• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında

Bireysel emeklilik sistemi (BES) nedir?

​Bireysel emeklilik sistemi (BES), kişilerin çalıştıkları dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de devam ettirmeleri için bugünden düzenli birikim yapma imkanı sağlayan, devlet katkısıyla desteklenmiş bir tasarruf ve yatırım sistemidir.​

Bireysel emeklilik sisteminde birikimleriniz ile getirinizi hesaplamak için hemen tıklayın!

Kimler bireysel emeklilik sisteminden faydalanabilir? Bireysel emeklilik şartları nelerdir?

​Fiil ehliyetine sahip olan, 18 yaş üzerindeki herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir.​

Sosyal Güvenlik Kurumu’dan hak kazanacağım bir emeklilik imkânı varken, neden bireysel emeklilik sistemini tercih edeyim?

​Çalıştığınız dönemde sahip olduğunuz mevcut hayat standartlarınızı, emeklilik döneminizde sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız emekli maaşı ile devam ettirmeniz mümkün olmayabilir. Bu sebeple bireysel emeklilik sistemini; emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayan, o dönemdeki refah seviyenizi artırmayı amaçlayan, sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcısı olarak görmelisiniz.

Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna dâhil olmayanlar için de bireysel emeklilik sistemi, emeklilik dönemlerinde sahip olacakları tek gelir kaynağı olarak düşünülmelidir.

Bireysel emeklilik sistemi güvenli mi?

​Bireysel emeklilik sisteminde denetim mekanizması son derece sağlam ve güvenlidir.

Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenir. Şirketlerin yılda en az bir kere bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri, üçer aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.

Katılımcıların bireysel emeklilik hesapları, emeklik şirketlerinin mali bünyesinden bağımsız olarak Takasbank nezdinde saklanır. Emeklilik şirketlerinin iflas etmesi durumunda katılımcı Takasbank’ta saklanan birikimini bir diğer emeklilik şirketine aktararak sistemde kalmaya devam edebilir. 

Fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yılda en az bir kere denetimden geçer.

En az ne kadar ödeyerek sisteme giriş yapabilirim?

​Seçeceğiniz ürünlerde “asgari katkı payı” tutarları tanımlanmıştır. En az bu tutarlar kadar ödeme yapabilirsiniz. Ödemelerinizde üst bir limit yoktur.​

Bireysel emeklilik sisteminde kesintiler neler?

Bireysel emeklilik mevzuatına göre emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerektirdiği masraflarını karşılamak amacıyla üç farklı kesinti uygulayabilir. Emeklilik şirketleri yasal limitler dâhilinde bu kesintilerde farklı uygulamalara sahiptir.


Giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi:

Bireysel emeklilik sistemine girdiğinizde peşin olarak, birikimlerinizi başka şirkete aktardığınızda ya da sistemden ayrıldığınızda ertelenmiş olarak giriş aidatı alınabilir. Aynı şirkette birden fazla sözleşmeniz varsa sadece ilk sözleşmeniz için giriş aidatı tahsil edilebilir. 

 

Sözleşmenizin ilk 5 yılında yapılan giriş aidatı ve yönetim gider kesintileri toplamı, mevzuatta belirlenen koşullar dahilinde, her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5'ini aşamayacaktır.


Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet, şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılmanız durumunda, bu maktu tutarın ilgili sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir.


Ödemeye ara vermeniz durumunda ara verme süreniz boyunca birikiminizden, ara verdiğiniz her tam ay mevzuatta belirlenen oranlarda ek yönetim gider kesintisi alınabilir.

 

Sözleşmenizin 5. yılı tamamlandıktan sonra; mevzuatta tanınan istisnalar hariç olmak üzere, ilgili sözleşme kapsamında ara verme kesintisi dahil yönetim gider kesintisi yapılmayacak ve giriş aidatı tahsil edilmeyecektir.

 

Sözleşmenizin 6. yılı ve sonrasında, fon toplam gider kesintisi dahil olmak üzere yapılabilecek kesintilerin toplam tutarı için ayrıca üst sınır belirlenmiştir. Bu kapsamda; sözleşmenizin yürürlük tarihinden, sonlanma tarihine kadar yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden yönetmeliğe göre hesaplanacak tutarı geçemeyecektir. Devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesintiye ilişkin üst sınır kontrolü 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 

Fon toplam gider kesintisi:

Fon net varlık değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle fon gruplarına göre üst sınırı farklılaşan oranlarda fon toplam gider kesintisi alınabilir.

 

Para piyasası, kıymetli madenler fonlarından azami günlük yüz binde 3 (yıllık yüzde 1,09),

 

Kamu, özel sektör, karma borçlanma araçları, standart ve endeks fonlarından azami günlük yüz binde 5,25 (yıllık yüzde 1,91),

 

Hisse ve diğer fonlardan azami günlük yüz binde 6,25 (yıllık yüzde 2,28) oranında fon toplam gider kesintisi yapılabilir.

 

Sözleşmenizin 6. yılı ve sonrasında şirket tarafından yapılan fon toplam gider kesintisine ilişkin iade işlemi, 01.01.2021 tarihini müteakip her sözleşme yılı sonunda veya sözleşmenizin sonlandırılması durumunda, sözleşme bazında yıllık olarak yapılacaktır.


Fon toplam gider kesintisine ilişkin kontrolde, yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde sözleşmenizin yılına göre belirlenmiş oranlar dâhilinde yapılacak hesaplama neticesinde, bireysel emeklilik hesabınıza veya size iade işlemi yapılır.​

Bireysel emeklilik mevzuatına nasıl ulaşabilirim?

Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili tüm mevzuata ulaşmak için lütfen ​tıklayınız.

Bireysel emeklilik konusunda yararlanabileceğim internet siteleri hangileridir?

​Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği için tıklayın

Emeklilik Gözetim Merkezi için tıklayın

T.C. Hazine Müsteşarlığı için tıklayın

Sermaye Piyasası Kurulu için tıklayın

T.C. Kimlik Numaranız için tıklayın

T.C. Merkez Bankası için tıklayın

T.C. Maliye Bakanlığı için tıklayın

Borsa İstanbul için tıklayın

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü için tıklayın

Bireysel emeklilik sistemine erken yaşta dahil olursam ne gibi avantajlar elde ederim?

Bireysel emeklilik giriş yaşı minimum 18’dir. Bireysel emeklilik sistemine ne kadar erken girer ve sistemde kalarak ne kadar uzun süre katkı payı öderseniz, emeklilik birikiminiz de o kadar yüksek olacaktır.

Birikimlerimi ve maaşımı bugünden nasıl öngörebilirim?

Elde edeceğiniz emeklilik birikimi ve alacağınız maaş; sisteme giriş yaşınıza, ödediğiniz katkı payı tutarına, fonlarınızın getirilerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Emeklilik şirketleri, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen şartlara ve plan özelliklerine göre oluşturulmuş projeksiyon hesaplamalarına göre katılımcılarına tahmini emeklilik birikimi ve maaşı öngörüsü sunar. Bireysel emeklilikten elde edeceğiniz tahmini birikim ve maaşı hesaplamak için tıklayınız.

Daha yüksek birikime sahip olmak için ne yapmalıyım?

​Birikimlerinizi artırmak için;

• Katkı paylarınızı düzenli ödeyebilir,
• Fon getirilerinizi takip ederek, gerekli gördüğünüzde fon dağılımınızı değiştirebilir,
• Daha fazla katkı payı yatırabilir,
• ​Ara ödemeler yapabilirsiniz.
 

Her yıl düzenli katkı payı ödemelerimde enflasyona bağlı artış olur mu?

TL olarak gerçekleştirdiğiniz düzenli katkı paylarınız, aksi bir yazılı talimat vermediğiniz müddetçe, her yıl Aralık ayında (Kasım sonu itibariyle) TÜİK tarafından açıklanan yıllık uçtan uca TÜFE artış oranı baz alınarak artırılır ve en yakın 5 TL’nin katına yuvarlanır.​

Dövize endeksli olarak gerçekleştirdiğiniz düzenli katkı paylarınızda ise artış uygulanmaz.

Bireysel emeklilik sistemine yaptığım ödemeler nerelerde değerlendirilir?

​Katkı paylarınız, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik yatırım fonu, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan ödediğiniz katkı paylarıyla ilgili mal varlığıdır.

Emeklilik şirketleri tarafından kurulan emeklilik yatırım fonları, profesyonel fon yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Böylece emeklilik yatırım fonları ile düzenli tasarrufta bulunma, fon yönetim şirketlerinden profesyonel hizmet alma ve diğer yatırım fonlarında olmayan vergisel avantaj elde etme imkânına sahip olursunuz.

Fonun mal varlığı; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, emeklilik sözleşmesi, fon iç tüzüğü ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. 

Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dâhil edilemez.

Bireysel emeklilik sisteminde garanti edilen bir getiri düzeyi var mı?

Bireysel emeklilik sistemi getiri garantisi öngörmez. Farklı yatırım profillerine uygun çok çeşitli emeklilik yatırım fonu alternatifleri sunulur. Bu alternatifler arasından yatırım profiliniz ve tercihlerinize en uygun fonları seçmeniz için size yol gösterilir. Yalnızca 3 dakikanızı ayırıp Risk Profil Anketi’ni yanıtlayarak yatırımcı profilinizi öğrenmek ve kendinize en uygun emeklilik yatırım fonunu tercih etmek için tıklayınız.

Emeklilik yatırım fonlarının performansını nasıl öğrenebilirim?

Emeklilik yatırım fonlarımızın performansını 6 aylık ve yıllık raporlarla açıklarız. Fon içtüzüğü, izahname ve tanıtım formları da, incelemeniz için genel müdürlüğümüzde, bölge müdürlüklerimizde ve internet sitemizde yer alır.

Emeklilik yatırım fonlarımızın performansını görmek ve diğer yatırım araçlarıyla getirilerini karşılaştırmak için lütfen tıklayınız.

Birikimlerim ve fonlar hakkında düzenli bilgi sağlıyor musunuz?

​Ödediğiniz katkı payları, sahip olduğunuz fonlar, getirileri ve birikimleriniz ile ilgili bilgilere emeklilik şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, emeklilik şirketleri hesap dönemleri sonunda “Yıllık Hesap Bildirim Cetveli” ve üç ayda bir “Fon Bülteni”nin size ulaşmasını sağlar.

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından e-posta adresinize düzenli olarak gönderilen aylık hesap bildirim cetveli ve 60 saniyede fon önerilerinden oluşan AnaYorum videosu sayesinde bireysel emeklilik hesabınız hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz.​

Emeklilik yatırım fonlarının diğer yatırım fonlarına göre avantajları neler?

​Diğer yatırım fonlarından farklı olarak; emeklilik yatırım fonlarının kazançları gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisnadır.​

Emeklilik yatırım fonları hangi yatırım araçlarını içerir?

​Fon türüne göre değişiklik göstermekle birlikte, fon portföyü aşağıda yer alan para ve sermaye piyasası araçları ile işlemlerinden oluşur:

• Vadeli mevduat ve katılma hesabı,
• Borçlanma araçları, repo ve ters repo işlemleri ile ortaklık payları,
• Kıymetli madenler, kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,
• Türev araç işlemleri ile varantlar,
• Takasbank para piyasası işlemleri,
• Yatırım fonu katılma payları,
• Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
• Kira sertifikaları,
• ​Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yatırım araçları.

Emeklilik yatırım fonunun pay değeri nasıl hesaplanır?

​Her bir fonun birim pay değeri, gün sonu itibariyle, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle hesaplanır. 

Sahip olduğunuz fon adedi ile fonların günlük birim fiyatını çarparak birikimlerinizin ne kadar olduğunu takip edebilirsiniz. 

Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla bireysel emeklilik hesabınıza aktarılır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödediğim primleri, süreleri ve hakları bireysel emeklilik sistemine aktarabilir miyim?

​Bireysel emeklilik sistemi, sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değildir, sistemi tamamlayıcı niteliktedir. Sisteme katılanların Sosyal Güvenlik Kurumu’yla olan ilişkileri değişmeden devam eder. Sosyal güvenlik ve bireysel emeklilik sistemlerine yapılan ödemeler birbirinden bağımsızdır ve haklar ile kazanımların sistemler arası aktarılması mümkün değildir.​

Hesabımla ilgili bilgilere dilediğim zaman ulaşabilir miyim?

Emeklilik şirketlerinin internet sitelerinde ve mobil uygulamalarda sizin adınıza oluşturduğu şifreli alanlara giriş yaparak, hesabınıza ulaşabilir; birikiminizin durumunu, fon getirilerinizi, ödeme dönemlerinizi takip edebilir, hesabınızla ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 


Bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank nezdinde tutulduğundan, fon paylarınızı size verilecek Takasbank şifresi ile günlük olarak izlemeniz de mümkündür.

Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olabilir miyim?

​Aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla bireysel, gruba bağlı bireysel sözleşmeniz veya işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında adınıza açılmış sertifikanız bulunabilir.​

Başkasının adına katkı payı yatırabilir miyim?

​Evet. Eşiniz, 18 yaşından büyük çocuğunuz ya da dilediğiniz herhangi biri adına katkı payı yatırabilirsiniz, ama kendi adınıza olan sözleşmeyi başkasına devredemezsiniz.​

Sözleşmeden vazgeçebilir miyim? (cayabilir miyim)

Teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını takip eden 60 gün içinde vazgeçebilirsiniz (cayabilirsiniz). Vazgeçmeniz durumunda (Caymanız halinde ), bildiriminizin şirkete ulaştığı tarihten sonra verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yaptığınız tüm ödemeler fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde size iade edilir.​

Ödemeye ara verebilir miyim?

Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olabilir. Bu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödemediğiniz katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir ve dördüncü aydan itibaren ara verme kesintisi uygulanır.​

Sistemden emeklilik hakkımı elde etmeden önce ayrılabilir miyim?

Sistemden çıkışta, sistemde elde ettiğiniz yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden, sistemde geçirdiğiniz süreye bağlı olarak değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılır.​

Emekliliğe hak kazanmadan ayrılmanız durumunda vergi kesintisine ek olarak, ürününüzün yapısına göre giriş aidatı da ödeyebilirsiniz.

Sistemden emekli olmam veya ayrılmam durumunda vergi kesintisi yapılır mı?

​Emekliliğe hak kazandığınızda ya da sistemden ayrıldığınızda emeklilik birikiminizin sistemde elde edilen yatırım getirisine isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır.​​Durum
Gelir vergisi stopajı (Yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden)
Sistemde 10 yıl kalma ve 56 yaşını doldurma
%5
Sistemden vefat, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılma
%5
Sistemde 10 yıl süreyle kalıp 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma
%10
Sistemden, 10 yıl süreyle kalma ve 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma​
%15

Sistemden zorunlu nedenlerle ayrılmak zorunda kalırsam ne olur?

​Sistemden yaşam kaybı, sakatlık, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılmanız durumunda, birikiminizin sistemde elde edilen yatırım getirisine isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi kesintisi ödeyerek, birikimlerinizi alabilirsiniz.

Emeklilik sözleşmesi devam ederken yaşam kaybı durumunda ödeme, Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tayin ettiğiniz ve sözleşmede belirttiğiniz lehtar veya lehtarlara yapılır. İstediğiniz kişi(leri) lehtar olarak tayin edebilir ve sözleşme süreniz boyunca dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Lehtar tayin etmemişseniz yaşam kaybınız halinde hak sahibi, kanuni varislerinizdir.

Emeklilik şirketimi değiştirebilir miyim?

​Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmesinin imza tarihinden itibaren en az 2 yıl geçtikten sonra tüm birikimlerinizi ve kazanılmış haklarınızı başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenizin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az 1 yıl kalmanız gerekir.

Emeklilik şirketi teklifi reddederse ne olur?

Emeklilik şirketi teklifi reddederse, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yaptığınız tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan 5 iş günü içinde size iade edilir.​

Bireysel emeklilik yaşı kaçtır, Ne zaman emekli olurum?

​Sistemde en az 10 yıl süreyle kalıp 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.​

Emeklilik dönemimde birikimim ne olur? Ne kadar maaş alırım?

​Elde edeceğiniz emeklilik birikimi ve alacağınız maaş, sisteme giriş yaşınıza, ödediğiniz katkı payı tutarına, fonlarınızın getirilerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Emeklilik şirketleri, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen şartlara ve plan özelliklerine göre oluşturulmuş projeksiyon hesaplamalarına göre tahmini emeklilik birikimi ve maaşı öngörüsü sunar.

Dilerseniz linke tıklayarak tahmini emeklilik birikiminizi hesaplayabilirsiniz.

Emekli olduğumda birikimimi nasıl değerlendirebilirim?

Emekliliğe hak kazandığınızda,

• Birikimlerinizi bireysel emeklilik sisteminde kalarak, ​"programlı geri ödeme" şeklinde alabilirsiniz. Bu durumda, plan değişikliği yoluyla “Emeklilik Gelir Planı”na dâhil olursunuz. 

• Birikimlerinizi toplu olarak alabilirsiniz.

• Hak kazanmış olduğunuz birikimlerinizi yukarıda belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir ya da emeklilik kararınızı erteleyerek, bireysel emeklilik sisteminde katkı payı ödemeye devam edebilirsiniz.

• Birden fazla hesabınız olması durumunda, aynı şirkette veya farklı şirketlerde bulunan hesaplarınızı emeklilik hakkı kullandığınızda birleştirirsiniz.


Aylık 200 TL ödeyerek sisteme 30 yaşında dahil olmam durumunda, emekliliğe hak kazandığımda ne kadar birikim elde edebilirim?

Bireysel emeklilik sistemine aylık 200 TL düzenli ödeme ile 30 yaşında dahil olarak 56 yaşında emekli olmanız durumunda Senaryo 1’e göre tahmini 114.970 TL, Senaryo 2’ye göre ise tahmini 86.770 TL birikim elde edebilirsiniz. Hesaplama için kullanılan varsayımlar aşağıda yer almaktadır:

Emeklilik döneminde ulaşacağınız birikim tutarı fon tercihleriniz ve yatırım getirilerine göre değişkenlik gösterebilir. Burada yapılan hesaplamalar sonucu ulaşılan tutar tahmini bir tutar olup, şirketimiz bu tutarın gerçekleşeceği konusunda garanti vermemektedir. Hesaplamalar senaryo 1 için %4, senaryo 2 için %2 yıllık brüt reel getiri oranları varsayımı ile, plan kapsamında alınabilecek fonların fon işletim gideri kesintisinin son takvim yılı sonundaki (son iş günü) ağırlıklı ortalaması düşülerek ulaşılan net oranlara göre yapılmaktadır. Uygulamada gerçekleşecek kesinti oranı, tercih edeceğiniz fonların fon işletim gideri kesintilerine bağlı olarak değişmektedir. Bunun yanı sıra, yatırım aşamasında vergilendirme yapılmadığı için fon işletim gideri kesintisi sonrası getiri oranı aynı zamanda vergi sonrası net getiri oranını ifade etmektedir. Emekliliğinizde oluşacak tahmini toplam tutar. ​