• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İK Uygulamalarımız

Kariyer Yönetimi

​Şirketimizde kariyer yolunuz; Müfettiş Yardımcısı, Stajyer Uzman Yardımcısı/ Stajyer Yazılım Uzman Yardımcısı ve Memurluktan başlayarak Genel Müdürlük pozisyonuna kadar uzanmaktadır. Kariyer gelişimi; performans, kıdem ve Şirketimizce uygulanan çeşitli sınavlarda alınacak başarı esaslarına dayanır.Çalışanlarımızın kariyer gelişimlerine destek olmak ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla çeşitli eğitim fırsatları sağlanır.​

Performans değerlendirme sistemi

​Şirketimizin kurumsal hedeflerine ulaşmasında çalışanlarımızın bireysel katkısının ölçülmesi için Performans Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır. 

Performans Değerlendirme Sistemimiz ile çalışanlarımızın kariyer gelişiminde objektif kriterlere ulaşılması ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

İş Güvencesi

​Çalışanlarımız, sendika (Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası - BASİSEN) ve Şirketimizce oluşturulan sendikal düzen çerçevesinde belirli bir iş güvencesi altında görev yaparlar.​

Ücret politikası ve sosyal haklar

​Şirketimize yeni alınacak personelin ücretleri günün şartlarına göre ve sektör ücretleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Mevcut personelimizin ücretleri ve tazminatları ise Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenmektedir.​

İletişim

​İnsan kaynakları uygulamalarımızla ile ilgili detaylı bilgi ve her türlü sorunuz için; 
Telefon: (212) 317 70 70 
Faks: (212) 317 70 77