Yatırımcı İlişkileri Hakkında Merak Edilenler

Anadolu Hayat Emeklilik payları hangi borsalarda işlem görmektedir ve pay sembolü nedir?

Anadolu Hayat Emeklilik’in payları Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazarı Grup 2’de “ANHYT” sembolü ile işlem görmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik'in ortakları kimlerdir?

Anadolu Hayat Emeklilik ile ilgili geçmişe yönelik finansal bilgileri nerede bulabilirim?

Faaliyet raporunu nereden temin edebilirim?

Faaliyet raporlarımızı, Finansal bilgiler sayfasındaki Faaliyet Raporları bölümünden veya genel müdürlük adresimizden temin edebilirsiniz.

Adresimiz: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlüğü, İş Kuleleri Kule:2 Kat:19 Levent 34330 İstanbul

Temettü dağıtımı yapıldı mı?

Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2020 tarihli kararı ile belirlenen; 2019 yılı karından ortaklara nakit olarak 280.000.000.-TL brüt kar payı dağıtılması, kar payı dağıtımına 25 Mart 2020 tarihinde başlanması ve işlemlerin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanması hususları 23 Mart 2020 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanmıştır. Bu kapsamda, kar payı dağıtım işlemleri 27 Mart 2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Sermaye artırımı yapıldı mı? Kaynakları nedir?

Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2016 tarihli toplantısında;

410.000.000 TL (DörtyüzonmilyonTL) olan çıkarılmış sermayemizin, 900.000.000 TL’lik (DokuzyüzmilyonTL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 TL (YirmimilyonTL) artırılarak 430.000.000 TL’ye (DörtyüzotuzmilyonTL) çıkarılmasına,

​Artırılacak sermayenin;

  • 10.000.000 TL’lik (OnmilyonTL) kısmının statü yedeklerinden,
  • 10.000.000 TL’lik (OnmilyonTL) kısmının da olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2016 tarih ve 20/685 sayılı kararı; sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 20.000.000 TL nominal değerli payların kurul kaydına alınması uygun görülmüş ve sermaye artırımına ilişkin tescil işlemi 13.07.2016 tarihinde tamamlanarak 19.07.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Olağan Genel Kurul tarih ve gündemi nedir?

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 23 Mart 2020 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı gündemini ve diğer evrakları Genel Kurul bilgileri başlığı altında bulabilirsiniz.​​

Anadolu Hayat Emeklilik'in ödenmiş sermayesi ne kadardır?

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 29.04.2016 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 430.000.000 TL'ye çıkarılmış ve söz konusu hususa ilişkin tescil işlemi 13.07.2016 tarihinde tamamlanarak 19.07.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.​