Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Sorgulama | Bireysel Emeklilik

Bireysel emeklilik hesabındaki tutar ödemeyi gerektiren tarihten itibaren on yıl içinde sahiplerince aranmadığı takdirde, onuncu yılı takip eden yılbaşından itibaren altı ay içerisinde TCMB nezdinde açılan hesaba aktarılır ve TCMB’ye yatırılan bu paralar iki yıl içinde sahipleri tarafından aranmadığı takdirde Hazineye gelir kaydedilir. Hak sahiplerince aranmayan paralar kapsamındaki tutar ilgili bireysel emeklilik hesabının son yatırım tercihi ile uyumlu standart ya da katılım standart fonda yatırıma yönlendirilmektedir. Sorgu sonucu gösterilen tutarlar HSAP'a aktarılan net tutarları ifade etmektedir.