Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Sorgulama | Sigortalar

* Sorgulamayı T.C./Vergi kimlik numaranızı kullanarak ya da T.C./Vergi kimlik numaranızı bilmiyorsanız; ad, soyad, doğum tarihi bilgilerinizi yazarak yapabilirsiniz. (Sigortalı bilgileri ile sorgulama yapılması gerekmektedir.)

Hak Sahiplerince Haziran ayının on beşinci gününe kadar başvuruda bulunulmaması halinde zaman aşımına uğramış tutarlar, 5684 sayılı Kanunun 33/B maddesi uyarınca Haziran ayı sonuna kadar Güvence Hesabına devredilir.

8 Ekim 2013 tarihli 28789 numaralı “Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik” kapsamında, zaman aşımına konu olan tutarlar, zaman aşımı tarihini izleyen Şubat ayının ilk iş gününden itibaren sorgulanabilecektir.

Diğer sigorta şirketlerinde bulunan poliçelerinizi sorgulamak için tıklayınız.

Güvence Hesabı logo

Talimatınızın tekrar Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye gönderilmesi için 15 Haziran 2024 tarihine kadar 0850 724 55 00'ı aramanızı rica ederiz.
Bu bilgilere sahip bir sözleşme ya da 31 Ocak 2024 itibari ile zaman aşımına konu olan bir tutar bulunmamaktadır.