Prim İadeli Hayat Sigortası

Hem yaşam kaybı riskine karşı finansal güvence sağlamak hem de sigorta süresi sonunda ödediği primleri geri almak isteyenler için
Hayattaki beklenmedik durumlar karşısında koruma sağlayın, ödediğiniz primler sigorta süresi sonunda ABD dolarına endeksli olarak size iade edilsin.
Detaylı bilgi için Bilgilendirme Formunu inceleyiniz.

Ürün Broşürü
Avantajları Neler?
Tercih ettiğiniz sigorta süresi sonunda prim iadesi avantajından yararlanın.
Vergi avantajından faydalanın.
Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirimli hizmet alın.
Ne Kadar Ödemeliyim?

Bu ürünün aylık prim tutarı en az 30 ABD dolarıdır. ABD doları ödemeleriniz, ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk lirası olarak tahsil edilir.

Poliçenin başlangıcında belirlediğiniz prim tutarını, poliçenin özel şartlarında belirtilen kurallar dahilinde ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin kabulüne bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. prim tutarı değişiklik koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıntılı bilgi için poliçe özel şartlarını inceleyiniz.

Prim ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemlerde; kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikler ve Avantajlarla İlgili Detaylı Bilgi
Özellikler
Sigorta süresini tercihinize bağlı olarak 7, 10, 15 veya 20 yıl olarak belirleyebilirsiniz.

Tercih edeceğiniz sigorta süresi doğrultusunda, poliçeyi satın alabileceğiniz yaş aralıklarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Sigorta Süresi Yaş
7 18-63 (dahil)
10 18-60 (dahil)
15 18-55 (dahil)
20 18-50 (dahil)
Prim İadeli Hayat Sigortası, yaşam kaybı teminatı ve yaşam teminatı (süre sonunda prim iadesi) içerir.

Belirlenen sigorta süresi sonunda hayatta olmanız ve tüm primlerin ödenmiş olması koşulu ile, sigorta süresi boyunca ödediğiniz primleri vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere, sigorta süresi 10, 15, 20 yıl olan poliçeler için sigorta süresi sonunda %100 oranında; 7 yıl olan poliçeler için ise %80 oranında size iade ederiz.

Sözleşme süresi içinde yaşam kaybı halinde, ilgili kişilere poliçenizde belirtilen ölüm teminat tutarı kadar tazminat ödemesi yaparız.

Üründe kâr payı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.
Vergi avantajı
Kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için yaptığınız ödemelerde ödediğiniz primin tamamını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ila %40 arasında değişen oranlarda vergi avantajı elde edebilirsiniz.

Vergi avantajından faydalanabilmek için ödeme belgelerini, beyana tabi gelir vergisi mükellefiyseniz muhasebecinize; ücretli çalışansanız, çalıştığınız şirketin ilgili birimine iletmeniz yeterlidir.

Vergi Avantajı Broşürü
Kesintiler
Prim İadeli Hayat Sigortası, birikim primi içermeyen karma bir hayat sigortasıdır. Sigorta sözleşmesinden, süre sonundan önce ayrılma halinde ayrılma değeri üzerinden yıl bazında aşağıda belirtilen oranlarda kesinti yapılmaktadır.
Yıl Kesinti Yıl Kesinti
1.Yıl %100 7.Yıl %50
2.Yıl %95 8.Yıl %40
3.Yıl %90 9.Yıl %30
4.Yıl %80 10.Yıl %20
5.Yıl %70 11.Yıl %10
6.Yıl %60 12.Yıl %0
Yukarıdaki tabloya göre; sigorta süresi 7 yıl olan ürünün seçilmesi halinde ilk 7 yıllık kesinti oranları; 10 yıl olan ürünün seçilmesi halinde ise ilk 10 yıllık kesinti oranları uygulanır. Sigorta süresi 15 ve 20 yıl olan ürünler için ise tablonun tamamı dikkate alınabilir.
Bilgi Bankası
İhtiyaçlarınız hakkında daha fazlası için inceleyin.
Merak ettiğiniz her şey
Soru-cevap videoları
Açık ve anlaşılır bilgi kaynağı
AHE Sözlük
Sıkça Sorulan Sorular