• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

AHE'de Acente Olmak

Türkiye’nin en yaygın ve en çeşitli dağıtım kanalı ağına sahip sigorta ve emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik’in, en eski kanalı acentelerdir. Anadolu Hayat Emeklilik, çeşitli iş modellerini bir arada uyumla barındıran, bu mozaiği güçlü bir gelenek ve kurumsal yapı ile birleştiren, yurt geneline yayılmış 300’e yakın acente ile çalışmaktadır.

Anadolu Hayat Emeklilik, 30 yıla yaklaşan başarılı acente ilişkilerinin bir sonucu olarak, bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörlerinde, başka hiçbir şirkette olmayan acente kanalı üretim payı ağırlığına ulaşmıştır.


Acente kanalı yönetim faaliyetleri çerçevesinde;

  • Ticari açıdan Acentelerin büyümesine olanak verecek komisyon ve destek sistemleri kurgulanmakta, kurgulanmış olan ticari modeller günün değişen koşullarına ve yasal mevzuata uygun olarak revize edilmektedir.
  • Sunulan aktif danışmanlık hizmeti ile acentelerin organizasyonlarını büyütmeye yönelik her girişimi, titizlikle değerlendirilmekte ve fizibilite çalışmaları ile bu kapsamdaki her bir acente desteklenmektedir.
  • Gerçekleştirilen dönemsel satış kampanyaları ile Acentelerin satış potansiyeline katkı sağlanmakta, ayrıca özgülenmiş hedeflere ulaşan Acenteler ödüllendirilmektedir.
  • Acentelerin satış yönetimine dair etkinliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen “AHE-Portal” ile üretimlerin nicel ve nitel özellikleri günlük olarak takip edilebilmekte, bunun yanı sıra satış temsilcileri ile ilgili her husus portal üzerinden yönetilebilmektedir.
  • Acente yöneticileri ve satış temsilcileri sunulan eğitimlerden sürekli olarak faydalanabilmektedir.