Otomatik Katılım > Fonlar

Emeklilik Yatırım Fonlarımız

Reklam filmimizi izleyin.
Otomatik Katılım Fonları
Genel Bakış
Getiri beklentinize ve risk alma eğiliminize göre 4 farklı kategoriden oluşan otomatik katılım fonlarından birini seçerek birikimlerinizi size en uygun emeklilik yatırım fonunda değerlendirin.
Risk profili nedir? Hangi yaşta, hangi fonlara yönelmeliyim?
Size en uygun emeklilik yatırım fonunu belirlemek için kısa Risk Profili Anketi’ne katılın.
Kategorilerine Göre Otomatik Katılım Fonları
Temkinli Risk Kategorisi
Başlangıç Fonu (AO1)
Portföy bilgileri
18.05.2021 01:08:08 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2017
Yatırımcı Sayısı
154745
Fon toplam değeri
75.218.173,72 TL
Birim pay değeri
0,018384 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%16,41 - Kamu İç Borçlanma Araçları
%9,19 - Ters Repo
%2,70 - Borsa Para Piyasası
%9,21 - Kamu Kira Sertifika
%62,49 - Vadeli Mevduat
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %60’ı en fazla %80’i, TL cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az %20’si Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ihraç edilen TL cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, vaad sözleşmelerinde, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilir.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Operasyonel riski
 • Yasal risk
 • Likidite riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
Başlangıç Katılım Fonu (AO2)
Portföy bilgileri
18.05.2021 01:08:08 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2017
Yatırımcı Sayısı
137377
Fon toplam değeri
52.237.339,23 TL
Birim pay değeri
0,017407 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%5,37 - Kamu Kira Sertifika
%23,20 - Ozel Kira Sertifika
%71,43 - Katılım Hesabı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %60’ı TL cinsinden katılma hesabı ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören TL cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, TL cinsinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilir.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
 • Karşı taraf riskİ
 • Operasyonel riski
 • Yasal risk
Oks Temkinli Fon (AJF)
Portföy bilgileri
18.05.2021 01:08:08 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
2050
Fon toplam değeri
6.527.265,05 TL
Birim pay değeri
0,01724 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%1,94 - Hisse Senetleri
%13,63 - Kamu İç Borçlanma Araçları
%19,28 - Özel Sektör Borçlanma Araçları
%6,42 - Ters Repo
%6,14 - Borsa Para Piyasası
%1,23 - Kamu Kira Sertifika
%26,98 - Finansman Bonosu
%1,18 - Fon Katılma Belgesi
%2,50 - Türev Araçları
%20,70 - Vadeli Mevduat
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 1-2 risk değerine (düşük risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
 • Teminat riski
 • Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Kaldıraç yaratan işlem riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Baz riski
 • Opsiyon duyarlılık riskleri
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
Oks Standart Fon (AFH)
Portföy bilgileri
18.05.2021 01:08:09 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
379013
Fon toplam değeri
615.689.309,61 TL
Birim pay değeri
0,016299 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%9,45 - Hisse Senetleri
%55,16 - Kamu İç Borçlanma Araçları
%1,32 - Özel Sektör Borçlanma Araçları
%0,99 - Ters Repo
%1,64 - Kamu Kira Sertifika
%3,15 - Altın
%3,20 - Finansman Bonosu
%17,52 - Fon Katılma Belgesi
%7,57 - Vadeli Mevduat
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün asgari %50’si azami %90’ı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Fon portföyünün asgari %10’u azami %50’si girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Kaldıraç yaratan işlem riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
Oks Katılım Standart Fon (AFP)
Portföy bilgileri
18.05.2021 01:08:09 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
336093
Fon toplam değeri
457.532.300,44 TL
Birim pay değeri
0,017 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%9,91 - Hisse Senetleri
%53,95 - Kamu Kira Sertifika
%7,82 - Ozel Kira Sertifika
%3,21 - Altın
%11,60 - Fon Katılma Belgesi
%13,51 - Katılım Hesabı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Portföy değeri esas alınarak Fon portföyünün asgari %50’si azami %90’ı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Fon portföyünün asgari %10’u azami %50’si Türkiye’de kabul gören danışma kurulu tarafından icazet belgesi verilen girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
Dengeli Risk Kategorisi
Oks Dengeli Fon (AJC)
Portföy bilgileri
18.05.2021 01:08:08 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
3895
Fon toplam değeri
17.009.081,99 TL
Birim pay değeri
0,018003 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%43,17 - Hisse Senetleri
%11,33 - Kamu İç Borçlanma Araçları
%10,17 - Özel Sektör Borçlanma Araçları
%6,71 - Ters Repo
%7,08 - Borsa Para Piyasası
%4,29 - Finansman Bonosu
%2,44 - Türev Araçları
%14,81 - Vadeli Mevduat
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 3-4 risk değerine (orta risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
 • Teminat riski
 • Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Kaldıraç yaratan işlem riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Baz riski
 • Opsiyon duyarlılık riskleri
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
Atak Risk Kategorisi
Oks Atak Fon (AJB)
Portföy bilgileri
18.05.2021 01:08:08 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
4258
Fon toplam değeri
19.484.007,69 TL
Birim pay değeri
0,019274 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%62,90 - Hisse Senetleri
%10,89 - Kamu İç Borçlanma Araçları
%5,18 - Özel Sektör Borçlanma Araçları
%5,72 - Ters Repo
%3,07 - Borsa Para Piyasası
%2,60 - Türev Araçları
%9,64 - Vadeli Mevduat
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
 • Teminat riski
 • Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Kaldıraç yaratan işlem riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Baz riski
 • Opsiyon duyarlılık riskleri
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
Oks Atak Katılım Fonu (AJH)
Portföy bilgileri
18.05.2021 01:08:09 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
4251
Fon toplam değeri
18.615.642,97 TL
Birim pay değeri
0,022601 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%42,79 - Hisse Senetleri
%42,91 - Kamu Kira Sertifika
%6,11 - Ozel Kira Sertifika
%0,87 - Fon Katılma Belgesi
%7,32 - Katılım Hesabı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
Agresif Risk Kategorisi
Oks Agresif Fon (AJA)
Portföy bilgileri
18.05.2021 01:08:08 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
4321
Fon toplam değeri
20.061.759,26 TL
Birim pay değeri
0,018712 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%78,24 - Hisse Senetleri
%4,41 - Kamu İç Borçlanma Araçları
%4,03 - Özel Sektör Borçlanma Araçları
%5,44 - Ters Repo
%1,21 - Türev Araçları
%6,67 - Vadeli Mevduat
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 5-7 risk değerine (yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
 • Teminat riski
 • Opsiyon duyarlılık riskleri
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Kaldıraç yaratan işlem riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Baz riski
 • Opsiyon duyarlılık riskleri
 • Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
Oks Agresif Katılım Fonu (AJG)
Portföy bilgileri
18.05.2021 01:08:08 itibarıyla
Halka arz tarihi
02 Ocak 2018
Yatırımcı Sayısı
4674
Fon toplam değeri
25.348.851,02 TL
Birim pay değeri
0,024651 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%57,08 - Hisse Senetleri
%30,44 - Kamu Kira Sertifika
%4,85 - Ozel Kira Sertifika
%0,56 - Fon Katılma Belgesi
%7,07 - Katılım Hesabı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
on izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 5-7 risk değerine (yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki temel yatırımcı risklerini taşır;
 • Piyasa riski
 • Likidite riski
 • Korelasyon riski
 • Yasal risk
 • Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri
 • Karşı taraf riskİ
 • Operasyonel riski
 • Yoğunlaşma riski
 • İhraççı riski
Sıkça Sorulan Sorular