Kurumsal Bilgiler

Ticaret Sicil Bilgileri

Ticari Unvan:
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Adres:
Levent Mahallesi, Meltem Sokak No:10
İş Kuleleri Kule:2, Kat:16-17-18-19-20
Beşiktaş 34330 İstanbul


Ticaret Sicil Numarası:
265737

Esas Sözleşme

İzahname ve Halka Arz Sirküleri

Ortaklık Yapısı

31 Mayıs 1990 tarihinde kurulan ve 22 Şubat 2000 tarihinde halka açılan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., sermayesini temsil eden paylarının %17'si Borsa İstanbul'da (BİST) yerli ve yabancı yatırımcılara arz edilerek işlem gören, ülkemizin ilk hayat ve emeklilik şirketi olma özelliği taşıyor.
Ortağın ticari unvanı Ortaklı payı (%) Sermaye miktarı (TL)
Türkiye İş Bankası A.Ş.* 63,89 274.742.875
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 20 86.000.000
Milli Reasürans T.A.Ş. 1 4.300.000
Halka açık kısım* 15,11 64.957.125
Toplam 100 430.000.000
(*) Halka açık paylarımızın oranı %17’dir. Türkiye İş Bankası A.Ş. 06.04.2019 tarihi itibarıyla halka açık paylarımızın %1,89’unu iktisap etmiş bulunmaktadır.
Herhangi bir pay sahibimiz ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Söz konusu veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan Şirket Genel Bilgi Formu’ndan alınmıştır.

Çıkarılmış sermayemizin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibimiz bulunmamaktadır.

430.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 43.000.000.000 payın 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan 42.900.000.000 adedi ise (B) Grubu’dur. Bilanço tarihi itibarıyla (A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aittir.

(A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin 7’si (A) Grubu, 4’ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Esas sözleşmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.
Grafiği Gizle Grafiği Göster
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%64
T. İş Bankası A.Ş
%20
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
%15
Halka açık kısım
%1
Milli Reasürans T.A.Ş
(*) Halka açık paylarımızın oranı %17’dir. Türkiye İş Bankası A.Ş. 06.04.2019 tarihi itibarıyla halka açık paylarımızın %1,89’unu iktisap etmiş bulunmaktadır.

Yönetim Kurulumuz

Yalçın Sezen
Yönetim Kurulu Başkanı
Kimdir?
Hasan Koçhan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kimdir?
Yılmaz Ertürk
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Kimdir?
Dr. Merih Rafet Akgünay
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Kimdir?
Erda Gerçek
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Kimdir?
Dr. Ahmet D. Erelçin
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Kimdir?
Av. Arb. Şebnem Ergün
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Kimdir?
Kemal Emre Sayar
Yönetim Kurulu Üyesi
Kimdir?
Serdar Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi
Kimdir?
M. Elif Germirli
Yönetim Kurulu Üyesi
Kimdir?
Mesut Dinçer
Yönetim Kurulu Üyesi
Kimdir?

Üst Yönetimimiz

İcra Kurulumuz
Yılmaz Ertürk
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Kimdir?
Orhan Bozkurt
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Haldun Aydoğdu
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Murat Atalay
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
M. Cengiz Aytekin
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Tuna Uğun
Genel Müdür Yardımcısı
Kimdir?
Koordinatörlüğümüz
İsmail Hakkı Altay
Koordinatör
Kimdir?

Organizasyon Yapısı

İştirakler

Köklü ve sağlam bir sermaye yapısına sahip olan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesine %20 oranında iştirak etmektedir.

Menfaatdarlar

Bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı branşlarında faaliyet göstermekte olan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. olarak menfaatdarlarımızla ilişkilerimizi karşılıklı güven, profesyonellik, verimlilik ve iyi niyet çerçevesinde yürütüyoruz.

Hissedarlarımız, Sigortalılarımız ve Katılımcılarımız için en yüksek değeri yaratabilmek amacıyla aşağıda ifade edilen temel konularda ticari ilişkilerimizi yürütmekteyiz.

Dağıtım kanallarımız; Türkiye İş Bankası Şubeleri, Acente Satış Örgütümüz, Bireysel Satış Örgütümüz, HSBC Bank, Anadolu Bank, BankPozitif, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Tedarikçilerimiz; farklı sektörlerden kendi alanlarında deneyimli ve itibarlı kurumlar ile yürütmekte olduğumuz idari, pazarlama, satış, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz için mal ve hizmet alımlarına yönelik ticari ilişkilerimizin tarafları.