• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Hayat Sigortaları

Sizin ve sevdiklerinizin geleceğini güvence altına almak istiyorsanız hayat sigortalarımız tam size göre!

Hayat sigortası ürünlerimiz ile geleceğiniz için birikim yapabilir, hayatın kötü sürprizlerine karşı hazırlıklı olarak siz yanlarında olamasanız da sevdiklerinizin hayat standardını korumalarına yardımcı olabilirsiniz.

Siz de geleceğe güvenle bakmak istiyorsanız farklı ihtiyaçlarınıza uygun olarak tasarlanmış hayat sigortası ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.
AHE Hayat Sigortaları AHE Hayat Sigortaları AHE Hayat Sigortaları
AHE Hayat Sigortaları AHE Hayat Sigortaları AHE Hayat Sigortaları
AHE Hayat Sigortaları AHE Hayat Sigortaları AHE Hayat Sigortaları

Hayat sigortalarında ödeyeceğim prim nasıl belirlenir?

Hayat sigortalarında priminiz, seçtiğiniz teminat ve süre sonunda almak istediğiniz toplu para tutarları ile yaş ve bazı durumlarda cinsiyetin dikkate alındığı prim tabloları doğrultusunda hesaplanır.

Primlerimi nasıl ödeyebilirim?

Primlerinizi peşin ya da yıllık, 6 aylık, 3 aylık ya da aylık taksitler halinde ödeyebilirsiniz. Ödeme periyodu ürün özelliğinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İhtiyaçlarıma uygun hayat sigortasını nasıl belirleyebilirim?

Hayat sigortasını seçerken ihtiyacınıza yönelik olması son derece önemlidir. İhtiyacınız sadece para biriktirmek veya sadece risklere karşı korunmak ya da birikim yaparken aynı zamanda risklere karşı da korunmak olabilir. Seçeceğiniz ürünü bu ihtiyacınızı karşılayacak şekilde belirlemelisiniz.

Hayat sigortası ile hangi teminatlara sahip olabilirim?

Hayat sigortası ile hayatta kalma, yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık teminatlarına sahip olabilirsiniz. Sahip olabileceğiniz teminatlar seçeceğiniz ürüne ve sözleşmenize göre değişiklik gösterebilir.

Hayat sigortalarında vergi avantajım var mı?

Hayat sigortalarında prim öderken ve 10 yıl süreyle sigortalı olduktan sonra toplu paranızı ve/veya maaşınızı alırken vergi avantajına sahip olursunuz.

Prim ödemelerinizde vergi avantajınız:

Birikim priminin alındığı hayat sigortası primlerinin yarısını ve birikimli sigortaların dışında kalan yaşam teminatı içeren ve diğer şahıs sigortası primlerinin tamamını (ölüm, kaza, sağlık, hastalık, işsizlik, vb.) ödendiği ayda elde ettiğiniz ücretin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

10 yıllık sigortalılık süresi sonunda vergi avantajınız:

Hayat sigortasından 10 yıldan önce ayrılmanız durumunda elde edilen irat (gelir) üzerinden %15, 10 yıl süreyle sigortalı olduktan sonra ya da yaşam kaybı, sakatlık, tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılmanız durumunda elde edilen irat (gelir) üzerinden %10 gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

Birikim unsuru içeren hayat sigortasına yatırdığım tutarlar nasıl değerlendirilir?

Günlük kar payı esasına ve sigortalıları korumaya yönelik olarak mevzuatta belirlenen menkul kıymet kısıtlamalarına göre birikimli hayat sigortalarında ödediğiniz primlerden risk primi, gider payı ve üretim masrafı kesildikten sonra kalan tutar sigorta şirketi tarafından ortak bir havuzda yatırıma yönlendirilir. Klasik Hayat Sigortalarında ise verilen teminata ilişkin kesilen risk primi yatırıma yönlendirilmektedir.

Kar payı nedir?

Kar payı, sigorta şirketlerinin kar payı teknik esaslarında belirtilen kar payı dağıtım sistemine göre hesapladıkları -teknik faiz ile garanti edilen kısmın da dahil olduğu- miktar ile önceki yıllara ait birikmiş kar payı karşılıklarının toplamıdır.

Kar payı, birikim priminin şirketin serbest hesaplarına intikalini takip eden ilk iş gününden itibaren verilir.

Hayat sigortalarında tazminat talep süreci nasıl işler?

Sigortalının vefatı nedeniyle yapılacak tazminat başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmemiz için aşağıdaki belgelerin eksiksiz olarak şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Belgelerin incelenmesi neticesinde gerek görülmesi halinde ek belge talep edilebilmesi söz konusu olabilir.

“Aslı/ya da onaylı sureti” istenen belgelerin fotokopileri ile işlem yapılamamaktadır. İşlemlerin en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için bu belgelerin aslının ya da onaylı suretinin iletilmesi önem arz etmektedir.

Temel belgeler:
Yaşam kaybı nedeninden bağımsız olarak gönderilmesi gereken belgelerdir.

Evrak Adı
Açıklama
Sigorta poliçesi
Sigorta poliçesi
Ölüm Belgesi’nin aslı veya onaylı sureti
Sigortalının hayatının sona erdiğini, sona erdiği günü ve sona erme nedenini gösteren resmi belgedir. Ölümün sağlık kuruluşlarında gerçekleşmesi durumunda sağlık kurumu tarafından, sağlık kuruluşu dışında gerçekleşmesi durumunda ise belediye tabibi, aile hekimi veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir.
Veraset İlamının aslı veya onaylı sureti
Sigortalının vefat ettiğini ve sigortalının kanuni mirasçıları ile bunların miras üzerindeki paylarını gösteren resmi belgedir. Veraset İlamının alınabilmesi için Sulh Hukuk Mahkemeleri veya notere başvurulmalıdır.
Ölüm tarihi işlenmiş, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin aslı veya onaylı sureti
Nüfus Müdürlükleri tarafından verilir
Veraset ilamında belirtilen her bir varise ait kimlik fotokopileri
Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi talep edilmektedir.
Veraset ilamında belirtilen her bir varise ait adres teyit belgeleri
Hak sahipleri adına Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Adres Teyit Belgesi veya bu kişiler adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura


Ecel/Hastalık sonucu yaşam kaybı halinde temin edilecek ilave belgeler:
Sigortalının ecelen veya hastalık sonucu vefat etmesi halinde temel belgelere ek olarak aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

Evrak Adı
Açıklama
Sigortalının vefat ettiği sağlık kuruluşundan alınacak epikriz, hastane raporu ve diğer sağlık kayıtları
Ölüm Belgesini dolduran sağlık kuruluşundan talep edilir.
Hastalıkla ilgili tıbbi raporlar
** Bu raporların alınması zorunlu olup, temin edilemediği takdirde değerlendirme yapılamamaktadır.
SGK İl Sağlık Müdürlüğüne başvurularak en az son 5 seneye ait “SGK MEDULLA KAYITLARI”

1)Kişi reçete listesi dökümü,

2)Kişi takip listesi, Sigortalıların başvurduğu tüm sağlık kuruluşları, başvuruları ve teşhislerin bir arada görüldüğü bir liste.

3)Tüm ilaç raporları listesi

4)Hastane Takip Detay Listesi


Kaza/Adli olay sonucu yaşam kaybı halinde temin edilmesi gereken ilave belgeler:
Sigortalının trafik kazası, iş kazası, intihar, cinayet vb. nedenlerle adli makamlara intikal etmiş bir olay sonucunda vefat etmiş olması halinde Temel Belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler temin edilir

Evrak Adı
Açıklama
Trafik Kazası Tespit Tutanağı
Vefatın trafik kazası sonucu meydana geldiği durumlarda talep edilmektedir.
Kaza Tespit Tutanağı, Olay Yeri İnceleme Raporları
Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın vb.) talep edilmektedir.
Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı (Varsa)
Adli ve şüpheli vakalarda Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı talep edilir.
Cumhuriyet Savcılığının olay ile ilgili nihai kararının aslı veya onaylı sureti
Adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilecek olay ile ilgili nihai karar (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, tutuklama kararı vb.)


Hayat sigortaları ile ilgili tazminat talebinde zamanaşımı var mıdır?

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan bütün tazminat talepleri, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak 2 yıl, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her halde riskin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yılda zamanaşımına uğrar.

Süre sonunda paramı nasıl alırım?

Kar paylı birikiminizi toplu olarak alabilirsiniz ya da gelir sigortası yaptırarak size sunduğumuz farklı gelir seçeneklerinden kendinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.