• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ortaklık Yapısı

31 Mayıs 1990 tarihinde kurulan ve 22 Şubat 2000 tarihinde halka açılan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., sermayesini temsil eden paylarının %17'si, Borsa İstanbul'da (BİST) yerli ve yabancı yatırımcılara arz edilerek işlem gören ülkemizin ilk hayat ve emeklilik şirketi olma özelliğini taşıyor.
Ortağın Ticari Unvanı
Ortaklık Payı (%)
Sermaye Miktarı (TL)  
63,89
274.742.875  
1
4.300.000  
Halka Açık Kısım*
15,11
64.957.125  
TOPLAM
100
430.000.000  
(*) Halka açık paylarımızın oranı %17’dir. Türkiye İş Bankası A.Ş. 06.04.2019 tarihi itibarıyla halka açık paylarımızın %1,89’unu iktisap etmiş bulunmaktadır.

Herhangi bir pay sahibimiz ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Söz konusu veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan Şirket Genel Bilgi Formu’ndan alınmıştır.

Çıkarılmış sermayemizin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibimiz bulunmamaktadır.

430.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 43.000.000.000 payın 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan 42.900.000.000 adedi ise (B) Grubu’dur. Bilanço tarihi itibarıyla (A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aittir.

(A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin 7’si (A) Grubu, 4’ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Esas sözleşmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.
(*) Halka açık paylarımızın oranı %17’dir. Türkiye İş Bankası A.Ş. 06.04.2019 tarihi itibarıyla halka açık paylarımızın %1,89’unu iktisap etmiş bulunmaktadır.