• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

Türkiye’nin ve Türk insanının geleceğini ilgilendiren tüm finansal planlama konularında Türkiye’nin en büyük şirketi olmak.

Misyonumuz

• Bireylerin ve sevdiklerinin geleceğini güvence altına alma bilincini geliştirmek ve yerleştirmek,
• Bireylerin geleceğe yönelik kuşkularını ortadan kaldıran ve yaşam kalitesini yükselten finansal çözümler sunmak,
• Uzun vadeli fonlar yaratarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Böylece, hem bireyin gelecek kaygısından uzak olması hem de oluşan fonların ekonomiye katkısı sonucunda oluşacak refah düzeyi bireysel refahı artıracağı için, ülkemiz insanı iki kere kazançlı çıkacaktır.

İşte Anadolu Hayat Emeklilik bu misyona inanıyor ve bunun için çalışmayı sürdürüyor.

Değerlerimiz

• Hizmet ve ürünlerimizin temelini müşteri memnuniyeti oluşturur.
• Yeniliğin ve yaratıcılığın işimizin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanırız.
• Gücümüzü İş Bankası Grubu’nun ortak değerlerinden alırız.
• Enerjimizi ve kurumsal kaynaklarımızı karlılığımızı artıran ve hissedarlarımıza değer yaratan faaliyetlere harcarız.
• Yeni teknolojiyi verimliliğimizi artırmak için kullanırız.
• Sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile toplumsal faaliyetlere azami ölçüde katılırız.
• Girişimci takım ruhuna inanırız.

Sahip olduğumuz bu değerler misyonumuzun temelini oluşturmaktadır.