Kurumsal Emeklilik Hakkında Merak Edilenler

Sisteme Üye Olma

Grup emeklilik sözleşmeleri nasıl düzenlenir?

Genişlet
Grup emeklilik sözleşmeleri, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenebilir.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenir. Emeklilik sözleşmesinin tarafları şirket ile katılımcıdır.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak kurulabilir. Katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanır ve sponsor kuruluş katılımcı adına katkı payı öder.

Grup emeklilik sözleşmelerinde katkı payları kimler tarafından ödenebilir?

Genişlet
Kurumlarla düzenlenen emeklilik sözleşmeleri, katkı payı ödeyen tarafa göre üçe ayrılır:

  • Sadece kurum, çalışan adına katkı payı ödeyebilir.
  • Kurum ve çalışan belli oranlarda katkı payı ödeyebilir.
  • Sadece çalışan kendi adına katkı payı ödeyebilir.

Çalışanlarım adına en az ne kadar ödeyebilirim?

Genişlet
Grup emeklilik sözleşmelerinin yapısına bağlı olarak asgari katkı payı tutarları farklılık gösterir. Ödemelerinizde üst limit yoktur.

Çalışanlarım için sabit tutar mı ödemek zorundayım?

Genişlet
Hayır. Çalışanlarınıza ödediğiniz katkı paylarını “sabit” veya “çalışanlarınızın ücretlerinin belirli bir yüzdesi” olarak belirleyebilirsiniz.

Çalışanlarımın unvanlarına ya da çalışma sürelerine göre ödemeleri farklılaştırabilir miyim?

Genişlet
Evet. Her çalışan grubuna (örneğin; sözleşmeli veya kadrolu, beyaz yakalı veya mavi yakalı, vb.) ya da çalışanlarınızın çalışma sürelerine göre farklı yapıda ödeme programı tasarlayabilir ve buna bağlı olarak ödemelerinizi farklılaştırabilirsiniz.

Bireysel emeklilik sistemindeki kesintiler neler?

Genişlet
Bireysel emeklilik mevzuatına göre emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerektirdiği masrafları karşılamak amacıyla üç farklı kesinti uygulayabilir. Emeklilik şirketleri yasal limitler dâhilinde bu kesintilerde farklı uygulamalara sahiptir.

Birikimleri Değerlendirme ve Fonlar

Bireysel emeklilik sistemine yaptığım ödemeler nasıl değerlendirilir?

Genişlet
Katkı paylarınız, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.

Emeklilik şirketleri tarafından kurulan emeklilik yatırım fonları, profesyonel fon yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Böylece emeklilik yatırım fonları ile düzenli tasarrufta bulunma, fon yönetim şirketlerinden profesyonel hizmet alma ve diğer yatırım fonlarında olmayan vergisel avantaj elde etme imkânına sahip olursunuz.

Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dâhil edilemez.

Emeklilik yatırım fonlarının diğer yatırım fonlarına göre avantajları neler?

Genişlet
Diğer yatırım fonlarından farklı olarak; emeklilik yatırım fonlarının kazançları gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisnadır.

Sisteme Üyelik ve Haklar

Sıkıntıya düşersem çalışanlarım adına yaptığım ödemelere ara verebilir miyim?

Genişlet
Emeklilik sözleşmeniz süresince dilediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

Çalışanlarım adına ödediğim katkı paylarıyla oluşan birikime çalışanlarımın hak kazanabilmesi için süre şartı koyabilir miyim?

Genişlet
Evet. İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı paylarıyla oluşan birikimlerin tamamına çalışanlarınızın hak kazanabilmesi için 7 yıla kadar süre şartı belirleyebilirsiniz. Çalışanlarınız bazı durumlarda ödediğiniz katkı paylarıyla oluşan toplam birikime belirlediğiniz süreden önce hak kazanabilirler. Bu durumlar;

  • Haklı nedenlerle fesih hariç işten çıkarma,
  • Haklı nedenle işten ayrılma,
  • İşverenin emeklilik sözleşmesini feshetmesi,
  • İşverenin iflas ya da konkordato ilan etmesi.


Çalışanlarınızın yaşam kaybı durumunda birikimleri, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeden emeklilik sözleşmesinde belirlenen lehtarları veya kanuni mirasçılarına ödenir.

Çalışanlarınızın yukarıda belirtilen durumlar dışında işten ayrılması durumunda yatırmış olduğunuz toplam tutarı, dilerseniz grup emeklilik sözleşmesi kapsamında yer alan diğer çalışanlarınıza katkı payı olarak dağıtabilir ya da yasal kesintiler yapıldıktan sonra geri alabilirsiniz.

Grup emeklilik sözleşmesinde kurum ve çalışan hakları nasıl düzenlenir?

Genişlet
İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde; “fon dağılımı değişikliği”, “emeklilik planı değişikliği” ve “birikimlerin başka şirkete aktarımı” hakları kural olarak hak kazanma süresinin sonuna kadar kurumunuza aittir. Sadece fon dağılım değişikliği hakkını, isterseniz emeklilik sözleşmesinde belirterek çalışanlarınıza bırakabilirsiniz. Çalışanlarınızın kabul etmesi durumunda, tüm bu hakları hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da kullanabilirsiniz.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde hakların kullanımı, kural olarak çalışanlarınızdadır. Ancak çalışanlarınız, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer haklarını kurumunuza devredebilir.

Başka bir emeklilik şirketinden yaptırdığım grup emeklilik sözleşmesini aktarabilir miyim?

Genişlet
Evet. İmza tarihinden itibaren en az 2 yıl geçmiş olması koşuluyla, grup emeklilik sözleşmenizi, başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenizin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az 1 yıl kalmanız gerekir.

Grup Emeklilik Avantajları

Bireysel emeklilik sistemi kurumuma ne kazandırır?

Genişlet
Bireysel emeklilik sistemi; motivasyonu yüksek, şirketine bağlı insan kaynağına erişmenin bir yolu ve nitelikli insan kaynağının şirketinizi tercih etmesi konusunda önemli bir itici güçtür.

Çalışanlarınızı bireysel emeklilik sistemine dâhil ederek, emeklilik günlerinde de bugünkü yaşam standartlarını sürdürmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda personel maliyetlerinde de tasarruf sağlarsınız.
Çalışanlarınız için ücret artışı yerine bu artışın tamamı veya bir kısmıyla, çalışanlarınızın bireysel emeklilik hesaplarına katkıda bulunursanız çalışan başına maliyetiniz çok daha düşük olacaktır.

%10'luk artış olması Ücrette %5 artış ve ücretin %5'i kadar katkı payı ödenmesi Ücretin %10'u kadar çalışan adına katkı payı ödenmesi
Eski brüt ücret 1.000 TL 1.000 TL 1.000 TL
Yeni brüt ücret 1.100 TL 1.050 TL 1.000 TL
Ücret artışı 100 TL 50 TL 0 TL
Katkı payı 0 TL 50 TL 100 TL
İşveren SGK payı (%19,5) 19,5 TL 9,75 TL 0 TL
İşsizlik primi işveren payı (%2) 2 TL 1 TL 0 TL
Toplam ek maliyet (işveren) 121,5 TL 110,75 TL 100 TL

Kurumuma mali açıdan ayrıca avantaj sağlar mı?

Genişlet
Evet. Çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı payı tutarlarını, her bir çalışanınızın aylık brüt ücretinin %15’ine ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar, doğrudan gider yazarak kurumlar vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz. Ayrıca, brüt asgari ücretin %30’una kadar olan aylık katkı payı tutarı, SGK primi matrahına dâhil edilmez.

Bireysel emeklilik sistemi kapsamında çalışanlarıma hayati risklere yönelik teminatlar verebilir misiniz?

Genişlet
Bireysel emeklilik sisteminde, hayat sigortalarında bulunan yaşam kaybı ve sakatlık teminatları bulunmaz. Risk teminatları içeren sigorta ürünlerimizi kurumunuza özel avantajlarla sunabiliriz.
İhtiyaçlarınıza ve gelecek beklentilerinize en uygun ürünü kolayca bulun.

Çalışanlarımın sağlık kurumlarında avantajı olacak mı?

Genişlet
Evet. Çalışanlarınız herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaları durumunda anlaşmalı olduğumuz sağlık kurumlarına başvurabilir, indirimli fiyatlardan yararlanabilirler.

Çalışanlarımın acil sağlık problemleri için hizmetiniz var mı?

Genişlet
Evet. Çalışanlarınız S.O.S International Ambulans Servisi’nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmetinden faydalanabilir. Bu hizmetin maliyeti şirketimiz tarafından karşılanır.
Çalışanlar bu hizmetten acil durumlarda ücretsiz yararlanırken, acil kapsamına girmeyen durumlarda %30 indirimli olarak yararlanırlar. Birinci derece yakınları ise, acil olan ya da olmayan tüm durumlarda hizmetten % 30 indirimli yararlanabilirler.
Acil durumuna giren vakaların listesi için lütfen tıklayınız.

Çalışanlarımın aileleri de kurum katkısı olmadan aynı avantajlı yapıdan faydalanabilir mi?

Genişlet
Çalışanlarınızın eşleri ve/veya 18 yaşından büyük çocukları da çalışanlarınıza özel olarak hazırlanan grup emeklilik planlarının avantajlarından yararlanabilirler.

Emeklilik

Çalışanlarım sistemden ne zaman emekli olabilir?

Genişlet
En az 10 yıl süreyle sistemde kalınması koşuluyla, 56 yaşını dolduran çalışanlarınız emekliliğe hak kazanır.

Çalışanlarımın sistemden emekli olması veya ayrılması durumunda vergi kesintisi yapılır mı?

Genişlet
Çalışanlarınız emekliliğe hak kazandıklarında ya da sistemden ayrıldıklarında hak kazandıkları emeklilik birikimlerinin sistemde elde edilen yatırım getirisi üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır.

Durum Gelir vergisi stopajı (Yatırım getirisi üzerinden)
Sistemde 10 yıl kalma ve 56 yaşını doldurma %5
Sistemden vefat, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılma %5
Sistemde 10 yıl süreyle kalıp 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma %10
Sistemden, 10 yıl süreyle kalma ve 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma %15

Çalışanlarım emekli oldukları zaman birikimlerini nasıl değerlendirebilirler?

Genişlet
Çalışanlarınız;

• Birikimlerini bireysel emeklilik sistemi içinde kalarak, “programlı geri ödeme” şeklinde alabilirler. Bu durumda “emeklilik gelir planı” adı altında oluşturulmuş emeklilik planına dâhil olurlar.

• Birikimlerini toplu olarak alabilirler.

• Hak kazanmış oldukları birikimleri yukarıda belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir ya da emeklilik kararlarını erteleyerek, bireysel emeklilik sisteminde katkı payı ödemeye devam edebilirler.

•Birden fazla bireysel emeklilik hesabı olan çalışanlarınız, aynı şirkette veya farklı şirketlerde bulunan hesaplarını emeklilik haklarını kullandıklarında birleştirirler.