• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Çocuğum İçin Eğitim Sigortası

Çocuğum İçin Eğitim Sigortası, çocuğunuzun eğitiminin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için teminat sunarak finansal bir güvence sağlar!

Teminat tutarınız çocuğunuzun yıllık eğitim masrafı ve eğitim süresi dikkate alınarak belirlenir ve kalan eğitim süresi ile orantılı olarak her yıl azalarak eğitim süresi sonuna kadar devam eder. Böylelikle, çocuğunuzun her koşulda onun için planladığınız eğitimi tamamlanmasını teminat altına almış olursunuz.

Çocuğum İçin Eğitim Sigortası sadece yaşam kaybı riskine karşı finansal güvence sağlayabileceği gibi, dilerseniz kritik hastalık (Kanser, Kalp Krizi, İnme) ya da kaza sonucu tam kalıcı sakatlık riskine karşı da teminat sağlar.

Özellikler

Sadece ölüm teminatını seçmeniz durumunda, 18-65 yaşları arasında ve sağlıklıysanız Eğitim Sigortası’ndan faydalanabilirsiniz. Yaş ile sigorta süresinin toplamı en fazla 70 olabilir.

Kritik hastalık teminatı ya da kaza sonucu tam ve kalıcı sakatlık teminatını seçmeniz durumunda, 18-60 yaşları arasında ve sağlıklıysanız bu sigortadan faydalanabilirsiniz. Yaş ile sigorta süresinin toplamı en fazla 65 olabilir.

Sigorta süresini 2 ile 15 yıl arasında belirleyebilirsiniz.
Avantajlar

Vergi avantajı:

Ödediğiniz primin tamamını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ila %35 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz. Vergi indirimi ve uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti:

Acil durumlarda, S.O.S. International Ambulans Servisi A.Ş.’nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmetinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Acil kapsamına girmeyen durumlarda kendiniz; acil olan ya da olmayan tüm durumlarda birinci derece yakınlarınız için ambulans hizmetinden %20 indirimli yararlanabilirsiniz. Acil duruma giren vakaların listesi için lütfen tıklayınız

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim:

Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmanız durumunda, anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarına başvurabilir, indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarının listesini incelemek için tıklayınız

Ödemeler

Sigorta süreniz 2 ile 15 yıl arasında olmak üzere çocuğunuzun kalan eğitim süresini ve yıllık eğitim masraflarını düşünerek en uygun teminat tutarını belirleyebilirsiniz.

Prim ödemelerinizi ABD Doları, EURO veya Sterline endeksli; poliçe süresinin 2 yıl olarak seçildiği durumlarda peşin, 3 yıl ve daha fazla olarak seçildiği durumlarda ise peşin, aylık veya yıllık olarak yapabilirsiniz. Dövize endeksli sigorta sözleşmelerinde, tazminat ödemeleri ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak yapılır.