Otomatik Katılım > Fonlar
Emeklilik Yatırım Fonlarımız
Reklam filmimizi izleyin.
Otomatik Katılım Fonları
Genel Bakış
Getiri beklentinize ve risk alma eğiliminize göre 4 farklı kategoriden oluşan otomatik katılım fonlarından birini seçerek birikimlerinizi size en uygun emeklilik yatırım fonunda değerlendirin.
Risk profili nedir? Hangi yaşta, hangi fonlara yönelmeliyim?
Size en uygun emeklilik yatırım fonunu belirlemek için kısa Risk Profili Anketi’ne katılın.
Kategorilerine Göre Otomatik Katılım Fonları
Temkinli Risk Kategorisi
AHE Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu (AO1)
Portföy bilgileri
13/12/2019 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2017
Yatırımcı Sayısı
280,767
Fon toplam değeri
89,742,636.02 TL
Birim pay değeri
0.015639 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%26.06 - Kamu İç Borçlanma Araçları
%8.69 - Ters Repo
%65.25 - Vadeli Mevduat
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %60’ı en fazla %80’i, TL cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az %20’si Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ihraç edilen TL cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, vaad sözleşmelerinde, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilir.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Operasyonel riski
 • Yasal risk
 • Likidite riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
AHE Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (AO2)
Portföy bilgileri
13/12/2019 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2017
Yatırımcı Sayısı
243,535
Fon toplam değeri
63,566,430.64 TL
Birim pay değeri
0.014830 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%7.79 - Kamu Kira Sertifika
%13.30 - Ozel Kira Sertifika
%78.91 - Katılım Hesabı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %60’ı TL cinsinden katılma hesabı ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören TL cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, TL cinsinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilir.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
 • Karşı taraf riskİ
 • Operasyonel riski
 • Yasal risk
AHE Oks Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AJF)
Portföy bilgileri
13/12/2019 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
1,723
Fon toplam değeri
3,564,793.62 TL
Birim pay değeri
0.013880 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%40.54 - Kamu İç Borçlanma Araçları
%4.97 - Ters Repo
%0.28 - Hisse Senetleri
%25.77 - Özel Sektör Borçlanma Araçları
%9.45 - Borsa Para Piyasası
%5.07 - Finansman Bonosu
%4.17 - Fon Katılma Belgesi
%1.24 - Türev Araçları
%8.51 - Vadeli Mevduat
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 1-2 risk değerine (düşük risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
 • Teminat riski
 • Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Kaldıraç yaratan işlem riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Baz riski
 • Opsiyon duyarlılık riskleri
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
AHE Oks Standart Emeklilik Yatırım Fonu (AFH)
Portföy bilgileri
13/12/2019 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
167,529
Fon toplam değeri
378,010,721.49 TL
Birim pay değeri
0.013977 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%60.96 - Kamu İç Borçlanma Araçları
%1.01 - Ters Repo
%3.87 - Hisse Senetleri
%4.05 - Özel Sektör Borçlanma Araçları
%0.14 - Kamu Kira Sertifika
%1.20 - Finansman Bonosu
%11.20 - Fon Katılma Belgesi
%17.57 - Vadeli Mevduat
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün asgari %50’si azami %90’ı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Fon portföyünün asgari %10’u azami %50’si girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Kaldıraç yaratan işlem riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
AHE Oks Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (AFP)
Portföy bilgileri
13/12/2019 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
144,947
Fon toplam değeri
285,681,234.26 TL
Birim pay değeri
0.013921 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%6.10 - Hisse Senetleri
%57.71 - Kamu Kira Sertifika
%12.23 - Ozel Kira Sertifika
%4.99 - Altın
%11.23 - Fon Katılma Belgesi
%7.74 - Katılım Hesabı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Portföy değeri esas alınarak Fon portföyünün asgari %50’si azami %90’ı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Fon portföyünün asgari %10’u azami %50’si Türkiye’de kabul gören danışma kurulu tarafından icazet belgesi verilen girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
Dengeli Risk Kategorisi
AHE Oks Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AJC)
Portföy bilgileri
13/12/2019 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
3,076
Fon toplam değeri
7,872,025.93 TL
Birim pay değeri
0.013854 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%26.26 - Kamu İç Borçlanma Araçları
%7.42 - Ters Repo
%27.93 - Hisse Senetleri
%21.71 - Özel Sektör Borçlanma Araçları
%5.71 - Borsa Para Piyasası
%3.91 - Finansman Bonosu
%2.36 - Fon Katılma Belgesi
%0.79 - Türev Araçları
%3.91 - Vadeli Mevduat
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 3-4 risk değerine (orta risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
 • Teminat riski
 • Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Kaldıraç yaratan işlem riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Baz riski
 • Opsiyon duyarlılık riskleri
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
Atak Risk Kategorisi
AHE Oks Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AJB)
Portföy bilgileri
13/12/2019 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
2,950
Fon toplam değeri
7,692,316.31 TL
Birim pay değeri
0.013845 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%21.51 - Kamu İç Borçlanma Araçları
%6.95 - Ters Repo
%41.74 - Hisse Senetleri
%16.87 - Özel Sektör Borçlanma Araçları
%7.45 - Borsa Para Piyasası
%2.49 - Finansman Bonosu
%1.59 - Türev Araçları
%1.40 - Vadeli Mevduat
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
 • Teminat riski
 • Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Kaldıraç yaratan işlem riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Baz riski
 • Opsiyon duyarlılık riskleri
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
AHE Oks Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AJH)
Portföy bilgileri
13/12/2019 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
2,148
Fon toplam değeri
5,013,312.78 TL
Birim pay değeri
0.014322 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%32.49 - Hisse Senetleri
%55.52 - Kamu Kira Sertifika
%5.75 - Ozel Kira Sertifika
%2.75 - Fon Katılma Belgesi
%3.49 - Katılım Hesabı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
Agresif Risk Kategorisi
AHE Oks Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AJA)
Portföy bilgileri
13/12/2019 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
2,421
Fon toplam değeri
6,212,615.91 TL
Birim pay değeri
0.013039 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%15.07 - Kamu İç Borçlanma Araçları
%6.57 - Ters Repo
%56.89 - Hisse Senetleri
%14.41 - Özel Sektör Borçlanma Araçları
%4.80 - Borsa Para Piyasası
%2.26 - Türev Araçları
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 5-7 risk değerine (yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
 • Teminat riski
 • Opsiyon duyarlılık riskleri
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Kaldıraç yaratan işlem riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Baz riski
 • Opsiyon duyarlılık riskleri
 • Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
AHE Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AJG)
Portföy bilgileri
13/12/2019 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
1,647
Fon toplam değeri
4,068,719.42 TL
Birim pay değeri
0.013871 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%50.65 - Hisse Senetleri
%41.00 - Kamu Kira Sertifika
%2.58 - Ozel Kira Sertifika
%2.73 - Fon Katılma Belgesi
%3.04 - Katılım Hesabı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
on izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 5-7 risk değerine (yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
Sıkça Sorulan Sorular