmesi için resmi sağlık kuruluşlarından alınmış ve sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre tam ve kalıcı sakatlık halinin oluştuğunu gösteren belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru sırasında sağlık beyanı alınmayacak olup teminattan yararlanılabilmesi için bireysel emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce katılımcı ve eşinin yaşam kaybı veya tam ve kalıcı sakatlığa neden olacak bir rahatsızlığının olmaması ve yaşam kaybı veya tam ve kalıcı sakatlığın sözleşme süresi içinde teminat devam ederken gerçekleşmesi gerekir. Bu plana veya benzer bir teminat sunan başka bir plana ait birden fazla sözleşme varsa, bu veya bu mahiyetteki teminat sadece ilk tanzim edilen sözleşme için geçerli olacaktır.

Teminatın kesin olarak ödenmesine karar verildiğinde, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından yatırılacak olan katkı payları, yaşam kaybı veya tam ve kalıcı sakatlığın bildirildiği tarihteki katılımcının en son belirlemiş olduğu katkı payı fon dağılım oranlarına göre yatırıma yönlendirilir.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. bu ek faydayı önceden haber vermeksizin değiştirme ve yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.

Ne Kadar Ödemeliyim?

Bu planın aylık katkı payı tutarı en az 850 TL’dir. Daha yüksek bir tutar ödeyerek birikiminizi artırabilirsiniz.

Katkı payı ödemelerinizi, ABD doları veya avroya endeksli; aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak; kredi kartı, otomatik ödeme talimatı ile ya da nakit gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Aidatı, Kesintiler ve Fonlarla İlgili Detaylı Bilgi
Giriş Aidatı
Başlangıçta
Alınmaz
Ev Hanımlarına Emeklilik Planı’nı tercih ettiğinizde sizden, bireysel emeklilik mevzuatına göre sözleşme başlangıç tarihinde uygulanabilen başlangıç giriş aidatını almıyoruz.
0-60 ay arasında
Alınır
İlk 60 ay içinde hesabınızı sonlandırmanız durumunda, birikiminizden ertelenmiş giriş aidatı olarak yapılacak kesinti, sözleşmenizin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçen süreye göre farklılık gösterir. Bu durumda kesinti tutarını, aylık brüt asgari ücretin %8,5'inin 5 katından, ayrılma tarihinize kadar gerçekleşen kesinti toplamını çıkararak hesaplıyoruz.
60. aydan sonra
Alınmaz
Sözleşme yürürlük tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik hesabınızın 5 yıl şirketimizde kalması durumunda ve ayrıca yaşam kaybı veya sakatlık durumlarına bağlı ayrılmalarda ise giriş aidatı kesintisi yapmıyoruz.
Yönetim Gider Kesintisi
Yönetim gider kesintisi; sözleşmenizin 1. yılından itibaren 5. yılın sonuna kadar, aylık brüt asgari ücretin %8,5’inin on ikide biri kadar tutarın birikiminizden aylık olarak alınması işlemidir. 6. yıl ve sonrasında ise yönetim gider kesintisi almıyoruz.
Katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde bireysel emeklilik hesabınıza herhangi bir ödeme yapmamanız halinde, sizi ödemeye ara vermiş kabul ediyoruz. Ödemeye ara vermeniz durumunda, ara verdiğiniz süre boyunca birikiminizden, ara verdiğiniz her tam ay için, aylık brüt asgari ücretin %8,5'inin on ikide biri tutarında ek yönetim gider kesintisi alıyoruz.
Sözleşmenizin ilgili yılında yapılan yönetim gider kesintisi, ek yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı kesintilerinin toplamı her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5'ini geçemez.
Dikkatinize: Brüt asgari ücret tutarlarını mevzuatta belirlendiği şekilde uyguluyoruz. Sözleşmenin ilk 5 yılı içinde alamadığımız yönetim gider kesintisi ve başlangıç giriş aidatı olması halinde bu tutarları, sözleşmenizin 5. yılını takip eden yıllarda tahsil ediyoruz.
Fon Toplam Gider Kesintisi
Bireysel emeklilik mevzuatında; emeklilik şirketlerinin, emeklilik yatırım fonlarına ilişkin giderleri karşılamaları için fon net varlık değeri üzerinden fon toplam gider kesintisi (fon işletim gideri kesintisi ve fona ilişkin saklama, denetim, işlem masrafları vb. giderler) yapabilecekleri ifade edilir.
Ev Hanımları Emeklilik Planı'ndaki her bir emeklilik yatırım fonundan, aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda fon işletim gideri ve toplam gider kesintisi uyguluyoruz.
Fon Adı
Fon İşletim Gideri Kesintisi
Fon Toplam Gider Kesintisi (Azami)
Bono Fonu (AH1) % 0,00510 günlük
(% 1,85 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
Para Piyasası Fonu (AH2) % 0,00275 günlük
(% 0,99 yıllık)
%0,003 günlük
(%1,09 yıllık)
Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu (AH3) % 0,00510 günlük
(% 1,85 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu (AH4) % 0,00510 günlük
(% 1,85 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
Hisse Fonu (AH5) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon (AH6) % 0,00550 günlük
(% 2,00 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Temkinli Değişken Fon (AH8) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Dengeli Değişken Fon (AH9) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Atak Değişken Fon (AH0) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Katılım Standart Fon (AGE) % 0,00521 günlük
(% 1,90 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
S&P 500 Fon Sepeti Fonu (ABE) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Altın Fonu (BGL) % 0,002877 günlük
(% 1,05 yıllık)
% 0,00300 günlük
(% 1,09 yıllık)
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (AHC) % 0,00510 günlük
(% 1,85 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
Agresif Değişken Fon (AHL) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Standart Fon (ATK) % 0,00510 günlük
(% 1,85 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
Altın Katılım Fonu (AEA) % 0,00296 günlük
(% 1,07 yıllık)
% 0,003 günlük
(% 1,09 yıllık)
İş Bankası İştirak Endeksi Fonu (ATE) % 0,00520 günlük
(% 1,89 yıllık)
% 0,00525 günlük
(% 1,91 yıllık)
Sürdürülebilirlik Hisse Fon (BHS) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Teknoloji Sektörü Hisse Fon (BHT) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu (TVG) % 0,00605 günlük
(% 2,20 yıllık)
% 0,00625 günlük
(% 2,28 yıllık)
Dikkatinize:
  • Uyguladığımız fon toplam gider kesintisini, sözleşmenizin yılına göre belirli oranlar dahilinde hesabınıza iade ediyoruz (Kesintinin hesaplanma tarihi itibarıyla mevcut birikiminizin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulamıyoruz).
  • İade işlemini, sözleşmenizin 6. yılı itibarıyla %2,5 oranında uyguluyoruz.
  • Sözleşmenizin 7. ve 14. yılları arasında, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranını 2,5 puan artırıyoruz.
  • 15. yıl ve sonrasında ise sabit olarak %25 oranında iade uyguluyoruz.
  • İade işlemine 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlanmıştır.
  • İade oranını belirlerken, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren sözleşmenizin geçerli olduğu tüm süreyi dikkate alacağız.
Bilgi Bankası
İhtiyaçlarınız hakkında daha fazlası için inceleyin.
Merak ettiğiniz her şey
BES Soru-cevap videoları
Açık ve anlaşılır bilgi kaynağı
AHE Sözlük
Sıkça Sorulan Sorular