Kurumsal Bilgiler

Ticaret Sicil Bilgileri

Ticari Unvan:
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Adres:
Levent Mahallesi, Meltem Sokak No:10
İş Kuleleri Kule:2, Kat:16-17-18-19-20
Beşiktaş 34330 İstanbul


Ticaret Sicil Numarası:
265737

Esas Sözleşme

İzahname ve Halka Arz Sirküleri

Ortaklık Yapısı

31 Mayıs 1990 tarihinde kurulan ve 22 Şubat 2000 tarihinde halka açılan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., sermayesini temsil eden paylarının %17'si Borsa İstanbul'da (BİST) yerli ve yabancı yatırımcılara arz edilerek işlem gören, ülkemizin ilk hayat ve emeklilik şirketi olma özelliği taşıyor.
Ortağın ticari unvanı Ortaklı payı (%) Sermaye miktarı (TL)
Türkiye İş Bankası A.Ş.* 63,89 274.742.875
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 20 86.000.000
Milli Reasürans T.A.Ş. 1 4.300.000
Halka açık kısım* 15,11 64.957.125
Toplam 100 430.000.000
(*) Halka açık paylarımızın oranı %17’dir. Türkiye İş Bankası A.Ş. 06.04.2019 tarihi itibarıyla halka açık paylarımızın %1,89’unu iktisap etmiş bulunmaktadır.
Herhangi bir pay sahibimiz ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Söz konusu veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan Şirket Genel Bilgi Formu’ndan alınmıştır.

Çıkarılmış sermayemizin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibimiz bulunmamaktadır.

430.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 43.000.000.000 payın 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan 42.900.000.000 adedi ise (B) Grubu’dur. Bilanço tarihi itibarıyla (A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aittir.

(A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin 7’si (A) Grubu, 4’ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Esas sözleşmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.
Grafiği Gizle Grafiği Göster
%64
T. İş Bankası A.Ş
%20
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
%15
Halka açık kısım
%1
Milli Reasürans T.A.Ş
(*) Halka açık paylarımızın oranı %17’dir. Türkiye İş Bankası A.Ş. 06.04.2019 tarihi itibarıyla halka açık paylarımızın %1,89’unu iktisap etmiş bulunmaktadır.

Yönetim Kurulumuz

Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sezen
Yalçın Sezen
Yönetim Kurulu Başkanı
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Koçhan
Hasan Koçhan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk
Yılmaz Ertürk
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erelçin
Dr. Ahmet D. Erelçin
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Ergün
Av. Arb. Şebnem Ergün
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Elif Germirli
M. Elif Germirli
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Board Member Murat Bolat
Murat Bolat
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Emre Sayar
Kemal Emre Sayar
Yönetim Kurulu Üyesi
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Dinçer
Mesut Dinçer
Yönetim Kurulu Üyesi
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Zekai Mehmet Tuğtan
Zekai Mehmet Tuğtan
Yönetim Kurulu Üyesi
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Bilik
Ümit Bilik
Yönetim Kurulu Üyesi
Kimdir?

Üst Yönetimimiz

İcra Kurulumuz
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk
Yılmaz Ertürk
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Murat Atalay
Murat Atalay
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aytekin
M. Cengiz Aytekin
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Tuna Uğun
Tuna Uğun
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı N. Cem Özcan
N. Cem Özcan
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı  Tayfun Ceyhun
Tayfun Ceyhun
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Koordinatörlüğümüz
Anadolu Hayat Emeklilik Koordinatör İsmail Hakkı Altay
İsmail Hakkı Altay
Koordinatör
Kimdir?

Organizasyon Yapısı

İştirakler

Köklü ve sağlam bir sermaye yapısına sahip olan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesine %20 oranında iştirak etmektedir.

Menfaatdarlar

Bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı branşlarında faaliyet göstermekte olan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. olarak menfaatdarlarımızla ilişkilerimizi karşılıklı güven, profesyonellik, verimlilik ve iyi niyet çerçevesinde yürütüyoruz.

Hissedarlarımız, Sigortalılarımız ve Katılımcılarımız için en yüksek değeri yaratabilmek amacıyla aşağıda ifade edilen temel konularda ticari ilişkilerimizi yürütmekteyiz.

Dağıtım kanallarımız; Türkiye İş Bankası Şubeleri, Acente Satış Örgütümüz, Bireysel Satış Örgütümüz, HSBC Bank, Anadolu Bank, BankPozitif, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Tedarikçilerimiz; farklı sektörlerden kendi alanlarında deneyimli ve itibarlı kurumlar ile yürütmekte olduğumuz idari, pazarlama, satış, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz için mal ve hizmet alımlarına yönelik ticari ilişkilerimizin tarafları.