• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Sermaye Dağılımı

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 29 Nisan 2016 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 430.000.000 TL'ye çıkarılmış ve sermaye artırımına ilişkin tescil işlemi 13.07.2016 tarihinde tamamlanarak 19.07.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

PAY ORANI (%) T. İş Bankası A.Ş.Anadolu Anonim TürkSigorta ŞirketiMilli Reasürans T.A.Ş.Halka Açık Kısmı17%20%62%
20%
(*) Halka açık paylarımızın oranı %17’dir. Türkiye İş Bankası A.Ş. 06.04.2019 tarihi itibarıyla halka açık paylarımızın %1,89’unu iktisap etmiş bulunmaktadır.

Herhangi bir pay sahibimiz ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.