Devlet Katkısı Hakkında Merak Edilenler

Devlet Katkısının Kapsamı

Devlet katkısı nedir?

Genişlet
Devlet tarafından, bireysel emeklilik sistemine (BES) düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %30’u oranında bireysel emeklilik hesabınıza ödenen tutardır.
Örneğin; aylık 600 TL ödüyorsanız adınıza her ay 180 TL, 2400 TL ödüyorsanız 720 TL devlet katkısı ödenir.
BES birikiminize eklenecek devlet katkısını hemen hesaplayın.

Devlet katkısı herkese ödenir mi?

Genişlet
Bireysel emeklilik hesabı dahilinde katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. Maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları tarafından ya da bu kişiler adına yatırılan katkı payları için devlet katkısı ödenir.

İşveren grup emeklilik sözleşmelerine ve kişilerin Türk vatandaşı olabilmek için Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatıracağı en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarına devlet katkısı ödenmemektedir.

Eşim veya çocuğum adına ödeme yaparsam onlar da devlet katkısından yararlanabilir mi?

Genişlet
Evet, eşiniz veya 18 yaşından büyük çocuğunuz adına yatırdığınız katkı paylarının üzerinden %30’u oranında devlet katkısından yararlanabilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemine dâhil olan her aile bireyiniz devlet katkısından ve sistemin diğer tüm avantajlarından ayrı ayrı faydalanır.

Devlet katkısından faydalanmak için ne yapmam gerekir?

Genişlet
Katkı payı ödemesi dışında herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.
BES birikiminize eklenecek devlet katkısını hemen hesaplayın.

Devlet katkısını nasıl takip edebilirim?

Genişlet
Devlet katkısı, bireysel emeklilik hesabınız dahilindeki ayrı bir alt hesaba yatırılır. Böylece ödediğiniz katkı paylarıyla oluşan birikiminiz ile devlet katkısıyla oluşan birikiminizi ayrı ayrı izleyebilirsiniz.

Ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama hizmetinden de sorgulama yapabilirsiniz.
Birikimlerinizi; Online İşlemler ve Mobil Şube’den, 0850 724 55 00 numaralı çağrı merkezimizden ya da Takasbank ana sayfasında yer alan "Bireysel Emeklilik" kısa yoluna bağlanarak takip edebilirsiniz Anadolu Hayat Emeklilik Mobil Şube uygulamamızı Apple Store ve Google Play uygulama marketlerinden ya da mobil tarayıcılar üzerinden www.anadoluhayat.com.tr/pages/indir.html bağlantısına ulaşarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Devlet katkısının yanı sıra bireysel emeklilik sistemindeki vergi avantajından da faydalanabilir miyim?

Genişlet
Hayır. 1 Ocak 2013 tarihinde bireysel emeklilik sisteminde gerçekleşen değişiklik ile vergi indirimi uygulaması yerine devlet katkısı uygulaması başlamıştır.
İlgili mevzuatı inceleyin.

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkımı elde ettim. Emeklilik birikimlerimi almadan sözleşmeme devam etmek istiyorum. Devlet katkısından yararlanır mıyım?

Genişlet
Katkı payı ödemeye devam ettiğiniz sürece devlet katkısı alırsınız. Emeklilik hakkınızı kullanıp sistemden ayrıldığınızda, devlet katkısı hesabınızda bulunan birikimlerin tamamına hak kazanmış olursunuz.

Devlet Katkısı Oranları ve Hesaplama

Bireysel emeklilik hesabıma yatırdığım her tutar için devlet katkısı ödenir mi?

Genişlet
Sadece düzenli, ek veya başlangıç katkı payı adı altında hesabınıza yatırdığınız katkı paylarınız için devlet katkısı ödenir.

Bireysel emeklilik hesabıma yatırdığım hangi tutarlar için devlet katkısı ödenmez?

Genişlet
Devlet katkısı hesaplamasına aşağıdaki tutarlar dahil edilmez:

  • Emeklilik şirketlerince hesabınıza yapılan ceza ödemeleri,
  • Emeklilik şirketlerince hesabınıza ödenen ek faydalar,
  • İşveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yoluyla aktarılan tutarlar,
  • Başka bir şirketten aktarımla gelen tutarlar, işverenler tarafından yapılan katkı payı ödemeleri,
  • Kime ait olduğu belli olmayan katkı payı ödemeleri,
  • Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16 Nisan 2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamında bireysel emeklilik sistemine aktarılan yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil)

Devlet katkısı için üst limit var mıdır?

Genişlet
Evet. Bir takvim yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, ilgili yıl için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %30’unu aşamaz.

Yıllık brüt asgari ücret tutarı, ilgili hesaplama dönemine ilişkin olarak on altı yaşından büyükler için açıklanan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır.

2024 yılı için BES devlet katkısının üst limiti nedir?

2024 yılı için yıllık brüt asgari ücret tutarı 240.030 TL’dir. 2024 yılı içinde bireysel emeklilik hesabınıza ödenebilecek toplam devlet katkısı maksimum 72.009 TL olacaktır.

Devlet katkısı üst limitini aşan ödemelerim için devlet katkısı kazanabilir miyim?

Genişlet
Evet. Bu yıl yapacağınız brüt asgari ücret tutarındaki (20.002,5 TL, yıllık toplam 240.030) katkı payı ödemeleriniz için azami 72.009 TL’lik devlet katkısına kazanabilirsiniz. Dilerseniz bu tutarın üzerinde de katkı payı ödemesi yapabilir ve önümüzdeki yıl da devlet katkısı kazanmaya devam edebilirsiniz. Örneğin 2024 yılında 150 bin TL katkı payı ödemesi yapmanız durumunda 120 bin 96 TL için bu yıl, kalan 29 bin 904 TL için bir sonraki yıl devlet katkısına hak kazanmış olursunuz.

Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmem var. Devlet katkısı nasıl hesaplanır?

Genişlet
Devlet katkısı üst limiti hesap bazında değil, katılımcı bazında hesaplanır.

Birden fazla sözleşmeniz varsa, devlet katkısı her bir sözleşme için ilgili ayda ödediğiniz katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak sözleşmeleriniz arasında paylaştırılır. Bir takvim yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %30'unu aşamaz.

Devlet katkısı için kurulan emeklilik yatırım fonlarından kesinti yapılır mı?

Genişlet
Emeklilik şirketleri, devlet katkılarının yatırıma yönlendirileceği fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapabilir. Bu kapsamda yapacakları toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dâhil, günlük %0,001'i (yıllık %0,365) geçemez.

Devlet Katkısı Haklar

Devlet katkısı haczedilebilir mi?

Genişlet
Devlet katkısı hesabındaki tutarlar haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez.

Devlet katkısı bütçenin diğer kalemlerine aktarılabilir mi?

Genişlet
Devlet katkısı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten yapılır. Devlet katkısı ödeneğinden bütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamaz.

Bireysel emeklilik hesabımı başka bir şirkete aktarırken devlet katkısını da aktarabilir miyim?

Genişlet
Bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizi başka bir şirkete aktarmanız durumunda devlet katkısı hesabındaki tutarlar da yeni şirkete aktarılır.
Hesabınıza aktarım sırasında intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması durumunda bu tutar, önceki şirket tarafından aktarım yaptığınız yeni şirketinize ödemenin yapılmasını takip eden en geç 2 iş günü içinde aktarılır.

Devlet Katkısına Hak Kazanma

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısına hak kazanmak için gerekli şartlar nelerdir?

Genişlet
Devlet katkısı hesabınızdaki tutara hak kazanmak için bireysel emeklilik sisteminde kalma ile ilgili süre şartları bulunmaktadır.
1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde bulunduğunuz süre Devlet katkısı hesabındaki tutarın hak kazanılan oranı
3 yıldan az %0
3 <= Süre < 6 yıl %15
6 <= Süre < 10 yıl %35
10 yıl ve daha fazla (56 yaşından önce) %60
Emeklilik (10 yıl ve daha fazla sistemde kalıp 56 yaşını tamamlama), yaşam kaybı veya maluliyet %100

Süre hesaplamaları emeklilik sözleşmesi bazında yapılır. İşveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında geçirilen süreler, emeklilik durumu haricinde, devlet katkısına hak kazanmaya esas süre hesabında dikkate alınmaz.

Devlet katkısı ne zaman ödenir?

Genişlet
Ödeme yaptığınız ay sonunda Emeklilik Gözetim Merkezi ile şirketimiz arasında mutabakat sağlanır. Mutabakat süreçlerinin tamamlanmasının ardından Emeklilik Gözetim Merkezi söz konusu bilgileri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına iletir.

Devlet katkısı ödemelerinin, ödeme yaptığınız ayı takip eden 3 ay içinde hesabınıza yatırılacağını öngörüyoruz.

Bireysel emeklilik sistemine 01.01.2013 tarihinden önce girmiştim. Devlet katkısına hak kazanma sürem nasıl hesaplanır?

Genişlet
1 Ocak 2013 tarihinden önce bireysel emeklilik sistemine girmiş ve 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yürürlükte olan emeklilik sözleşmelerinin, sisteme giriş tarihi ile 1 Ocak 2013 tarihi arasında sistemde geçirdikleri süre:

  • 3 yıldan 6 yıla kadar olanlar için 1 yıl,
  • 6 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 2 yıl,
  • 10 yıldan fazla olanlar için 3 yıl


olacak şekilde, devlet katkısı hesabındaki tutara hak kazanmak için gerekli süreye, bir defaya mahsus olmak üzere, 1 Ocak 2016 tarihinde ekleme yapılır.

Örneğin; bireysel emeklilik sistemine 1 Ocak 2006 tarihinde girdiğinizi varsayalım. 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla 7 yıldır sistemde olduğunuz için 1 Ocak 2019'da hak etme sürenize 2 yıl daha eklenecek ve devlet katkısı uygulamasının başlangıcından itibaren 6 yıldır sistemde olmanıza rağmen, devlet katkısına hak kazanmak için süre hesaplamalarında, sistemde kalma sürenizin 8 yıl olduğu varsayılacaktır.

Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmem var. Bu durumda devlet katkısına hak kazanma sürem nasıl hesaplanır?

Genişlet
Devlet katkısı hesaplanırken her sözleşmeniz ayrı değerlendirilir. Örneğin; 01.01.2013'ten sonra yürürlüğe giren sözleşmelerinizden biri 6 yıldır, diğeri 3 yıldır yürürlükte ise ilk sözleşmeniz için devlet katkılarının %35'ine, ikinci sözleşmeniz için ödenen devlet katkılarının %15'ine hak kazanırsınız.

Emeklilik durumunda ise tüm sözleşmelerinizdeki devlet katkılarına hak kazanmış olursunuz.