• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Anadolu Hayat Emeklilik payları hangi borsalarda işlem görmektedir ve pay sembolü nedir?

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. payları Borsa İstanbul'da (BİST) "ANHYT" sembolü ile işlem görmektedir.​​

Anadolu Hayat Emeklilik'in ortakları kimdir?

Anadolu Hayat Emeklilik ile ilgili geçmişe yönelik finansal bilgileri nerede bulabilirim?

Faaliyet raporunu nereden temin edebilirim?

​Faaliyet raporumuz, Faaliyet raporları​ linkinden veya "Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlüğü İş Kuleleri Kule:2 Kat:19 34330 Levent- İstanbul" adresinden temin edilebilir.​

Temettü dağıtımı yapıldı mı?

Yönetim Kurulumuzun 26 Şubat 2019 tarihli kararı ile belirlenen; 2018 yılı karından ortaklara nakit olarak 130.000.000.-TL brüt kar payı dağıtılması, kar payı dağıtımına 25 Mart 2019 tarihinde başlanması ve işlemlerin 31 Mayıs 2019 tarihine kadar tamamlanması hususları 21 Mart 2019 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanmıştır. Bu kapsamda, kar payı dağıtım işlemleri 27 Mart 2019 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Sermaye artırımı yapıldı mı? Kaynakları nedir?

Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2016 tarihli toplantısında;

410.000.000.-TL (DörtyüzonmilyonTL) olan çıkarılmış sermayemizin, 900.000.000.-TL’lik (DokuzyüzmilyonTL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000.-TL (YirmimilyonTL) artırılarak 430.000.000.-TL’ye (DörtyüzotuzmilyonTL) çıkarılmasına,

​Artırılacak sermayenin;
​​
• 10.000.000.-TL’lik (OnmilyonTL) kısmının statü yedeklerinden,
• 10.000.000.-TL’lik (OnmilyonTL) kısmının da olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir.


Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2016 tarih ve 20/685 sayılı kararı; sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 20.000.000.-TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması uygun görülmüş ve sermaye artırımına ilişkin tescil işlemi 13.07.2016 tarihinde tamamlanarak 19.07.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. ​

Olağan Genel Kurul tarih ve gündemi nedir?

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Mart 2019 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı gündemini ve diğer evrakları Genel Kurul bilgileri başlığı altında bulabilirsiniz.

Anadolu Hayat Emeklilik'in ödenmiş sermayesi ne kadardır?

​​Şirketimizin ödenmiş sermayesi 29.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 430.000.000 TL'ye çıkarılmış ve söz konusu hususa ilişkin tescil işlemi 13.07.2016 tarihinde tamamlanarak 19.07.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.​