Paylara İlişkin Bilgiler

Pay Piyasası Verileri

Borsa Fiyatı
Grafikte gösterilen veriler BİST kapanış verileridir.
Son Güncelleme Tarihi:

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin; 1.000.000 TL'si her biri 1 Kr nominal değerde 100.000.000 adet (A) grubu, 429.000.000 TL'si her biri 1 Kr nominal değerde 42.900.000.000 adet (B) grubu paylardan oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin 7'si (A) grubu, 4'ü ise (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve genel kurul tarafından seçilir.

(A) grubu pay sahiplerine aday gösterme imtiyazı dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Ana sözleşmeye göre, sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihraç edilemez.