Kurumsal Bilgiler

Ticaret Sicil Bilgileri

Ticari Unvan:
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Adres:
Levent Mahallesi, Meltem Sokak No:10
İş Kuleleri Kule:2, Kat:16-17-18-19-20
Beşiktaş 34330 İstanbul


Ticaret Sicil Numarası:
265737

Esas Sözleşme

İzahname ve Halka Arz Sirküleri

Ortaklık Yapısı

31 Mayıs 1990 tarihinde kurulan ve 22 Şubat 2000 tarihinde halka açılan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., sermayesini temsil eden paylarının %17'si Borsa İstanbul'da (BİST) yerli ve yabancı yatırımcılara arz edilerek işlem gören, ülkemizin ilk hayat ve emeklilik şirketi olma özelliği taşıyor.
Ortağın ticari unvanı Ortaklı payı (%) Sermaye miktarı (TL)
Türkiye İş Bankası A.Ş.* 63,92 274.843.331
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 20 86.000.000
Milli Reasürans T.A.Ş. 1 4.300.000
Halka açık kısım* 15,08 64.856.669
Toplam 100 430.000.000
(*) Halka açık paylarımızın oranı %17’dir. Türkiye İş Bankası A.Ş. 21.02.2023 tarihi itibarıyla halka açık paylarımızın %1,92’sini iktisap etmiş bulunmaktadır.
Herhangi bir pay sahibimiz ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Söz konusu veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan Şirket Genel Bilgi Formu’ndan alınmıştır.

Çıkarılmış sermayemizin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibimiz bulunmamaktadır.

430.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 43.000.000.000 payın 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan 42.900.000.000 adedi ise (B) Grubu’dur. Bilanço tarihi itibarıyla (A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aittir.

(A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin 7’si (A) Grubu, 4’ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Esas sözleşmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.
Grafiği Gizle Grafiği Göster
%64
T. İş Bankası A.Ş
%20
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
%15
Halka açık kısım
%1
Milli Reasürans T.A.Ş
(*) Halka açık paylarımızın oranı %17’dir. Türkiye İş Bankası A.Ş. 21.02.2023 tarihi itibarıyla halka açık paylarımızın %1,92’sini iktisap etmiş bulunmaktadır.

Yönetim Kurulumuz

Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Yılmaz
Sezgin Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Feray Demir
Feray Demir
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Murat Atalay
Murat Atalay
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Salim Can Karaşıklı
Salim Can Karaşıklı
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nadir Eroğlu
Prof. Dr. Nadir Eroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Elif Germirli
M. Elif Germirli
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erol
Prof. Dr. Ahmet Erol
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oğuz Taner Okutan
Oğuz Taner Okutan
Yönetim Kurulu Üyesi
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Göker
Zeliha Göker
Yönetim Kurulu Üyesi
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Umut Yiğit
Umut Yiğit
Yönetim Kurulu Üyesi
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Gaffar Öney
Gaffar Öney
Yönetim Kurulu Üyesi
Kimdir?

Üst Yönetimimiz

İcra Kurulumuz
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Murat Atalay
Murat Atalay
Genel Müdür
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı N. Cem Özcan
N. Cem Özcan
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı  Tayfun Ceyhun
Tayfun Ceyhun
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Diğdem Makaskesen
Diğdem Makaskesen
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Dolgun
Zeynep Dolgun
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Altınsoy
Ahmet Altınsoy
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Altay
Hakkı Altay
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?

Organizasyon Yapısı

İştirakler

Köklü ve sağlam bir sermaye yapısına sahip olan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesine %20 oranında iştirak etmektedir.

Menfaatdarlar

Bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı branşlarında faaliyet göstermekte olan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. olarak menfaatdarlarımızla ilişkilerimizi karşılıklı güven, profesyonellik, verimlilik ve iyi niyet çerçevesinde yürütüyoruz.

Hissedarlarımız, sigortalılarımız ve katılımcılarımız için en yüksek değeri yaratabilmek amacıyla aşağıda ifade edilen temel konularda ticari ilişkilerimizi yürütmekteyiz.

Dağıtım kanallarımız; Türkiye İş Bankası Şubeleri, Acentelerimiz, Direkt Satış Ekibimiz, HSBC Bank, Anadolubank, BankPozitif, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Türk Bankası’dır.

Tedarikçilerimiz; farklı sektörlerden kendi alanlarında deneyimli ve itibarlı kurumlar ile yürütmekte olduğumuz idari, pazarlama, satış, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz için mal ve hizmet alımlarına yönelik ticari ilişkilerimizin taraflarıdır.