Hayat Sigortası Hakkında Merak Edilenler

Kapsamı

Hayat sigortası nedir? Neden hayat sigortası yaptırmalıyım?

Hayat sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde yaşam kaybı, kritik hastalık, işsizlik, tam ve kalıcı sakatlık gibi durumlarda belirlenen kişilere veya sözleşmede belirtilen süreden daha uzun hayatta kalması halinde sigortalıya sigorta bedelini ödediği sigorta türüdür.
Hayat sigortaları başınıza beklenmedik bir olay gelmesi durumunda, sizi ve sevdiklerinizi güvenceye almasının yanı sıra birikim yapmanıza da olanak sağlar.
İhtiyaçlarınıza ve gelecek beklentilerinize en uygun sigorta ürününü kolayca bulun.

Hayat sigortasından kimler yararlanabilir?

Birikim yapmak ve/veya hayatta karşılaşılabilecek çeşitli risklere karşı teminat sahibi olmak isteyen herkes hayat sigortasından yararlanabilir. Teminat türüne ve seçeceğiniz ürüne göre bazı ürünlerde sağlıklı olma koşulu ya da yaş sınırı aranabilir.

Hayat sigortası ile hangi teminatlara sahip olabilirim?

İhtiyacınıza yönelik seçeceğiniz hayat sigortası ile hayatta kalma, yaşam kaybı, kritik hastalıklara yakalanma, kaza sonucu yaşam kaybı, kaza ya da hastalık sonucu tam/kısmi ve kalıcı sakatlık, tedavi giderleri, gelir kaybı, gündelik tazminat, istemdışı işsizlik, geçici sakatlık ve hastaneye yatırılma gibi dönüşümlü iş göremezlik teminatlarına sahip olabilirsiniz.
Teminatlarınız seçeceğiniz ürüne ve sözleşmenize göre değişebilir.

İhtiyaçlarıma uygun hayat sigortasını nasıl belirleyebilirim?

Birikim yapmak istiyorsanız sadece birikime yönelik hayat sigortalarını, beklenmedik durumlara karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almayı amaçlıyorsanız risk teminatı içeren hayat sigortalarını tercih edebilirsiniz. Dilerseniz, her iki ihtiyaca da uygun hem birikim hem de teminat içeren sigortaları da seçebilirsiniz.
İhtiyaçlarınıza ve gelecek beklentilerinize en uygun sigorta ürününü kolayca bulun.

Birikim unsuru içeren hayat sigortası ile bireysel emeklilik sistemi arasındaki farklar nelerdir?

Birikim unsuru içeren hayat sigortaları yaşam kaybı ve/veya sakatlık teminatları da içerebilir ancak bireysel emeklilik sistemi sadece birikim amacı taşımaktadır.
Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında yaş koşulu bulunmazken bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilmek için 56 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında fonlar sigorta şirketi tarafından yönetilir ve yatırım fonlu sigortalar hariç garanti edilen bir getiri oranı mevcuttur. Bireysel emeklilik sisteminde ise katılımcı yatırım fonlarını yatırım tercihi ve risk profili doğrultusunda kendisi belirler ve fonlar profesyonel portföy yönetim şirketlerince yönetilir, ancak garanti edilen bir getiri oranı yoktur.
Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında kendiniz, eşiniz ve küçük çocuğunuz için ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Bireysel emeklilik sisteminde ise katkı paylarının %30’u oranında devlet katkısı ödenir. Birikimli hayat sigortası poliçelerinizden borç (ikraz) alabilirsiniz. Ancak bireysel emeklilik hesaplarınız için bu durum geçerli değildir.
Bireysel emeklilik hakkında daha detaylı bilgi için, Bireysel Emeklilik sayfamızı inceleyin.

İstediğim kişiye sigorta yaptırabilir miyim?

Dilediğiniz kişinin hayatını, yaşam kaybı veya hayatta kalma ihtimallerine karşı sigorta ettirebilirsiniz. Ancak, sigortalının hayatının devamında lehtarın maddi veya manevi menfaatinin bulunması gerekir.

Birden fazla hayat sigortası poliçesine sahip olabilir miyim?

Evet sahip olabilirsiniz. Poliçenizin şartlarına bağlı olarak sigorta şirketi sizden ek belge talep edebilir.

Hayat sigortası ne zaman sona erer?

Hayat sigortası riskin gerçekleşmesiyle sona erer.

Hayat sigortalarında teminat dışı kalan haller nelerdir?

Sigortalı, sigorta şirketini haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin yaşam kaybı yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, sigorta şirketi yalnız matematik karşılıkları (riyazi ihtiyat) ödemekle yükümlüdür; yaşam kaybı tazminatı ödenmez.

Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az 3 yıldan beri devam eden ve yaşam kaybı ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür.

Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.

Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla yaşamını kaybederse, yaşamını kaybettiği tarihteki matematik karşılıklar (riyazi ihtiyat), ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.

Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu yaşamını kaybederse, sigorta şirketi, yalnız matematik karşılıkları (riyazi ihtiyat) ödemekle yükümlüdür.
Sigorta dünyasına özgü terimlerle ilgili detaylı bilgi için hazırladığımız sözlüğü inceleyin.

Kritik hastalık teminatı içeren hayat sigortası nedir?Sağlık sigortasından farkları nelerdir?

Kritik Hastalık Sigortası, sözleşme süresi içinde sözleşmede öngörülen hastalıklardan birinin veya birkaçının gerçekleşmesi veya ortaya çıkması ihtimaline karşı kritik hastalık teminatlarını içerir.

Sağlık sigortası, hastalık ve kaza sonucu oluşan sağlık giderlerini karşılamaya yönelik teminat sağlarken, kritik hastalık sigortasında sözleşmede belirtilen hastalıklardan birine yakalanma durumunda, sigorta şirketi tarafından sözleşmede belirtilen teminat tutarı kadar ödeme yapılır. Ayrıca, kritik hastalık sigortası yaşam kaybı teminatı içerdiği için lehtar da belirlenebilir.
İhtiyaçlarınıza ve gelecek beklentilerinize en uygun sigorta ürününü kolayca bulun.

Ferdi kaza sigortaları kapsamında kaza sayılan haller nelerdir?

Ferdi Kaza Genel Şartları uyarınca kaza ifadesi; ani ve harici bir olayın etkisiyle sigortalının iradesi dışında yaşamını kaybetmesi veya bedensel bir arızaya maruz kalmasıdır. Ferdi kaza sigortaları kapsamında aşağıdaki hallerden kaynaklanan yaşam kaybı ve bedensel arızalar da “kaza” olarak sayılır:

 • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların teneffüsü
 • Ani bir hareket sonucu oluşan kas ve sinir incinmeleri, burkulması ve kopması; yanıklar
 • Yılan veya böcek sokması sonucunda meydana gelen zehirlenmeler
 • Isırılma sonucunda meydana gelen kuduzdan kaynaklanan yaşam kaybı veya bedensel arızalar

Ferdi kaza sigortası yurtdışında da geçerli mi?

Ferdi kaza sigortası, poliçede belirtilen teminat limiti ve şartları ile tüm dünyada geçerlidir.

Hayat sigortalarında ne tür kesintiler yapılır?

Hayat sigortalarında gider payı, üretim masrafı, işletme masrafı ve erken ayrılma kesintisi alınabilir. Bu kesintilerin yapısı ürün özelliğine göre değişiklik gösterir.
Sigorta dünyasına özgü terimlerle ilgili detaylı bilgi için hazırladığımız sözlüğü inceleyin.

Başvuru

Sigorta ettiren ve sigortalı kimdir?

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan ve sigorta sözleşmesine konu olan kişiye “sigortalı”, prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigorta şirketi nezdinde sigortalayan kişiye de “sigorta ettiren” denir. Sigortalı ile sigorta ettiren aynı kişi olabileceği gibi, hayatta kalma şartıyla yapılan sigortalarda lehtar da aynı kişi olabilir.
Sigorta terimleri için hazırladığımız sözlüğü inceleyin.

Sigorta şirketinin başvurumu kabul etmeme hakkı var mıdır?

Sigorta şirketi, sigorta teklif formunu (teklifname) form tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedebilir. Bu durumda, sigorta şirketi teklif formunun verilmesi sırasında yapılmış ödemeleri, kesinti yapmadan, faiziyle birlikte iade eder.

Lehtar kimdir?

Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta tazminatını sigorta şirketinden isteme hakkı bulunan gerçek ya da tüzel kişidir. Sigortalı ile lehtar arasında menfaat şartı bulunmalıdır.
Sigorta dünyasına özgü terimlerle ilgili detaylı bilgi için hazırladığımız sözlüğü inceleyin.

Kimleri lehtar olarak belirleyebilirim?

Üzerine sigorta yapılacak kişinin hayatının devamında menfaati olan kişileri lehtar olarak belirleyebilirsiniz. Lehtarı/Lehtarları bildirmediğiniz durumlarda, yaşam kaybı riskini teminat altına alan hayat sigortaları için kanuni varislerinizin; hayatta kalmanız şartıyla yapılan sigortalarda ise sizin lehtar olduğunuz varsayılır.

Lehtarı istediğim zaman değiştirebilir miyim?

Sigorta sözleşmesinde lehtar belirleme hakkından vazgeçmediğiniz sürece, sigorta şirketine bildirerek lehtarınızı değiştirme hakkınız bulunur. Lehtar değiştirme hakkınızdan vazgeçtiğinizi yazdığınız poliçeyi lehtara teslim ettikten sonra değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.

Lehtarın hakları nelerdir?

Sigorta şirketinden tazminat tutarını isteme ve tahsil yetkisi de aksi kararlaştırılmadıkça, lehtara aittir. Lehtarın değiştirilemeyeceği durumlarda, sigorta ettiren tarafından ayrılma (iştira) ve ödünç alma (ikraz) haklarının kullanılması durumunda ve aksi kararlaştırılmadıkça, riskin gerçekleşmesinden önce sigorta şirketinin iflası sonucu ödenecek tutar üzerinde lehtar hak sahibidir.

Bankadan kredi almak istiyorum; hayat sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeliyim?

Kredi sürenizin ve kredi tutarınızın yaptıracağınız hayat sigortası vadesi ve teminat tutarı ile uyumlu olması, olası bir riskin gerçekleşmesi durumunda hayat sigortanızın kredi tutarını eksiksiz karşılaması açısından önemlidir.

Dain-i mürtehin (rehin alacaklısı) kimdir?

Hayat sigortalarında, hayatı üzerine sigorta yapılan kişiye vermiş olduğu borç veya kredi nedeniyle, sigortalının yaşam kaybı halinde ödenecek olan tazminat tutarından 1. derecede alacaklı olan gerçek veya tüzel kişidir. Genellikle krediye bağlı hayat sigortalarında dain-i mürtehin olarak, kredi veren banka, finansal kiralama şirketi vb. finans kuruluşları belirlenir.
Sigorta dünyasına özgü terimlerle ilgili detaylı bilgi için hazırladığımız sözlüğü inceleyin.

Grup hayat sigortası yaptırmanın şartları nelerdir?

Sigorta yapılacak grubun en az 10 kişiden oluşması ve grubu oluşturan kişilerin sigorta ettiren tarafından belirli kıstaslara göre belirlenebilmesi gerekir. Grup hayat sigortalarında lehtarı belirleme hakkı, aksi kararlaştırılmamışsa, grupta yer alan kişilere aittir.

Ödeme ve Haklar

Hayat sigortalarında vergi avantajım var mı?

Hayat sigortalarında prim öderken ve 10 yıl süreyle sigortalı olduktan sonra toplu paranızı ve/veya maaşınızı alırken vergi avantajına sahip olursunuz. Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında kendiniz, eşiniz ve küçük çocuğunuz için ödediğiniz prim tutarının yarısını; sadece yaşam kaybı, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, tahsil ve yaşam teminatı içeren hayat sigortalarında ise ödediğiniz primin tamamını ödeme yaptığınız ayda elde ettiğiniz ücretin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.
Örneğin; ücretli çalışansanız, aylık ücretiniz 20.000 TL ve birikim priminin alındığı hayat sigortasına ödediğiniz prim tutarı 2400 TL ise, ücretinizin %15’i olan 3000 TL’yi ve 2024 yılı için geçerli brüt asgari ücret yıllık tutarı 240.030 TL’yi aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahınızdan indirebileceğiniz tutar, ödediğiniz primin yarısı yani 1200 TL olur.

Kira geliri elde ediyorsanız; gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aynı şartlarla indirim yapılabilir.
Vergi avantajınız ne kadar olur, hemen hesaplayın.

Hayat sigortalarındaki vergi avantajından nasıl faydalanabilirim?

Ödeme belgelerini, beyana tabi gelir vergisi mükellefiyseniz muhasebecinize; ücretli çalışansanız, çalıştığınız şirketin ilgili birimine iletmeniz yeterlidir. Ödeme tutarı ve tarihinin yer aldığı aşağıdaki belgeler, ödeme belgesi olarak kabul edilir:

 • Emeklilik veya hayat sigortası şirketlerince düzenlenen makbuzlar,
 • Ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödeme yapılan şirketin unvanı ve ödemenin türüne (hayat sigortası primi) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinesi makbuzları, kredi kartı ekstreleri ve posta çekleri,
 • Hayat sigortası poliçenizin bir örneğini (fotokopisini) işvereninize vermeniz halinde, emeklilik veya hayat sigortası şirketlerince faks veya e-posta yoluyla tarafınıza gönderilen makbuz örnekleri ile internet ortamında yaptığınız ödemelere ilişkin çıktılar.

İşveren olarak çalışanlarım adına yaptırdığım hayat sigortalarında vergi avantajından yararlanabilir miyim?

İşverenlerce ödenen şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, çalışanlarınız adına yaptırdığınız hayat sigortalarında Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1 numaralı bendi çerçevesinde genel gider olarak herhangi bir tutar ve oran sınırlaması olmaksızın vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Risk teminatı içeren hayat sigortalarında ödeyeceğim prim nasıl belirlenir?

Ürünün içerdiği teminatlara, seçtiğiniz teminat tutarına, yaşınıza ve cinsiyetinize göre değişebilir. Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında ise asgari prim tutarları belirlenmiştir. En az bu tutarlar kadar ödeme yapabilirsiniz.

Primlerimi nasıl ödeyebilirim?

Hayat sigortası ürünlerinde, primlerinizi seçtiğiniz ürünün özelliğine göre TL olarak ya da ABD Doları veya Avro'ya endeksli olarak peşin,yıllık, aylık, 3 aylık, 6 aylık taksitler halinde gerçekleştirebilirsiniz. Dövize endeksli ürünlerde, prim ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden TL olarak tahsil edilir. Ödemelerinizi ürünün özelliğine göre kredi kartı ile, otomatik ödeme talimatı vererek ya da peşin olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Primi ödedikten sonra sözleşmeden cayabilir ve primimi iade alabilir miyim?

Sigorta şirketinin size cayma hakkınızı bildirdiği durumlarda, bildirimden itibaren 15 gün içinde; bildirmediği durumlarda ise ilk primi ödediğiniz tarihten itibaren 1 ay içinde sözleşmeden cayabilir ve ödemiş olduğunuz prim tutarını geri alabilirsiniz.

Hayat sigortası primlerini ödemediğimde ne olur?

Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu ücret veya taksit ödenmemiş ise sözleşme prim ödemesinden muaf hale sigorta (tenzil) haline dönüştürülür. Prim ödemesinden muaf (tenzil) olan sözleşmenize ait ödenmemiş primlerinizi, ödenmeyen ilk primin vadesini izleyen, sözleşme başlangıç tarihinize göre aşağıdaki tabloda belirtilen süre içinde; her primin vadesinden itibaren hesap edilecek kanuni gecikme faiziyle birlikte bir defada ödemek şartıyla tekrar yürürlüğe aldırabilirsiniz.
01/10/2004 tarihinden önce başlayan poliçelerde yeniden yürürlüğe alınma süresi 6 ay, başlangıç tarihi 01/10/2004 tarihinden sonra olan poliçelerde ise 12 aydır.Belirtilen süre geçmişse, sigorta şirketi isterse, masrafı sigorta ettirene ait olmak üzere sigortalıdan yeni bir muayene isteyebilir. Muayene sonucu sigortanın devamı bakımından uygun görüldüğü ve birikmiş primler yukarıda yazılı esaslar dahilinde ödendiği takdirde sigorta şirketi sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koyar. Sigortanın yeniden yürürlüğe girmesi esnasında sigortalının hayatta bulunması şarttır.
Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer ve temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.

Risk teminatlı hayat sigortasında başlangıçta belirlediğim sigorta bedelini sigorta süresi içerisinde artırabilir miyim?

Sigorta süresi içinde, talebinizi sigorta şirketinin de kabul etmesi durumunda sigorta bedelini artırılabilirsiniz.
Sigorta özel şartları gereği sigorta bedelini kendiliğinden artıran haller hariç, teminat artışı talep ettiğinizde durumu sigorta şirketine yazılı olarak bildirmelisiniz. Sigorta şirketi gerekli gördüğü durumlarda sizden yeni bir sağlık raporu talep edebilir.

Süre dolmadan hayat sigortasından ayrılırsam ne olur?

İstediğiniz zaman sigorta sözleşmesini sona erdirerek sigortadan ayrılabilirsiniz.
Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında sigorta süresi dolmadan ayrılmanız durumunda ödenecek tutar üzerinden kesinti yapılabilir.
Hayat sigortasından 10 yıldan önce ayrılmanız durumunda ödediğiniz primlerin getirisi (irat) üzerinden %15, 10 yıl süreyle sigortalı olduktan sonra ya da yaşam kaybı, sakatlık, tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılmanız durumunda %10 gelir vergisi kesintisi yapılır.
Risk teminatı içeren hayat sigortalarında sigorta süresi dolmadan ayrılmanız durumunda teminatlarınız geçersiz hale gelir ve kısmi prim iadesi yapılır.

Hayat sigortalarında tazminat talebinde bulunmak için ne yapılması gerekir?

Sigortalının vefatı nedeniyle yapacağınız tazminat başvurularında, aşağıdaki belgeleri göndermeniz gerekmektedir:
- Yaşam kaybı nedeninden bağımsız olarak göndermeniz gereken temel belgeler:

 • Sigortalının hayatının sona erdiğini, sona erdiği günü ve sona erme nedenini gösteren resmi ölüm belgesi. Ölümün sağlık kuruluşlarında gerçekleşmesi durumunda sağlık kurumu tarafından, sağlık kuruluşu dışında gerçekleşmesi durumunda ise belediye tabibi, aile hekimi veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir.
 • Sigortalının vefat ettiğini ve sigortalının kanuni mirasçıları ile bunların miras üzerindeki paylarını gösteren veraset ilamı. Veraset ilamını almak için Sulh Hukuk Mahkemeleri veya notere başvurun.
 • Nüfus Müdürlükleri tarafından vefat eden sigortalı adına düzenlenmiş ve ölüm tarihi işlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Veraset ilamında belirtilen her bir varise ait kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport) fotokopileri ile iletişim bilgilerinin yazılı olduğu dilekçe veya lehtar bilgi formu
 • Talebi onaylamamız durumunda ödemenin yapılacağı poliçe lehtarlarına ait IBAN bilgisi


- Sigortalının ecelen veya hastalık sonucu vefat etmesi halinde, temel belgelere ek olarak göndermeniz gereken belgeler:

 • Sigortalının vefat ettiği ve ölüm belgesini dolduran sağlık kuruluşundan alınacak epikriz, hastane raporu ve diğer sağlık kayıtları
 • Hastalık sonucu vefat eden sigortalının söz konusu hastalığının hangi tarihte teşhis edildiğini gösteren hastane kayıtları ve raporlar ile sigortalının gördüğü tedaviye ilişkin sağlık kayıtları
 • Sigortalının başvurduğu tüm sağlık kuruluşları, başvuruları ve teşhislerini içeren liste
 • Medulla kayıtları
  • Sigortalın ilaç raporlarını içeren liste
  • Muayene detayı
  • Rapor listesi


- Sigortalının trafik kazası, iş kazası, intihar, cinayet vb. nedenlerle adli makamlara intikal etmiş bir olay sonucunda vefat etmiş olması halinde, temel belgelere ek olarak göndermeniz gereken belgeler:

 • Vefatın trafik kazası sonucu meydana geldiği durumlarda trafik kazası tespit tutanağı
 • Vefatın cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın vb. adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana geldiği durumlarda ise kaza tespit tutanağı ve olay yeri inceleme raporları
 • Adli ve şüpheli vakalarda ölü muayene ve varsa otopsi raporu
 • Adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianame, ifade tutanakları, olay ile ilgili nihai karar (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, tutuklama kararı vb.)

Sadece teminat içeren hayat sigortalarında tazminat talebinde bulunmak için ne yapmalıyım?

Sigorta ettiren ya da hak sahipleri olarak, riskin gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarınca veya sigorta şirketinin talebi üzerine, riskin veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve sigorta ettirenden beklenebilecek her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde sağlamanız gerekir. Ayrıca, sigorta ettiren olarak aldığınız bilgi ve belgenin niteliğine göre, riskin gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde sigorta şirketinin inceleme yapmasına izin verme ve sizden beklenen uygun önlemleri alma yükümlülüğünüz bulunuyor.

Yaşam kaybı durumunda hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, aşağıdaki yazılı belgeleri, masrafı kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigorta şirketine iletir:
 • Sigorta poliçesi, (kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir),
 • Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Gerekirse yaşam kaybı nedenini açıklayan doktor raporu veya gömme izni,
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı,
 • Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilâmı.
İşsizlik teminatı içeren ürünlerimizde istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

Kredi Destek Sigortası
 • Tazminat talep formu
 • İşverenden alınacak yazılı fesih bildirimi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Varsa eksik yatan SGK primlerine ilişkin işveren beyanı, iş göremezlik raporu vb. belge
 • İşveren imza sirküleri
 • İş sözleşmesi
 • Güncel tarihli SGK Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr’den alabilirsiniz.)
 • İş-Kur Kayıt Belgesi (kayıtlı olduğunuzu gösterir nitelikte güncel belge)


Kredi Kartı Destek Sigortası
 • Tazminat talep formu
 • İşverenden alınacak yazılı fesih bildirimi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İşten çıkarılma nedenini açıklayan, işverenden alınacak yazı (eski işyerinden yetkili kişinin imzalayacağı ve imza yetkisini gösteren imza sirküleri kopyası ile birlikte.)
 • İşsizlik kurumu kaydı (kayıt olduğunuza dair belge)
 • Güncel tarihli SGK Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr’den alabilirsiniz.)
 • İş-Kur kayıt belgesi (İş-Kur’dan ödenek aldığınızı gösterir nitelikte güncel belge)
Sigorta şirketi gerekli gördüğü hallerde ek evrak talep etme hakkını saklı tutar.
Sigorta şirketi, yaşam kaybı teminatının bulunması durumda gerekirse tazminatı kesinleştirmek için sağlık karneniz ile hastane durum raporunuzu da isteyebilir.
Sigorta şirketi talep etmeniz durumunda tazminatın lehtar ya da sigorta ettirene ödenmesine ilişkin olarak aldığı belgeler karşılığında bir alındı belgesi vermek zorundadır.

Hayat sigortaları ile ilgili tazminat talebinde zaman aşımı var mıdır?

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan bütün tazminat talepleri, alacağın ödenmesi gereken tarihten başlayarak 2 yılda, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her durumda riskin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yılda zaman aşımına uğrar.
Zaman aşımına uğrayan tutarlar Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan Güvence Hesabı Kurumuna veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara devredilir.

Değerlendirme

Birikim unsuru içeren hayat sigortasına yatırdığım tutarlar nasıl değerlendirilir?

Günlük kar payı esasına ve sigortalıları korumaya yönelik olarak mevzuatta belirlenen menkul kıymet kısıtlamalarına göre birikimli hayat sigortalarında ödediğiniz primlerden risk primi, gider payı ve üretim masrafı kesildikten sonra kalan tutar sigorta şirketi tarafından ortak bir havuzda yatırıma yönlendirilir.
Sigorta dünyasına özgü terimlerle ilgili detaylı bilgi için hazırladığımız sözlüğü inceleyin.

Hayat sigortasındaki birikimlerimin bir kısmını ödünç (ikraz) alabilir miyim?

En az 1 yıl yürürlükte bulunan ve 1 yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, talep etmeniz durumunda şirket tarafından hesaplanan tutarı geçmeyecek şekilde ödünç alabilirsiniz. Bu uygulama şirketlere göre farklılaşabilir.

Şirketimizde, poliçenizin düzenlenme tarihini takip eden yılbaşı itibarıyla, talep etmeniz durumunda şirket tarafından hesaplanan tutarı geçmeyecek şekilde ödünç alabilirsiniz.

İşsizlik / İş Göremezlik

Geçici İş Göremezlik teminatı nedir?

Sigortalının, riskin gerçekleştiği tarihteki mesleki statüsüne göre belirlenmiş olan teminatlardan biri temel alınarak, sigorta bedeli kapsamında sözleşmede belirtilen borç için ödenecek tutarı ifade eder. Sigortalının aynı anda birden fazla teminatın kapsamında olması mümkün değildir. Sigortalının geçici iş göremezlik teminatının kapsamı belirlenirken:

 • İstihdam ilişkisi içinde çalışanlara, istem dışı işsizlik teminatı
 • Serbest meslek sahiplerine, köy ve mahalle muhtarlarına veya devlet memurlarına, geçici sakatlık teminatı
 • Emekli olmakla birlikte tam süreli ve aralıksız olarak çalışanlar için (Kredi Destek Sigortası ürünümüzde) hastaneye yatırılma teminatı
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna dahil olmayan kişiler ve çalışmayan emekliler için hastaneye yatırılma teminatı temel alınarak işlem yapılır.

İşsizlik teminatı nedir?

İşsiz kalmanız durumunda, sözleşmenize istinaden yapılması gereken ödemelerin tarafınıza ödenmesini sağlayan teminattır. İşsizlik teminatı, istihdam ilişkisi içinde çalışanlara verilebilir.

İşsizlik teminatına sahip olmak için istediğiniz ürüne göre, İş Bankası kredi kartı sahibi ya da İş Bankası'ndan kredi almış olmanız gerekir.

İşsiz kalmam durumunda ne kadar ödeme yapılır?

Sigorta şirketi, işsiz kalmanız durumunda, azami tazminat süresi ve azami tazminat tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, yeni bir işe başlayana kadar işsizliğin devam ettiği her bir tam ay için aylık tazminat tutarı kadar ödeme yapar.
Poliçenizde daha kısa bir süre belirtilmediği takdirde, teminat kapsamında ödenmiş olan son aylık tazminattan sonraki 6 ay süresince sigorta şirketinden başka bir işsizlik tazminatı talebinde bulunamazsınız.
İki veya daha fazla işsizlik süresi arasında 6 ay veya poliçede belirlenen daha kısa bir süre bulunması durumunda, takip eden işsizlik süresi için bekleme süresi uygulanmaz.

Geçici sakatlık teminatı nedir?

Kontrolünüz dışında gerçekleşen bir yaralanma veya sağlık sorunu nedeniyle işinizi geçici olarak yapamaz duruma gelmeniz halinde sigorta şirketinin yapması gereken ödemeleri kapsayan teminattır.
Geçici sakatlık teminatı, serbest meslek sahiplerine veya devlet memurlarına verilebilir.

İş göremezlik durumunda ne yapmalıyım?

Tazminat talebinde bulunmak için, söz konusu durumun gerçekleştiğine dair, geçici iş göremezlik teminatı için tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ayrıntılı bir rapor; işsizlik teminatı için ise, iş sözleşmesinin feshedildiğine ve bunun yetkili kamu makamlarına bildirildiğine dair belgeler ile poliçe özel şartlarında belirtilen bilgi ve belgeleri sigorta şirketine ibraz etmeniz gerekir.

Sigorta şirketi gerektiğinde, her zaman ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Tazminat talebinde bulunmanız durumunda, her türlü kurum, kuruluş ve şahıslardaki bilgi, belge ve raporlara ulaşma yetkisini, sigorta sözleşmesinin konu ve amacıyla sınırlı olmak üzere peşinen sigorta şirketine vermiş olursunuz.

Sigorta şirketi masrafları kendisine ait olmak üzere, geçici iş göremezlik nedeniyle tazminat talebinde bulunduğunuzda sağlık durumunuzu her zaman kontrol ettirebilir.

Anadolu Hayat Emeklilik olarak tazminat taleplerinizi en geç 10 iş günü içinde inceleriz. Değerlendirmemiz sırasında, sözleşmeden kaynaklanan borç ve yükümlülüklerinizi sigortalı değilmişçesine aynı özen ve dikkatle yerine getirmeye devam etmeniz gerekir. Aksi durumda, doğan zarardan şahsen sorumlu olursunuz.

İş göremezlik durumunda tazminat tutarları nasıl tespit edilir ve ödenir?

Taraflar arasında tespit edilen tazminat tutarı, poliçede kararlaştırılan azami tazminat tutarını aşamaz.

İşsizlik ve geçici iş göremezlik süresi içinde, devletin sağladığı maddi imkânlardan yararlanmanız hâlinde, bu ödemeler tazminatın hesaplanmasında gelir olarak kabul edilmez.

İşsizlik ve geçici iş göremezlik teminatlarının ikisinin de alınmış olması durumunda, azami tazminat süresi içinde olmak üzere, işsizliğe bağlı bir tazminat talebinden geçici iş göremezliğe bağlı bir tazminat talebine veya geçici iş göremezliğe bağlı bir tazminat talebinden işsizliğe bağlı bir tazminat talebine geçilmesi mümkündür. Bu hâllerde bekleme süresi tekrar uygulanmaz.

Azami olay başı sigorta bedeli ödeme süresi saklı kalmak üzere, sigortalının faaliyetinin poliçe ve ek teminat kapsamında poliçe süresi dahilinde, istihdam ilişkisinin sona ermiş ancak, serbest meslek, yüklenici olarak faaliyet yürütüyor olması veya devlet memuru ya da emekli çalışan olarak çalışmaya devam ediyor olması durumunda sigortalının talebi, gayri ihtiyari işsizlik ek teminatı yerine, duruma göre geçici sakatlık veya hastaneye yatış ek teminatına dönüşür. Bu durumda istisna süresi yeniden uygulanmaz.