BES Kesintisi

Bireysel emeklilik sistemindeki kesintiler nelerdir?

Genişlet
Bireysel emeklilik mevzuatına göre emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik faaliyetlerine ait masrafları karşılamak amacıyla 3 farklı kesinti uygulayabilir. Emeklilik şirketleri, yasal limitler dâhilinde, BES kesintilerinde farklı uygulamalara sahiptir.

Giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi:

BES’e dahil olduğunuzda peşin olarak, birikimlerinizi başka şirkete aktardığınızda ya da sistemden ayrıldığınızda ertelenmiş olarak giriş aidatı alınabilir. Aynı şirkette birden fazla sözleşmeniz varsa sadece ilk sözleşmeniz için giriş aidatı tahsil edilebilir.
İlk 5 yıl: Sözleşmenizin ilk 5 yılında yapılan giriş aidatı ve yönetim gider kesintileri toplamı, mevzuatta belirlenen koşullar dahilinde, her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5'ini aşamayacaktır. Beş yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılmanız durumunda, bu maktu tutarın sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir. Emeklilik hakkınızı kullanmanız veya vefat, maluliyet, şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılmanız durumunda ertelenmiş giriş aidatı uygulanmaz.
Ödemeye ara vermeniz durumunda ara verme süreniz boyunca birikiminizden, ara verdiğiniz her tam ay mevzuatta belirlenen oranlarda ek yönetim gider kesintisi alınabilir.
5. yıl tamamlandıktan sonra: Sözleşmenizin 5. yılı tamamlandıktan sonra; mevzuatta tanınan istisnalar hariç olmak üzere, ilgili sözleşme kapsamında ara verme kesintisi dahil yönetim gider kesintisi yapılmayacak ve giriş aidatı tahsil edilmeyecektir.
6. yıl ve sonrasında: Sözleşmenizin 6. yılı ve sonrasında, fon toplam gider kesintisi dahil olmak üzere yapılabilecek BES kesintilerinin toplam tutarı için ayrıca üst sınır belirlenmiştir. Bu kapsamda; sözleşmenizin yürürlük tarihinden, sonlanma tarihine kadar yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden yönetmeliğe göre hesaplanacak tutarı geçemeyecektir. Devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesintiye ilişkin üst sınır kontrolü 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
Fon toplam gider kesintisi:

Fon net varlık değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle fon gruplarına göre üst sınırı farklılaşan oranlarda fon toplam gider kesintisi alınabilir. Fon gruplarından yapılabilecek fon toplam gider kesintisi oranları aşağıdaki gibidir:
  • Para piyasası, kıymetli madenler fonlarından azami günlük yüz binde 3 (yıllık yüzde 1,09),
  • Kamu, özel sektör, karma borçlanma araçları, standart ve endeks fonlarından azami günlük yüz binde 5,25 (yıllık yüzde 1,91),
  • Hisse ve diğer fonlardan azami günlük yüz binde 6,25 (yıllık yüzde 2,28)

Sözleşmenizin 6. yılı ve sonrasında şirket tarafından yapılan fon toplam gider kesintisine ilişkin iade işlemi, 01.01.2021 tarihini takip eden her sözleşme yılı sonunda veya sözleşmenizin sonlandırılması durumunda, sözleşme bazında yıllık olarak yapılacaktır.
Fon toplam gider kesintisine ilişkin kontrolde, yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde sözleşmenizin yılına göre belirlenmiş oranlar dâhilinde yapılacak hesaplama neticesinde, bireysel emeklilik hesabınıza veya size iade işlemi yapılır.