Sıkça Sorulan Sorular

Anadolu Hayat Emeklilik payları hangi borsalarda işlem görmektedir ve pay sembolü nedir?

Anadolu Hayat Emeklilik‘in payları Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazarı'nda "ANHYT" sembolü ile işlem görmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik'in ortakları kimlerdir?

Anadolu Hayat Emeklilik ile ilgili geçmişe yönelik finansal bilgileri nerede bulabilirim?

Faaliyet raporunu nereden temin edebilirim?

Faaliyet raporlarımızı, Finansal bilgiler sayfasındaki Faaliyet Raporları bölümünden veya genel müdürlük adresimizden temin edebilirsiniz.

Adresimiz: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlüğü, İş Kuleleri Kule:2 Kat:19 Levent 34330 İstanbul

Temettü dağıtımı yapıldı mı?

Yönetim Kurulumuzun 29 Şubat 2024 tarihli kararı ile belirlenen; 2023 yılı kârından ortaklara nakit olarak 1.000.000.000.-TL brüt kâr payı dağıtılması, kâr payı dağıtımına 26 Mart 2024 tarihinde başlanması ve işlemlerin 31 Mayıs 2024 tarihine kadar tamamlanması hususları 22 Mart 2024 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanmıştır. Bu kapsamda, kâr payı dağıtım işlemleri 28 Mart 2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Sermaye artırımı yapıldı mı? Kaynakları nedir?

Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2016 tarihli toplantısında;

410.000.000 TL (DörtyüzonmilyonTL) olan çıkarılmış sermayemizin, 900.000.000 TL’lik (DokuzyüzmilyonTL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 TL (YirmimilyonTL) artırılarak 430.000.000 TL’ye (DörtyüzotuzmilyonTL) çıkarılmasına,

​Artırılacak sermayenin;

  • 10.000.000 TL’lik (OnmilyonTL) kısmının statü yedeklerinden,
  • 10.000.000 TL’lik (OnmilyonTL) kısmının da olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2016 tarih ve 20/685 sayılı kararı; sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 20.000.000 TL nominal değerli payların kurul kaydına alınması uygun görülmüş ve sermaye artırımına ilişkin tescil işlemi 13.07.2016 tarihinde tamamlanarak 19.07.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Anadolu Hayat Emeklilik'in ödenmiş sermayesi ne kadardır?

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 29.04.2016 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 430.000.000 TL'ye çıkarılmış ve söz konusu hususa ilişkin tescil işlemi 13.07.2016 tarihinde tamamlanarak 19.07.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.​

Olağan Genel Kurul tarih ve gündemi nedir?

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2024 Cuma günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı gündemini ve diğer evrakları Genel Kurul bilgileri başlığı altında bulabilirsiniz.